Komandu konkurss

2018.g. 22. novembrī Kraslavas Valsts ģimnāzijā jau 10. reizi notika komandu konkurss ar mērķi popularizēt matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanu, pilnveidot prasmes strādāt komandā, risinot matemātikas olimpiāžu uzdevumus. Valsts ģimnāziju 10. – 12. klašu skolēni veidoja katrā klašu grupā komandu 4 – 5 cilvēku sastāvā gan komandu olimpiādei, gan erudītu konkursam. Šogad piedalījās 10 komandas no Daugavpils, Jēkabpils, Gulbenes, Rīgas un Krāslavas. Erudītu konkurss noris 4 kārtās. Komandai ir arī mājas darbs - izdomāt matemātisku spēli un, ja iespējams izveidot modeli vai reālu spēles komplektu.

Uzdevumus un erudītu konkursa jautājumus gatavo Krāslavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Anna Juškeviča
Šogad mūsu skolas komandas startēja ļoti veiksmīgi, saņemot pirmo vietu olimpiāžu uzdevumu risināšanā un veiksmīgi piedaloties erudītu konkursā.
Dāvanā komandas saņēma diplomus, lielisku erudītu galda spēli un saldumus. Bija patiess gandarījums.
..."Mans zelts ir mana tauta, kad tā uzdrīkstas būt pati; mans gods ir viņas gods, kad zinu, ka mans gods ir radies no viņas pašas." ( Alise Zita Zeidaka) 

„Braku" muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma sarīkojums

Ērgļos 1. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku" muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 76 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 158 skolēni, iesūtot 156 darbus. Kā ierasts, čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (iesūtīti 20 darbi).
Pasākuma dienā gan Ērgļi, gan „Braki" bija tīti baltā sniega rotā, vienīgi dzestrais vējš saldēja. Rīta agrumā bija iespēja paviesoties „Braku" muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Diāna Kuzina. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt Ieva Vilnīte. Saimes istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un pacienāties ar smalkmaizītēm.
Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Elita Ūdre, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot par Blaumaņu dzimtas piederīgajiem, kas atdusas šajā kapsētā.

R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa noslēguma pasākumu vadīja aktrise Zane Daudziņa. Konkursa laureāte un 1. vietas ieguvēja vidusskolu grupā ir 12. klases skolniece Alise Zita Zeidaka. Veicināšanas balvu ieguva 8. klases skolnieks Pēteris Leimanis.
Atzinības ieguva
Laima Brasliņa – par nozīmīgu vērtību saskatīšanu R. Blaumaņa darbos;
Elizabete Haduņkina – par interesantu ceļojumu tēlu pasaulē;
Sigita Ratniece – par bagātu fantāziju;
Jana Zvirbule – par prasmīgu situāciju analīzi;
Beāte Anna Klepere – par jaunradi;
Renāte Grudule – par radošiem meklējumiem;
Karīna Meldere – par veiksmīgu domu pamatojumu;
Agnese Dzenīte un Brunis Mārtiņš Ķibilds – par pētniecisku ievirzi;
Katrīna Bukava – par aktuālu problēmu redzējumu;
Rūdolfs Arvīds Truls – par analītiskām prasmēm.
Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām par iedvesmošanu un draudzīgu padomu domrakstu tapšanas laikā!

“Euroscola”

2018.gada 29.novembrī, projekta "Euroscola" ietvaros, komanda no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas devās uz Eiropas Parlamenta ēku Strasbūrā, Francijā. 24 cilvēkiem bija uzdevums pārstāvēt savu skolu un vēl svarīgāk – valsti, paust viedokli par Eiropas Savienībā aktuāliem procesiem, izteikt savas idejas un risinājumus jautājumos par Eiropas nākotni.
Kopā ar vēl aptuveni 600 cilvēkiem no 22 dažādām valstīm varējām iejusties Eiropas Parlamenta deputātu vietās, balsojot par svarīgiem problēmjautājumiem un piedalīties lielajā plenārsēdē, kur prezidijā bija arī četri skolēni no 2. ģimnāzijas. Pirmajā plenārsēdē iepazīstinājām sevi un savu valsti, uzzinājām vairāk par Parlamenta darbību, kā arī izmantojām iespēju jautāt sev aktuālos jautājumus Parlamenta pārstāvim no Grieķijas. Pēc tam darba grupās kopā ar citu valstu skolēniem, debatējām par sešām tēmām – vidi, bezdarbu, kultūru, migrāciju, drošību un Eiropas nākotni. Grupās pārrunāto vēlāk prezentējām otrajā plenārsēdē, kur visi zālē esošie varēja balsot par mūsu rastajām idejām un uzdot savus jautājumus. Jautājumu uzdošanā mūsu skolas skolēni bija visaktīvākie, kā arī lika Latvijas vārdam izskanēt tik daudz, lai citu valstu skolēni par to atcerētos.
Iejušanās Parlamenta vidē lika saprast vairāk par to, kā šī institūcija darbojas un kāpēc tā ir tik svarīga, turklāt projekta un brauciena pieredze ļāva katram komandas dalībniekam veidot starpkultūru dialogu ar skolēniem no citām valstīm. Pēc dienas Parlamentā izmantojām iespēju kopā izstaigāt Strasbūras muzejus, katedrāles un citas vēsturiskas vietas, galu galā iepazīstot šo pilsētu no kultūrvēsturiskās puses. Esam ļoti priecīgi par ieguldīto darbu "Euroscolas" projektā un pateicīgi par iespēju pavadīt laiku Strasbūrā.

Valsts svētku koncerts 16. novembrī

Tiesnese Veronika Krūmiņa vada tiesību zinību stundu savā pirmajā skolā

Interesanta un izzinoša pēdējā oktobra diena bija Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 12.klašu skolēniem. Pie viņiem viesojās un tiesību zinību stundu vadīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Skolā, kuru vienpadsmit gadu savulaik tiesnese saukusi par savu.
Veronika Krūmiņa skolēnus iepazīstināja ar Latvijas tiesu sistēmu, kas dod iespēju cilvēkiem savu taisnību skaidrot trīs tiesu instancēs, dažādām lietu kategorijām un lietu izskatīšanu tiesā. Tiesnese savu stāstījumu veidoja, lai atbildētu uz skolēniem aktuāliem un interesējošajiem jautājumiem. Viņa sniedza gan konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem, gan izteica savas pārdomas par jautājumiem, kas skar ikviena tiesības. Ar piemēriem par dažādās tiesu lietās esošām situācijām tiesnese mudināja skolēnus būt uzmanīgiem, steigā parakstot kādus dokumentus vai piesakoties izlīdzēt draugam, galvojot viņa studiju vai kādu citu kredīta līgumu. Kā atzina tiesnese, dzīvē situācijas ir dažādas, un tiesa neko nevar palīdzēt, ja cilvēks neapdomīgi ir uzņēmies kādas saistības vai ieķīlājis dzimtas māju.
Atbildot uz skolēnu jautājumiem, Veronika Krūmiņa pastāstīja kāds ir bijis viņas ceļš līdz tiesneša amatam. Pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes beigšanas un vairāku gadu strādāšanas valsts pārvaldē, Veronika Krūmiņa saskatīja nepieciešamību būt neatkarīgākai lēmumu pieņemšanā, kas dažkārt, strādājot valsts pārvaldē, nav īstenojams. Šis laiks sakrita ar administratīvo tiesu veidošanu, kas deva iespēju izmantot iepriekš darbā gūto pieredzi, lai veidotu sistēmu, kas nodrošinātu cilvēkiem iespēju aizstāvēt savas tiesības saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm.
Noslēgumā Veronika Krūmiņa vēlēja jauniešiem atrast savu vietu dzīvē un nekļūdīties profesijas izvēlē, novēlot strādāt darbu, kas dod gandarījumu.
7.novembrī tiesnese Veronika Krūmiņa dosies arī uz skolu, kuru ir beigusi viņas mamma – Aknīstes vidusskolu, kur arī vadīs tiesību zinību stundu un aicinās jauniešus uz sarunu.
Augstākā tiesa šogad – Latvijas simtgades gādā – aicināja tiesnešus doties uz savām skolām, lai runātu ar bērniem un jauniešiem par valsti, tās uzbūvi, tiesas vietu un tiesneša lomu valsts dzīvē. Interesi piedalīties savu vai vecāku skolu vai dzimtās puses apciemošanā izteicis arī Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, kā arī Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča un Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi «Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētie tikumi Annas Brigaderes daiļradē un Zemgales līdzenuma ainavās»

 23. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas pedagogi ģeogrāfijas skolotāja Andra Ģērmaņa un latviešu valodas un literatūras skolotājas Ineses Anstrangas vadībā devās izbraukuma kursos «Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētie tikumi Annas Brigaderes daiļradē un Zemgales līdzenuma ainavās» uz Tērvetes novadu.

Vijas Spekkes gleznu izstādes atklāšana

Ceļavārdus izstādei "Bēgļi -gūstekņi" saka Diāna Jance, Elzas Stērstes un Edvarda Virzas mazmazmeita.

Tikšanās ar igauņu rakstnieci Lēlo Tungalu un tulkotāju Guntaru Godiņu

19. oktobra rītā ģimnāzijas lasītavā skanēja igauņu valoda. Uz tikšanos ar igauņu rakstnieci Lēlo Tungalu un tulkotāju Guntaru Godiņu bija sanākuši 9.a un 9.b klases skolēni. Autores un tulkotāja savstarpējā sarunā lasītavā sanākušie varēja iepazīties ar grāmatas "Biedrs bērns un lielie cilvēki" skaudro stāstu, kā arī vērot nesen Igaunijā ar ovācijām un asarām uzņemtās spēlfilmas "Biedrs bērns" fragmentus. No 26. oktobra filma skatāma arī Latvijā.

Konkurss "Elektrons" 8. maijā

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā pulcēja septiņas komandas no dažādām Rīgas skolām, kas bija gatavas parādīt gan savu radošumu, gan elektronikas un lodēšanas prasmes. Piedalījās 7-12.kl. skolēni. Galvenais konkursa uzdevums šoreiz bija izveidot telefona statīvu, kurā iestrādāti kādi elektronikas elementi. Konkursa darbi izdevās ļoti skaisti, funkcionējoši un katrs atšķirīgs no pārējiem. Ar pirmo vietu varam apsveikt RTU Inženierzinātņu vidusskolas komandu "Ķieģeļotāji", kas ar Rīgas Domes atbalstu varēs doties intelektuālās izklaidēs, bet arī pārējie darbi bija ļoti kvalitatīvi. Konkursu organizēja fizikas skolotājas V. Vītola un E.L. Liniņa.


Ekselences balva 2018

„Ekselences balvu" organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU
Fondu. Konkursam skolotājus rekomendēja skolēni, vecāki, skolu vadība un kolēģi.
Rīgas Valsts 2.ģimnāziju „Ekselences balvas" finālā pārstāvēja un Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu
saņēma bioloģijas skolotāja Ginta Petrone un ekonomikas skolotāja Ruta Pelce.
Sveicam skolotājas un pateicamies par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā!

Ata Kronvalda balva


Ata Kronvalda balva ir nodibināta 1988. gadā. Balvu piešķir katru gadu skolotājiem, zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.
Ata Kronvalda balvu saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs
Ata Kronvalda Fonda Goda rakstu saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Štokmane

Draudzīgā Aicinājuma medaļa un Goda diploms nominācijā "Skolotājs"


Sveicam skolotāju ANDRI ĢĒRMANI, saņemot Draudzīgā Aicinājuma medaļu un Goda diplomu nominācijā "Skolotājs" par radošu un inovatīvu ģeogrāfijas mācīšanu un skolēnu iesaistīšanu starptautiskos konkursos un akcijās.

Ģimnāzijas atbalsta biedrība

Zinātniski pētnieciskā darbība ir viena no izglītošanas procesa mācīšanas metodēm, kuras izmantošana ļauj skolēniem parādīt savas patstāvīgā darba prasmes. Zinātniski pētnieciskā darbība ir arī viens no izglītošanas procesa virzieniem, kurš palīdz skolēniem iepazīt zinātnes pasauli, strādāt ar daudzveidīgiem informācijas avotiem, dažos gadījumos – palīdz karjeras izvēlē.

Ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas atbalsta biedrības finansiālu palīdzību ģimnāzija sākt ik gadu publicēt labākos skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, kā arī Starptautiskaā bakalaurāta programmā izstrādātās izcilākās izvērstās esejas un valsts mērogā atzītu skolēnu mācību uzņēmumu biznesa plānus, lai iedvesmotu skolēnus, kuriem jāizstrādā savs pirmais zinātniski pētnieciskais darbs vai jāveido skolēnu uzņēmums un pateiktu paldies skolēniem, kuri ir izstrādājuši un izcili aizstāvējuši vai īstenojuši savus zinātniski darbus.

2018. gada izdevums "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu žurnāls" Nr.1 (ISBN 978-9934-8740-0-0 ).


BIEDRĪBA

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas atbalstam
Reģistrācijas nr. 40008243279

Adrese: Rīga, Kr.Valdemāra iela 1, LV-1010

Banka: Nordea

Konta numurs: LV 44NDEA0000084616546


Par biedrību
Ikvienas skolas lepnums ir tās skolotāji, skolēni, viņu vecāki.
Lai varētu nodrošināt skolas izglītības kvalitāti, atbalstīt skolotāju kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu, sekmēt mācību procesa modernizāciju, atbalstīt ārpusklases un ārpusskolas pasākumu organizēšanu un piedalīšanos tajos, 2015. gadā oktobrī tika izveidota biedrība „Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas atbalstam".
Mēs, skolas absolventi, skolotāji un atbalstītāji, gribam dot iespēju gūt panākumus, ar kuriem lepojamies tagad un leposimies nākotnē.
Mūsu mērķi un uzdevumi:
biedrības biedru, kā arī citu fizisko un juridisko personu finansiālo un intelektuālo iespēju piesaistīšana, lai sniegtu atbalstu un palīdzību Ģimnāzijai;
izmantot visas iespējas, lai uzturētu Ģimnāzijas tradicionāli augsto prestižu, kura pamatā ir absolventu zināšanu līmenis un sagatavotība izglītības turpināšanai un tālākai sekmīgai darbībai visdažādākajās dzīves jomās.
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Restaurēts 1908. gadā izgatavotais BLÜTHNER flīģelis

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar vairāk kā 100 gadu vēsturi, ar vēsturisko skolas ēku, ar oriģinālu skolas 1916. gada pedagoģisko sēžu protokolu grāmatu, ar oriģinālu 1936. gadā darinātu ģimnāzijas karogu un citām relikvijām.
Šogad izdevies pilnībā restaurēt 1908.gadā izgatavoto BLÜTHNER flīģeli vai skolā dēvētu par balto koncertflīģeli. Restaurācija bija iespējama pateicoties vecāku ziedojumiem Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas atbalsta biedrības fondā un Rīgas domes finansiālam atbalstam.
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vidusskolas jauktais koris un pamatskolas meiteņu koris izsaka pateicību pašvaldībai un vecākiem, īpaši Bauzes un Bērziņu ģimenēm, par fantastisko dāvanu Jaunajā mācību gadā!


Skolotāju sasniegumi


 • Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centra pateicības:
  • par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm:
   • latviešu valodas skolotājām: Inesei Anstrangai, Guntai Barbānei, Kristīnei Dziļumai, Laurai Meijerei, Ilvai Lazdānei, Dainai Štokmanei;
   • angļu valodas skolotājām: Ingrīdai Breidakai, Džefrijam Grīnvaldam, Ievai Apīnei, Sandrai Norei, Maijai Stūrmanei, Eleonorai Brēdei, Zitai Auziņai- Gorai;
   • vācu valodas skolotājām: Elitai Donskai, Žannai Knokai,;
   • matemātikas skolotājiem: Aldim Bomim, Dainai Briņķei, Rutai Pelcei, Inārai Roziņai, Kaivai Treijai, Diānai Ruļukai – Pašai;
   • ekonomikas skolotājām: Rutai Pelcei, Inetai Vīksnai;
   • fizikas skolotājiem: Aivaram Eriņam, Elzai Līnai Liniņai, Virgīnijai Vītolai, Ilvai Cinītei, Voldemāram Muižniekam,
   • ķīmijas skolotājiem: Indrai Vasiļivai, Oļģertam Gūtmanim;
   • bioloģijas skolotājām: Gintai Petronei, Agnesei Nātrei, Jūlijai Plociņai-Kagainei, Jānim Kungam;
   • ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim;
   • vēstures skolotājiem: Ilgai Freimanei, Jānim Arājam;
  • par teicamu olimpiādes norises nodrošināšanu pateicība:
   • Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas administrācijai, olimpiādes rīcības komisijas loceklei Ingrīdai Breidakai un olimpiādes vadītājiem telpās;
 • Valsts izglītības satura centra Atzinības:
  • skolotājai Ingrīdai Breidakai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Angļu valodas valsts 43.olimpiādei;
  • skolotājai Ilgai Freimanei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Vēstures valsts 25.olimpiādei;
  • skolotājam Andrim Ģērmanim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiādei;
  • par skolēnu intereses veicināšanu un atbalstu dalībai Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē zinātniskās pētniecības darbu vadītajiem: Jānim Arājam, Voldemāram Muižniekam, Jūlijai Plociņai – Kagainei
 • Latvijas Universitātes atzinības raksts nominācijā "Skolotāja ieguldījums skolēnu izcilības veicināšanā " Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājam Jānim Arājam par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētniecisko prasmju veicināšanā un talantīgo skolēnu izcilības attīstīšanā, sasniedzot labus rezultātus 43.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē
 • Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Pateicības raksti:
  • latviešu valodas un literatūras skolotājai Inesei Anstrangai par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem latviešu valodas un literatūras valsts 45. olimpiādē;
  • latviešu valodas un literatūras skolotājai Dainai Štokmanei par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem latviešu valodas un literatūras valsts 45. olimpiādē;
  • angļu valodas skolotājai Ievai Apīnei par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem angļu valodas valsts 48. olimpiādē;
  • angļu valodas skolotājai Ingrīdai Breidakai par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem angļu valodas valsts 48. olimpiādē;
  • angļu valodas skolotājai Džefrijam Č Grīnvaldam par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un debašu turnīriem, sasniegumiem angļu valodas valsts 48. olimpiādē, Nacionālajā debašu turnīra un3. starptautiskajā Karla Popera debašu turnīrā "Riga Go! – Impro 2018";
  • ekonomikas skolotājai Inetai Vīksnai par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem ekonomikas valsts 20. olimpiādē;
  • bioloģijas un ķīmijas skolotājai Gintai Petronei par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un sasniegumiem bioloģijas valsts 41. olimpiādē;
  • ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem ģeogrāfijas valsts 36. olimpiādē;
  • vēstures skolotājai Ilgai Freimanei par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem vēstures valsts 25. olimpiādē;
  • vēstures skolotājam Jānim Arājam par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, sasniegumiem vēstures valsts 25. olimpiādē un Latvijas 43.skolēnu zinātniskajā konferencē
  • filozofijas skolotājam Alvilam Zaueram par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem filozofijas valsts 5. olimpiādē;
  • fizikas skolotājam Voldemāram Muižniekam par zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu un sasniegumiem Latvijas 43.skolēnu zinātniskajā konferencē.
 • Junior Achievement Latvia pateicība Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājai Rutai Pelcei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Junior Achievement Latvia programmas "Skolēnu mācību uzņēmumi" Latvijas mēroga pasākumā CITS BAZĀRS ziemā 2018
 • Junior Achievement Latvia pateicība Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājai Rutai Pelcei par ieguldījumu Latvijas jaunās uzņēmēju paaudzes attīstīšanā un sagatavošanu Junior Achievement Latvia Jauno uzņēmēju dienām 2019

· ES Eiropas kodu nedēļas - EU Code Week - organizatoru pateicība Zaigai Pizikai par aktīvu dalību Eiropas koda nedēļas 2018 panākumu īstenošanā, vadot kodēšanas pasākumu

 • Izdevniecības Pearson un Ekonomikas un kultūras augstskolas pateicība Eleonorai Brēdei par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā angļu valodas olimpiādei "English Guru 2018/2019"
 • Latvijas Ģeogrāfijas Biedrības atzinība Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim par ieguldīto darbu novadpētniecībā
 • lv atzinības raksts Tatjanai Strigaļovai par aktīvu līdzdalību jauno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā
 • RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes atzinības raksts Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas ķīmijas skolotājam Oļģertam Gūtmanim par skolēnu sagatavošanu tālākām studijām Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē
 • Dalība LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizētās "Ekselences balvas" finālā un Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības raksts par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā matemātikas skolotājai Diānai Ruļukai – Pašai
 • Vēstures skolotāju biedrības pateicība Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas vēstures skolotājai Ilgai Freimanei par ieguldījumu skolēnu pētnieciskās darbības atbalstā konkursā "Vēsture ap mums"

SPORTA SASNIEGUMI 2018./2019. MĀC. GADĀ.

RĪGAS VALSTS 2. ĢIMNĀZIJAS

ZIEMEĻU RAJONĀ

1.V. – BASKETBOLS MEITENĒM 8.-9. KL.

3.V. – BASKETBOLS MEITENĒM 7.KL. (E. Lūsis)

1.V. – FLORBOLS ZĒNIEM 10.-12. KL.

1.V. – VOLEJBOLS MEITENĒM 8.-9. KL.

1.V. – VOLEJBOLS MEITENĒM 10.-12. KL.

1.V. – VOLEJBOLS ZĒNIEM 10.-12..KL.

1.V. - OLIMPISKÅS STAFETES 7.KL. GR. KOMANDAI

1.V. - OLIMPISKÅS STAFETES 10.-12.KL.

RĪGAS PILSĒTĀ

 1. V. – RĪGAS PILSĒTAS SKOLU ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ ZĒNIEM 1999. – 2002. G. DZIMUŠAJIEM ZĒNIEM

3.V. – RĪGAS PILSĒTAS STARPSKOLU FINĀLSACENSĪBĀS VOLEJBOLĀ 2003. – 2005. G. DZIMUŠAJĀM MEITENĒM

3.V. – RĪGAS PILSĒTAS STARPSKOLU FINĀLSACENSĪBĀS VOLEJBOLĀ 1999. – 2002. G. DZIMUŠAJĀM MEITENĒM

2.V. – RĪGAS PILSĒTAS STARPSKOLU SACENSĪBĀS FLORBOLĀ 1999. – 2002.G. DZIMUŠĀM MEITENĒM

1.V. – RĪGAS PILSĒTAS STARPSKOLU SACENSĪBĀS OLIMPISKAJĀS STAFETĒS 1999. – 2002.G. DZIMUŠAJIEM

1.V. – RĪGAS PILSĒTAS STARPSKOLU SACENSĪBĀS ŠAHĀ 2003. – 2004.G. DZIMUŠAJIEM

RĪGAS SKOLĒNU SPĒLES:

3.VIETA VOLEJBOLĀ 1999.- 2002.G. DZIMUŠAJIEM

VALSTS MĒROGA SACENSĪBĀS

LATVIJAS SKOLU ZIEMAS OLIMPISKAJĀ FESTIVĀLĀ:

1.V. – KĒRLINGĀ VECUMA GRUPĀ 1999. – 2006.