Vidusskolas jauktais koris

Pamatskolas meiteņu koris

Tautisko deju kolektīvs

Teātris

Pulciņa/  kolektīva nosaukums Klašu grupa Vārds Uzvārds
10. klašu tautas deju kolektīvs 10.-12. Sanita Misika
10. klašu tautas deju kolektīvs  10.-12. Alvīne Eriņa
10.-12. klašu tautas deju kolektīvs 10.-12. Sanita Misika
10.-12. klašu tautas deju kolektīvs  10.-12. Alvīne Eriņa
Zēnu vokālais ansamblis 7.-9.klasēm  7.-9. Lauma Eglīte
7.klašu vokālais ansamblis  7.-9. Lauma Eglīte
8.-9.klašu vokālais ansamblis  7.-9. Lauma Eglīte
Meiteņu koris  7.-9. Ilona Plūme
Meiteņu koris  7.-9. Inese Vaļiniece
10.klašu vokālais ansamblis 10.-12. Edgars Vītols
11.,12.klašu vokālais ansamblis  11.-12. Edgars Vītols
10.-12.klašu puišu vokālais ansamblis 10.-12. Edgars Vītols
Ģimnāzijas jauktais koris  10.-12. Edgars Vītols
Ģimnāzijas jauktais koris  10.-12. Inese Vaļiniece
Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš 7- 9. Linda Pilāne
Noformēšanas un dizaina pulciņš  7-9. Linda Pilāne
Lietiškās mākslas pulciņš  7.-10. Linda Pilāne
Tekstila pulciņš  7.-9. Ineta  Krastiņa
Foto pulciņš  7.-9. Ineta  Krastiņa
Skolas un vēstures novad-pētniecības pulciņš/ skolas muzejs  7.-12. Ineta  Krastiņa
Lietišķā etiķete 9.-10.klasei 9.-10. Iveta Skrastiņa
Teātra pulciņš 7.-9.klasei 7.-9. Iveta Skrastiņa
Teātra pulciņš 10.-12.klasei  10.-12. Iveta Skrastiņa
Basketbols  7.-12. Kārlis Grauds
Florbols 7. - 12. Māris Liepiņš
Volejbols zēniem  7.-12. Aivars  Liniņš
Volejbols meitenēm 10.-12.klasei  7.-12. Ludmila Ļuļa
Vispārējā fiziskā sagatavotība  7.-12. Aivars Liniņs
Ievads modernajās tehnoloģijās. Java pamati 10.-12. Tatjana Strigaļova
Ievads modernajās tehnoloģijās  10.-12. Pāvels Kulakovs
Ievads modernajās tehnoloģijās. Java pamati 10.-12. Tatjana Strigaļova
Debašu klubs  10.-12. Citler Abdullah  Sinan 
Vides pulciņš 9.-11. Ginta Boldāne
Vides eksperimentālā pētniecība 10.-12. Agnese Nātre
Pētnieciskās prasmes ķīmijā 8.-9. Indra Vasiļiva