Padziļinātās ģeogrāfijas brīvdabas mācību nodarbības Zemgales līdzenumā


8. maijā 12. klašu skolēni, kuri apgūst padziļinātās ģeogrāfijas (Ģeogrāfija II) kursu, devās mācību ekskursijā uz Zemgali. Brīvdabas mācību nodarbībās tika apgūtas daudzas praktiskas lietas, dabā ieraudzīts mācību stundās mācītais un veidota dziļāka izpratne par dažādiem ģeogrāfijas jautājumiem un likumsakarībām.

Ceļā iepazinām Latvijas ainavu dārgumu krātuvi, pārrunājām Zemgales līdzenuma kultūrainavas pazīmes un vērtības. Praktiskās nodarbības sākām ar uzkāpšanu Tērvetes Cukurkalnā, tad devāmies uz Bukaišu Melnā stārķa parku un iepazinām Bukaišu aleju – aizsargājamu dabas pieminekli.

Dabas liegumā «Ukru gārša» dabā apskatījām vairākus stundās bieži mācītos meža augšanas apstākļu tipus – vēri un gāršu. Iepazinām reto un aizsargājamo augu – villaino gundegu. Praktiski apguvām dižkoku uzmērīšanu un koku augstuma noteikšanas tehnikas. Daudz noderīgas informācijas ieguvām ne tikai par dabas lieguma vērtībām, bet arī par Latvijas savvaļas dzīvniekiem, to pēdām, trofejām, paradumiem, kā arī medībām.
Apmeklējām Latvijas Finiera stādītās bērzu audzes, kur mācījāmies par dabisku un mākslīgu meža atjaunošanu un to atšķirībām, kā arī apskatījām sukcesijas gaitu Zemgales mežu ekosistēmās.

Dodoties izglītojošā pastaigā pa Ukru ciemu, atkārtojām stundās mācīto par Latvijas apdzīvoto vietu tipiem, praktiski iepazinām lauku ciema struktūru un plānojumu, depopulācijas ietekmi uz pierobežas apdzīvotību un tā saucamo «tukšās telpas problēmu», savukārt Bēnes ciemā diskutējām par ciema un pilsētas atšķirībām un pazīmēm, pārrunājot, kāpēc bijušais pilsētciemats savulaik nolēma kļūt par ciemu, nevis – pilsētu.
Bēnes Garākalna smilšu krupja atradnes dabas liegumā dabā iepazinām osu kā ļoti savdabīgu reljefa formu. Dabas liegumā apskatījām arī teritorijas rekultivācijas izpausmes pēc derīgo izrakteņu ieguves un mēģinājām saklausīt smilšu krupja sisināšanu.

Šāda izbraukuma mācību nodarbība ir ļoti nepieciešama skolēniem, lai dabā ieraudzītu dažādās reljefa formas, mežu tipus, aizsargājamās dabas teritorijas, apdzīvotās vietas un to tipus, praktiski apgūtu koku uzmērīšanu, uzzinātu daudz jauna par augiem un dzīvniekiem.


​Skolēnu viedokļi:

Lauris (12.d klase):
Man ekskursija patika, uzskatu, ka caur šādu neformālu mācīšanās procesu jaunieši var vieglāk apgūt mācību vielu.

Marta (12.d klase):
Ekskursija bija ļoti labi saplānota. Es ļoti izbaudīju visas aktivitātes, it īpaši dzīvnieku kažokādu un kaulu apskati. Ļoti patika gida, Agra, stāstījums, kas bija ļoti izglītojošs un patīkams, nebija steigas.

Sāra Elizabete (12.e klase):
Man šī ekskursija ļoti patika un likās aizraujoša. Visvairāk man patika pastaiga pa Ukru gāršu, jo nekad iepriekš tur nebiju bijusi, kā arī tajā redzēju un uzzināju daudz ko jaunu. Man šī diena likās produktīvi pavadīta, jo vienā dienā paspējām apskatīt vairākas vietas. Ļoti noderīgi likās uzzināt par Latvijas meža dzīvniekiem un to pēdu nospiedumiem, kas palīdz arī mācību procesā. Nevar nepieminēt arī jauko kompāniju, kas padarīja ekskursiju jautrāku.

Deina (12.d klase):
Bija liels prieks pirmo reizi doties šādā ekskursijā, pamainīt vidi, kārtīgi izstaigāties. Manuprāt, tas bija ideāls noslēgums mācību gadam, jo aplūkojām vairākas lietas, par ko tika runāts skolā, analizējām dzīvē redzēto ar jau iepriekš gūtajām zināšanām, kā arī uzzinājām jaunu, unikālu informāciju par, piemēram, medniecību. Kopumā jauka, noderīga, pārdomāta ekskursijas pieredze. Paldies!

Kristaps (12.d klase):
Ekskursija bija ļoti patīkama. Varēja iepazīt Latvijas pierobežas ciemus, uzkāpt interesantajā Tērvetes pilskalnā un Rīgas saspringto dzīvi nomainīt pret izzinošu un veselīgu pastaigu Ukru gāršā. Prieks, ka mācību procesu var papildināt arī ar kopīgām ekskursijām, lai iepazītu Latvijas ģeogrāfiju.

Betija (12.d klase):
Ekskursija izdevās ļoti jauka. Patika, ka ar mums bija gids, kurš varēja izcelt Ukru gāršai raksturīgākos dabas «eksponātus» un padalīties ar detaļām no ikdienas, strādājot šajā dabas liegumā. Vēl man palika atmiņā dižkoku apskatīšana un salīdzināšana un nodarbība par dzīvniekiem. Bija interesanti salīdzināt, kā ir saglabājušies dažādi dižkoki un kā tie atšķiras, augot blakus. Runājot par dzīvnieku nodarbību, iepriekš ar medībām vairāk saskāros izklaides kontekstā, tāpēc bija vērtīgi dzirdēt gida atsaukšanos uz to, kāda nozīme medībām ir dzīvnieku kontroles kontekstā (piem., ierobežojot invazīvo sugu izplatīšanos, kurām nav dabisko ienaidnieku konkrētajā teritorijā). Domāju, ka ekskursija ir labs papildinājums apgūtajam stundās. Man ļoti patika ekskursija un svaigais gaiss.

Evelīna (12.e klase):
Ekskursija pa Zemgali bija interesanta, jo ierasto muzeju vietā izzinājām un baudījām dabu. Protams, nevar aizmirst par gida stāstījumu, nodarbību par medībām, kas dienu padarīja vēl daudzpusīgāku. Šī bija laba iespēja gan parunāt ar skolasbiedriem, ko sanāk satikt tikai ģeogrāfijas stundās, gan dzīvē apskatīt, par ko tad mācību gada laikā esam mācījušies. Domāju, ka šādas ekskursijas ir vērtīgs mācību līdzeklis jebkurā priekšmetā.

Artūrs (12.d klase):
Izbrauciens man ļoti patika. Īpaši noderīgi bija informācija par plantācijas mežu izveidi un meža dzīvniekiem, saistībā ar medībām. Patika apskatīt reģionu, kur nebiju bijis.

Līva (12.d klase):
Ekskursija likās jauka, informatīva. Visinteresantākā bija prezentācija par dzīvniekiem un pastaiga pa gāršu. Skolotāja stāstījums pa ceļam labi papildināja redzēto ar kontekstu.


Teksts un foto: Andris Ģērmanis

Pēdējais zvans


17. maijā, svinīgā gaisotnē skolas aktu zālē tika aizvadīts 9. un 12. klašu pēdējais zvans.

Skolēnus priecēja koru muzikālie priekšnesumi, dejotāju jestrais "Govju kazaks" un vadības sagatavotie apsveikumi par godu izcilajiem sasniegumiem mācību olimpiādēs.

Vēlam 9. un 12. klašu skolēniem izturību, spēku un labus rezultātus eksāmenos!

Foto: Viktorija Treimane

Orientēšanās spēle "saSkati Eiropu"

9. maijā – Eiropas dienā – Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Eiropas Parlamenta vēstnieku komandas pārstāvji sadarbībā ar Rīgas Valsts 1. un 3. ģimnāziju, kā arī Eiropas Savienības māju un Latvijas Republikas Saeimu organizēja orientēšanās spēli "saSkati Eiropu". Spēles ievaros rīdzinieki, īpaši – skolēni, tika aicināti pārbaudīt un aktualizēt savas zināšanas par dažādiem tematiem, kas saistīti ar Eiropas Parlamentu.

Spītējot laikapstākļiem, aktivitātē dalībnieku bija ļoti daudz, un, kā atzīst paši dalībnieki, uzdevumu izpilde nesagādāja grūtības – tā vairāk raisīja dalībniekos prieku un vēlmi apmeklēt arī citus kontrolpunktus.
Kontrolpunktā pie Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas dalībnieki tika aicināti domāt par Eiropas vērtībām. Dalībniekiem bija iespējams gan pārbaudīt zināšanas, atbildot uz vēstnieku uzdotajiem erudīcijas jautājumiem, gan izvēlēties savu vērtību, kura katram šķiet vissvarīgākā. Īpaši lielu atsaucību izpelnījās Latvijas un Eiropas dziesmu minēšanas uzdevums. Interesenti aktivitātē varēja ne vien atminēt dziesmu nosaukumu un izpildītāju, bet arī dziedāt un pat dejot līdzi!

Šādu pasākumu rīkošana ir lielisks veids un iespēja, kā gan jauniešus, gan pieaugušos aicināt uzzināt vairāk par Eiropas vērtībām un kultūru caur dažādām atraktīvām un izglītojošām aktivitātēm.

Paldies visiem orientēšanās spēles "saSkati Eiropu" dalībniekiem un ikvienam, kas izrādīja interesi, un piedalījās pasākumā, apmeklējot Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas telti!

Teksts: Jānis Arājs

Tikšanās ar Ivaru Ijabu


2. aprīlī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas pārstāvji – Uļjana Polovko, Patrīcija Zandere, Daniels Mednis un Ričards Vimba – attālināti tikās ar Eiropas Parlamenta deputātu Ivaru Ijabu ("Renew Europe").

Skolēnu tikšanās ar Ivaru Ijabu tika organizēta ar mērķi gūt informāciju atklātās stundas "Ceļš uz Eiropas Parlamenta deputāta mandātu: no kandidatūras līdz darbam EP" papildināšanai no deputāta personīgās pieredzes un darba pēdējo četru gadu laikā. Skolēni saņēma izvērstas un skaidras atbildes uz tādiem jautājumiem, kas skar tēmas par pievienošanos partijai, iegūstamās izglītības virziena izvēli un interesēm, kas nepieciešamas, lai startētu politikā, kā arī pašu ikdienu un darbu Parlamentā. Viens no jautājumiem, ko I. Ijabam skolēni uzdeva, akcentēja priekšvēlēšanu aģitāciju nozīmi, kā arī to pozitīvos un negatīvos aspektus. Kā EPVS komandas pārstāvji noskaidroja, katra kampaņa tiek stingri uzraudzīta un tās izvietošanai publiskā vidē ir vairāki ierobežojumi, kas liedz iespēju "pārpludināt" arī digitālo telpu. Tādejādi vēlētājiem tiek sniegta iespēja iepazīt daudzveidīgu partiju piedāvājumu un atrast tos kandidātus, kas pārstāv viņu intereses. Protams, partiju starpā pastāv arī konkurence, tamdēļ tām ir jāspēj sasniegt pēc iespējas lielāka vēlētāju atsaucība un ieinteresētība balsošanā, meklējot risinājumu dažādos veidos, piemēram, dodoties pie vēlētājiem klātienē, organizējot un atbalstot pasākumus, veicinot diskusijas sabiedrībā u.c.

Plašāk ar Ivara Ijaba aktivitātēm un darbību aicinām iepazīties sociālo tīklu profilos (TikTok, X, Instagram, Facebook) – @ivarsijabs un tīmekļvietnē ijabs.eu.

Teksts: Jānis Arājs

Pēc H. Gulbja motīviem atrādīti ''Cīrulīši''


Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas teātra kolektīvs ''In statu nascendi'' pieredzējis atkal pirmizrādes vakaru! 2024. gada 11. aprīlī pēc H. Gulbja motīviem tika atrādīti ''Cīrulīši''. Lomās: Madara Kalniņa, Lauma Cirša, Elīze Lore, Marta Kurmiņa, Alma Apkalna, Ieva Valeine, kā arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Sebastians Kučeruks un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēns Edgars Mētra.

Viss tik mīļi un ierasti, proti - režisore uzrunā skatītājus, kuri lielā skaitā pulcējas zālē, ieradušies arī absolventi un vecāki, draugi velta labus vārdus, ziedi smaržo un vīst aktieru rokās.

Paldies skolotājai Ivetai Skrastiņai par kārtējo sagādāto kultūrmirkli!

Izrādes laikā skaņu ierakstos čivina putni, tie čivina arī aiz loga. Esam godam sagaidījuši mūsu teātra pavasari!


Seniespieddarbu un rokrakstu izstāde “Bibliotheca Rigensis 500”

10. aprīlī 11.a klase apmeklēja izstādi, kas izveidota Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā par godu vēsturiskās "Bibliotheca Rigensis" dibināšanas 500. gadadienai.

Izstādē atlasīti 70 darbi – ilustrēti manuskripti, grāmatas, rokraksti u.c. -, kuru datējums iekļaujas diapazonā no 9. līdz 20. gadsimtam. Starp tiem ir tādi darbi kā Šekspīra kopoto rakstu 2. izdevums, I. Kanta "Tīrās prāta kritikas" 1. izdevums un citi. Izstādē aplūkojamo darbu vērtība mērāma miljonos, un citās situācijās tie nebūtu pieejami apskatei. 11.a klases skolēnus ar bibliotēkas vēsturi un izstādes saturu iepazīstināja Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa.

Izstāde sniedz vērtīgu informāciju par grāmatniecības vēsturi Latvijas teritorijā un par šīs nozares svarīgo lomu kultūras, politikas un citos procesos, un tā ir brīvi pieejama apskatei.

Teksts: Jānis Arājs

Atklātā stunda “Ceļš uz Eiropas Parlamenta deputāta mandātu”


Trešdien, 3. martā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Eiropas Parlamenta vēstnieku komandas pārstāvji – Uļjana Polovko, Patrīcija Zandere, Daniels Mednis un Ričards Vimba – klases stundas ietvaros 10.sb klasei sniedza informatīvu atklāto stundu "Ceļš uz Eiropas Parlamenta deputāta mandātu: no kandidatūras līdz darbam EP". Jaunieši tika iepazīstināti ar pašreizējo deputātu pieredzi, kā arī paveikto un sasniegto, kas tiem ir palīdzējis no Latvijas nokļūt Eiropas Parlamentā. Īpaši tika uzsvērts priekšvēlēšanu un vēlēšanu norises laika periods, kurā vēlētājiem Latvijā ir jāveic izšķirošs solis, izvēloties partijas sarakstu un deputātus, kuriem ir līdzvērtīgas intereses un vērtību sistēma, kas, deputātiem iegūstot mandātu, tiks pārstāvētas arī Eiropas Parlamentā.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā Eiropas Parlamenta vēstnieku komanda darbojas jau otro gadu, skolas mācību un ārpusskolas vidē aktualizējot dažādas ar Eiropas Parlamentu saistītas tēmas. Atklātās stundas šajā mācību gadā vidusskolas klasēm tiek rīkotas par trim tēmām – "Ceļš uz Eiropas Parlamenta deputāta mandātu: no kandidatūras līdz darbam EP", "Pēdējā piecgade EP darbībās" un "EP institūcijas. Lēmumu pieņemšana".

Teksts: Daniels Mednis

Uzvedums “Dāmu drēbnieks”


​Jau otro gadu desmitu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas teātra kolektīvu "In statu nascendi" vada skolotāja Iveta Skrastiņa. Katru gadu aktieru trupa iestudē vienu vai divas jaunas lugas.

2024.gada 4.aprīlī atkal pirmizrādes svētki! Šoreiz repertuārā atkārtoti iestudēts pirms astoņiem gadiem jau uzvestais farss pēc Ž. Feido motīviem "Dāmu drēbnieks". Galvenajā lomā 11.sb klases izglītojamais Emīls Rodrigo Stupāns, kas savu lomu, frakā tērpies, nospēlēja izcili visos trīs cēlienos! Spīdoši savus varoņus atspoguļoja ģimnāzisti: Beatrise Irbe, Līva Kalpiša, Adelīna Alise Bergmane, Agate Paura, Andris Seļāvo, Estere Marta Balode, Kristaps Vempers, Rita Seļāvo, kā arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Rihards Bulderis. 

Zāli bija piepildījuši gandrīz simts viesi. Tik patīkami bija vērot, ka skatītāju rindās pulcējas Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas absolventi un bijušie teātra kolektīva dalībnieki. Režisore allaž prot ap sevi pulcināt vairākas paaudzes!

Savā ievadrunā I. Skrastiņa pieminēja latviešu neizmērojamo mīlestību pret teātra mākslu, kā arī pateicās aktieru vecāku atbalstam un pašu jauniešu patiesajai ieinteresētībai aktiermākslā, ko nemazina pat vēlie vakara mēģinājumi. Pēc debijas teātra pamatsastāva kolektīvā ar skolotājas teātra "ģimenes" piederības zīmi – kaklarotu - šoreiz tika uzņemti divi šīs sezonas jaunpienācēji.

Jau nākošo ceturtdien, 11. aprīlī, atkal pirmizrāde otrai aktieru grupai, kas atveidos pēc H. Gulbja motīviem radīto lugu "Cīrulīši". Tiekamies kultūrmirkļos!

Paldies teātra skolotājai I. Skrastiņai par ieguldīto darbu un humora pilnajām izrādēm!

11. a klases uzvedums “Es pats”


28. martā notika 11.a klases veidotā uzveduma "Es pats" pirmizrāde. Tas veidots, balstoties Henrika Ibsena lugas "Pērs Gints" motīvos.

Pērs Gints dodas piepildīt aicinājumu - kļūt par ķeizaru, pierādīt mātei un pasaulei, ka viņš var būt vislabākais. Pēram daudz nerūp citi un, pat nemanot, viņš savās likstās ierauj visus, kas viņam tuvi. Visvairāk cieš Solveiga - sieviete, kas viņu valdzina vairāk nekā viņš pats to spēj atzīt. Pērs ir apņēmies atrast sevis labāko versiju, bet tas nenāk viegli. Pieļaujot kļūdas un krītot dažādos kārdinājumos, Pērs turpina savu ceļu līdz attopas pazaudējis visu un galvenokārt - pats sevi.

11.a klase izsaka pateicību visiem izrādes apmeklētājiem un, protams, galvenās lomas atveidotājai Annai Zorgenfreijai un izrādes režisorei Madarai Kukulei!

Teksts un foto: Jānis Arājs

SMU Lieldienu tirdziņš


28. martā tika rīkots skolas SMU (Skolēnu mācību uzņēmumu) Lieldienu tirdziņš, kurā piedalījās 11 skolas SMU. Tie apmeklētājiem piedāvāja: sveču izgatavošanas komplektus, koka piekariņus ar dažādiem aromātiem un gravējumiem, lampas ar Latvijas vēstures notikumu apdruku, cepures, kas atgrūž ūdeni, apģērbu ar dažādiem dizainiem, digitālās mārketinga stratēģijas, no pārstrādātas auklas veidotus puķu podu turētājus, gredzenus no antīkiem sudraba un metāla karošu kātiem, uzlīmes dažādām lietām un notikumiem.

Pagājušajā sestdienā, 23. martā, 6 skolas SMU piedalījās t/c Domina Vislatvijas SMU pasākumā "CITS BAZĀRS pavasarī", kuru organizēja Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

Mūsu skolas SMU "LK Designs", kas no pārstrādātas auklas izgatavo puķu podu turētājus, bļodas un paliktņus, tika izvirzīts nominācijai "Labākais SMU zīmols" un arī ieguva Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes simpātiju balvu. Savukārt mūsu skolas un Rīgas Franču liceja kopīgi veidotais SMU "Ķerslis", kas izgatavo pārnēsājamus sabiedriskā transporta rokturus, tika izvirzīts divām nominācijām: "Sociāli atbildīgs SMU" un "Labākais SMU zīmols".

Teksts: Ruta Pelce

UNI-RUNA


Vakar, 27. martā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika karjeras atbalsta pasākums 11.-12. klašu skolēniem "UNI-RUNA".

Šajā pasākumā skolēniem bija iespēja tikties un konsultēties ar dažādiem pārstāvjiem no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Biznesa skolas (RBS), Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), KALBA, Stockholm School of Economics (SSE), AirBaltic. Skolēniem bija izcila iespēja satikt arī mūsu skolas absolventus, kas dalījās savos pieredzes stāstos.

Paldies pasākuma rīkotājiem par šo vērtīgo iespēju skolēniem!

Lekcija par pusaudžu emocionālo veselību

​Skolas pedagogi 11.03. piedalījās dr. Artūra Miksona lekcijā par pusaudžu emocionālo veselību un robežu noteikšanu. Lektors labi izskaidroja, kādi var būt cēloņi skolēnu neadekvātai uzvedībai skolā, kāda nozīme ir temperamentam un kāda iegūtajai dzīves pieredzei. Lektors pasniedzējus iepazīstināja arī ar dažādiem emocionālajiem aizsardzības mehānismiem (piem., noliegums, projekcija, pārnese) un kā tos atpazīt ikdienas situācijās. Lektors ieteica būt kontaktā ar savām vēlmēm un iemācīties tās skaidri definēt, laikus pamanīt fiziskus simptomus, kam pamatā ir emocionāli cēloņi.


Teksts: Inga Treimane

10.a klase iepazīst antīkās Grieķijas kultūras mantojumu

​10.a klase kultūras pamatu, literatūras, vēstures, angļu valodas mācību priekšmetos iepazina, analizēja, interpretēja antīkās Grieķijas kultūras mantojumu. Google ART & CULTURE vietnē skolēni pētīja pasaules muzeju antīkās Grieķijas vāžu kolekcijas, to izplatītākos sižetus un mītu atveidojumus. Projekta praktiskajā daļā skolēni gleznoja vai veidoja sengrieķu vāzes melnfigūru vai sarkanfigūru stilā. 

Prieks par radošajiem skolēnu darbiņiem!Teksts: Linda Pilāne

Vidusskolas jauktais koris viesojas Austrijā


Ar pirmajiem pavasara sveicieniem un pumpuriem Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vidusskolas jauktais koris devās uz Austriju, kur korim bija gods pārstāvēt Latviju ar savu kordziedājumu, kā arī iepazīt valsts daudzveidīgo kultūru.

Lai gan ceļš bija tāls un koris ceļu mēroja ar autobusu, Čehijas pilsēta Olomouca kori sagaidīja vēlu vakarā, kur tika pārlaista pirmā nakts.

Nākamajā dienā brauciena galapunkts bija Zalcburga, tomēr pa ceļam tika piestāts Austrijas ziemeļaustrumos, Donavas upes labajā krastā, Melkas abatijā, kas ir 11. gadsimtā dibināts Benediktiešu ordeņa klosteris. Gida pavadībā koris izstaigāja klostera muzeju un iepazina vietas, kuras ir rotājuši ceļojošie itāļu izcelsmes virtuozi, pamatojoties uz baroka kompozīcijas ideju. Savas balsis dziedātāji iemēģināja Melkas baznīcā, izdziedot un laicīgi izmēģinot nākamās dienas koncerta kompozīcijas. Vēlāk, dodoties tālāk ceļā, kori sagaidīja naksnīgā Zalcburga, kur arī tika pārlaista nakts.

Nākamajā rītā korim jau bija paredzēts koncerts Zalcburgā, Eiropas ģimnāzijā. Koncertā bija atsaucīga publika, skolas zāle bija pilna ar tās skolēniem. Pirms koncerta koristes saņēma arī saldus sveicienus sieviešu dienā no puišiem. Vēlāk koristi apskatīja Zalcburgu, kā arī vietu, kur dzimis pats Mocarts. Pēc pilsētas apskates koristus uzņēma kalni, Alpu kalni, kur sākotnēji tika apskatītas sāls raktuves, bet vēlāk - kalnu virsotnes, kur varēja izstaigāt katru sniegoto vietu.

Pēc nakts pārlaišanas Vīnē, koris gatavojās māju braucienam un devāmies latviešu gides pavadībā pa kultūras metropoli Vīni, izstaigājot centru, redzot Vīnes operu un citas nozīmīgas vietas. Pēc tam koristi devās uz Katowici, Polijā, kur tika pārlaista pēdējā nakts pirms atgriešanās Latvijā.

Atpakaļceļš pagāja ļoti ātri, pārspriežot piedzīvoto, kaļot jaunus plānus un koncertu programmas. Paldies visiem kora pārstāvjiem par izturību un skanīgajām balsīm! Un vislielākais paldies skolotājām un diriģentam Edgaram Vītolam par ieguldīto darbu un pacietību!

Teksts: Veismane Marta 12.a

"Sapņu diena 2024" MOT programmā

Sveicam Robertu Zirni ar sapņa īstenošanu – Valsts prezidenta satikšanu!

1. martā 8.c klases skolnieks Roberts Zirnis MOT programmas "Sapņu diena 2024" ietvaros piepildīja savu sapni un satika Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.

Vizītes laikā Roberts kopā ar vecākiem un prezidentu pārrunāja MOT programmas aktualitāti un efektivitāti skolā, kā arī apsprieda puiša nākotnes plānus. Noslēgumā skolēnam bija iespēja doties ekskluzīvā ekskursijā pa Rīgas pili.

Kā norāda pats Roberts, šis sapnis radies, pateicoties mammas un vecākā brāļa interesei par politiku. "Vajag sekot saviem sapņiem, pat ja tie ir ļoti grandiozi, tie var piepildīties. Vajag arī izteikt tos skaļi, ne tikai klusībā sapņot!" atzīst puisis.

"Sapņu diena" ir viena no MOT programmas atbalsta aktivitātēm, kas ir būtiska pamatskolas sastāvdaļa. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi.

Paldies Anitai Rubenei par MOT programmas koordinēšanu skolā!

01.03.2024. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča tikšanās ar motivācijas programmas mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem (MOT programma) dalībniekiem. Foto autors: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja.

Foto: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja.

Vairāk informācijas:
https://mot.lv/

Kas ir tavs varonis šodien?

Katru gadu Latviešu valodas aģentūra izsludina skolēnu radošo darbu konkursu. Par šī gada konkursa tēmu izvēlēts jautājums "Kas ir tavs varonis šodien?".

Konkursa mērķis ir popularizēt latviešu valodu un rosināt skolēnus domāt valstiski un atbildīgi. Katra skola konkursam varēja iesūtīt 9 labākos savu skolēnu literāros darbus un 9 zīmējumus. Komisija iesūtītos darbus izvērtēja atbilstoši kritērijiem: darba atbilstība tematam, autora domas atklāsme, oriģinalitāte, labskanīga valoda un darba vizuālā kvalitāte.

Kopā tika iesūtīti 1202 radošie darbi, no tiem 762 literārie darbi (esejas, dzejoļi, domraksti) un 440 zīmējumi. Labāko darbu autori tika paziņoti 2024. gada 21. februārī – Dzimtās valodas dienā. To skaitā bija arī 2 mūsu skolas skolēni. Sveicam Kalvi Lejiņu (9.c) un Linardu Buividu (10.c) ar gūtajām atzinībām!

Liels paldies Inesei Anstrangai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

12. klašu Žetonu vakars

29. februārī un 1. martā svinīgā ceremonijā visiem 12. klašu skolēniem bija tas gods saņemt skolas piederības zīmi jeb žetonu.

Asprātīgu pateicības runu un jestru uzvedumu pavadībā skatītāji varēja iepazīt katru 12. klases kolektīvu. Skatītājus priecēja gan fragmenti no "Oza zemes burvja", gan slavenās filmas "Mamma Mia!". Uzvedumos bija iespējams arī ceļot laikā, atkārtot lietvārda locīšanas pamatprincipus un ielūkoties starptautiskā bakalaurāta programmas ziņu tiešraidē.

Žetonu vakara noslēgumā 12. klases vienojās kopīgā dziesmā, sirsnīgi atzīmējot svinīgo mirkli pirms lielajiem eksāmeniem un ģimnāzijas absolvēšanas.

Sveicam 12. klašu skolēnus un novēlām izturību eksāmenu laikā!


​Kampaņa "Start IT"

Šodien, 23. februārī, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā "Start IT" kampaņas ietvaros viesojās Accenture vieslektores Evija Rībena un Zane Jansone. Vieslektores dalījās savā pieredzē un padziļināti iepazīstināja 10.a, 10.b klases skolēnus un Programmēšanas specializētā kursa pamata grupas audzēkņus ar IT nozares daudzveidību un iespēju klāstu Latvijā.

"Start IT" ir IT Izglītības fonda uzsākta kampaņa, kas tiek īstenota sadarbībā ar uzņēmumu "Accenture" un "Eazy BI". Tās ietvaros tehnoloģiju jomas profesionāļi apmeklē Rīgas un Pierīgas vidusskolas, lai iepazīstinās skolēnus ar IT daudzveidību, pastāstītu vairāk par šo nozari, kā arī dalītos savā pieredzē par IT kā karjeras iespēju nākotnē.

Lai jaunieši gūtu priekštatu par IT jomas daudzveidību un saprastu digitālās pratības nozīmīgumu, kampaņai definēti 3 mērķi:
  • aktualizēt STEAM mācību priekšmetus, atklājot to starpdisciplināro raksturu un dinamisko attīstību;
  • iedrošināt jauniešus, apgāžot maldīgo priekšstatu, ka tehnoloģiju jomā nepieciešams prāts ar raķešzinātnieka spējām;
  • palielināt jauniešu interesi par IT studiju programmām Latvijā.

Liels paldies abām vieslektorēm par lekcijām! Paldies arī Tatjanai Strigaļovai un Zaigai Pizikai par pasākuma organizēšanu un iniciatīvas izrādīšanu!Latvijas skolu Ziemas festivāls Ērgļos

Pagājušās nedēļas nogalē tika aizvadīts Latvijas skolu Ziemas festivāls, kurā savstarpēji sacentās 120 skolas 13 dažādos sporta veidos.

Mūsu skolu pasākumā pārstāvēja 39 skolnieki 7 dažādos sporta veidos: kalnu slēpošanā, ragaviņu braukšanā, disku golfā, orientēšanās uz slēpēm, sniega volejbolā, galda hokejā un slidošanā.
Skolu kopvērtējumā Rīgas Valsts 2. ģimnāzija ierindojās 12. vietā.

Vislabākos rezultātus sacensībās uzrādīja:

  • Marks Žižins (9.c) – 1. vieta slidošanā
  • Marta Raituma (11.e) – 1. vieta frīstaila slēpošanā
  • Kristers Karlsons (12.a) – 3. vieta slidošanā

​Paldies skolēniem par atsaucību un dalību ziemas festivālā!12. a klases izrādes literatūras apguves procesā

7. februārī pavasara gaidās 12. a klases skolēni skolas zālē uzstājās ar I. Ziedoņa dzejas uzvedumu "Taureņu uzbrukums". Jau kopš 10. klases jaunieši mācījušies iestudēt literāros darbus, darboties grupās, rast kompromisus ideju vētrā un gala rezultātā piedāvāt skatītājiem savu vēstījumu. Arī šoreiz tapa 3 dažādas versijas par I. Ziedoņa brīnišķīgo dzejas krājumu.

Kā saka paši jaunieši, katra grupa spēja rasts savu oriģinālo skatījumu. Katrīna Liepniece apgalvo, ka „apbrīnoja pirmās grupas "Ar taureņiem" ieguldījumu scenogrāfijā", savukārt Anna Čudare norādīja, ka „īpaši jāizceļ grupas "Caur taureņiem" laikmetīgais piesitiens, jo parādīja ar svaigu elpu I. Ziedoņa dzejas valodu". Rēzija Ābeļkalne secina: „I. Ziedoņa "Taureņu uzbrukums" mūsu uztverē bija pasaule, kas katram jāatklāj, tā bija pildīta ar sevis un citu iekšējās pasaules iepazīšanu un atklāsmi. Mūs visus vienoja taurenis, dvēsele un sevis iepazīšana."

Teksts: Ilva Lazdāne