Rīgas izglītības iestāžu koru konkurss

Skola saņēmusi diplomus par sasniegumiem Rīgas izglītības iestāžu koru konkursā, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Sveicam Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 7.-9. klašu kori ar gūto 1. pakāpi!

Sveicam Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jaukto kori ar gūto Augstāko pakāpi!

Lepojamies ar gūtajiem panākumiem! Izsakām pateicību diriģentiem Edgaram Vītolam, Laumai Eglītei un koncertmeistarei Inesei Vaļiniecei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  64 Hits
64 Hits

Latvijas Skolēnu matemātiskās analīzes turnīrs

Latvijas Skolēnu matemātiskās analīzes turnīra fināls, kas rīkots sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu un Programme.lv, tika aizvadīts 2023. gada 21. decembrī. Turnīra mērķis - sekmēt skolēnu ieinteresētību paaugstinātas grūtības uzdevumos, kā arī sniegt tiem iespēju pārbaudīt savas prasmes praktiski.

Ar matemātiskās analīzes elementiem izglītojamie pārsvarā tiek iepazīstināti augstskolās, taču palielināta interese par šo tēmu Latvijā šobrīd novērojama gan vidusskolēnu, gan pamatskolēnu vidū. Šis bija pirmais tāda veida matemātiskās analīzes turnīrs Latvijā, kura konceptuālā ideja pārņemta no Amerikas augstskolām.

Finālā kvalificējās 8 labākie skolēni no visas Latvijas, to starpā veseli divi mūsu skolas audzēkņi – Linards Lūsis (12.d) un Pauls Kronlaks (12.sb).

Kā norāda puišu matemātikas skolotāja Kaiva Treija: "Paulu un Linardu atbalstīt atnāca vairāki klases biedri, bija patiešām aizraujoši vērot "milžu cīņas" pie tāfeles."

Sveicam Linardu un Paulu ar kvalificēšanos konkursa fināla posmam! Sveicam Linardu Lūsi ar gūto 3. vietu šajā konkursā!

Izsakām pateicību skolotājai Kaivai Treijai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vairāk informācijas:
- https://www.nms.lu.lv/lv/par-mums/zinas/zina/t/81789/
- https://www.analizesturnirs.lv/

Foto: organizatoru arhīvs, Inga Treimane
Continue reading
  122 Hits
122 Hits

Izcili panākumi starptautiskā viktorīnā par Baltijas jūru

Desmit mūsu skolas skolēni nupat saņēmuši sertifikātus par sasniegtiem izciliem rezultātiem UNESCO Baltijas jūras projekta starptautiskā viktorīnā WebQuiz 2023.

Starptautiskā viktorīnā par Baltijas jūras reģiona ilgtspējas jautājumiem galvenokārt piedalījās tie mūsu skolas 12. klašu skolēni, kuri apgūst padziļināto ģeogrāfijas kursu Ģeogrāfija II.

Starptautiska viktorīna par Baltijas jūru ir ikgadējs Tartu Dabas mājas un UNESCO organizēts pasākums (kopš 2013. gada), tajā piedalās vairāk nekā tūkstotis skolēnu no deviņām dažādām Baltijas jūras valstīm. Piedaloties viktorīnā, skolēni var uzlabot savas zināšanas par Baltijas jūras ekosistēmām, vides apziņu un izpratni par ilgtspējīgu attīstību, kā arī veidot kritiskās domāšanas prasmes, pārbaudīt tiešsaistes informācijas meklēšanas prasmes un mācīties angļu valodu.

Apsveicam Kristapu Vilku (12.d), Līvu Ozoliņu (12.d), Deinu Bitāni (12.d), Lindu Reimani (12.sb), Sāru Elizabeti Tīti (12.e), Evelīnu Bērziņu (12.e), Jēkabu Reini Vilsonu (12.c), Undīni Brutāni (12.c), Hariju Tekuti (12.d) un Flēru Krūmiņu (11.a)! Lepojamies ar jūsu starptautisko panākumu!


LAUREĀTI PAR VIKTORĪNU UN DALĪBU TAJĀ:

​"Pirmo reizi piedalījos šāda veida viktorīnā, es uzzināju daudz ko jaunu par Baltijas jūru un dažādiem jauniem un interesantiem projektiem. Ļoti noderēja zināšanas, kuras bijām apguvuši ģeogrāfijas stundās."
- Sāra Elizabete (12.e)

"Viktorīna bija tiešām interesanta, jautājumi nebija tikai ierastie testa formāta, bet arī ar papildus materiāliem, lai iepazītos ar jaunākajiem nozares risinājumiem. Es uzzināju par jauniem interesantiem projektiem un idejām Baltijas jūras reģionā. Viktorīna popularizēja un iedrošināja uz jauniem, dabai draudzīgiem risinājumiem, lai mums būtu prieks dzīvot sakoptas Baltijas jūras krastā."
- Evelīna (12.e)

"Viktorīnā bija jautājumi, kas aktualizē pašreizējās problēmas Baltijas jūrā. Jautājumi bija interesanti un deva iespēju uzzināt ko jaunu."
- Undīne (12.c)

"Viktorīna nebija balstīta tikai uz faktiem, pie vairākiem jautājumiem bija pievienoti klāt papildus materiāli, kurus izlasot, vajadzēja spriest par atbildi. Jautājumi nebija vienkārši, tie lika iedziļināties tematā."
- Harijs (12.d)

"Ļoti priecājos, ka piedalījos. Viktorīna nebija kā klasiskās olimpiādes, pie kurām esmu pieradusi, man patika, ka tajā varēja izpausties un pašai bija jāmeklē resursi tiešsaistē. Tādejādi uzzināju arī daudz jaunas informācijas ārpus pašiem jautājumiem."
- Flēra (11.a)


Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Betija Zemīte

Continue reading
  168 Hits
168 Hits

10. sb klases komanda iekļūst KSIM “Cēsis 2024” konkursa finālā

14. decembrī tika aizvadīts pusfināls Komandu Sacensībām Informātikā un Matemātikā (KSIM) "Cēsis 2024". Konkursa pusfināla kārtā piedalījās 82 komandas no visas Latvijas, to starpā arī 8 komandas no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas.

Lepojamies ar mūsu skolas 10.sb klases komandu "Karstās līnijas Hotties", kas ne tikai ierindojusies starp 14 spēcīgākajām finālistu komandām, bet arī ieņēmusi augsto 5. vietu pusfināla rezultātu kopvērtējumā.

Sveicam komandu un novēlam izturību finālā, kas paredzēts jau šajā pavasarī Cēsīs!


Continue reading
  155 Hits
155 Hits

Barikāžu atcerei par godu veltīta viktorīna

Šodien, 19. janvārī, atceroties 1991.gada notikumus, ikvienam mūsu ģimnāzijas skolēnam bija iespēja redzēt arhīvu materiālus no barikāžu laika, kā arī piedalīties viktorīnā, pārbaudot savu erudīciju un iegūstot interesantas balvas.

Skolēnu padomes locekļi un citi interesenti piedalījās Latvijas Universitātes muzeja organizētā orientēšanās nodarbībā, kas norisinājās Vecrīgā - barikāžu epicentrā. Nodarbības laikā skolēni, savā starpā sadarbojoties, meklējot īstās vietas un atbildes uz jautājumiem, ieguva gan jaunas zināšanas, gan papildināja jau esošās.

Continue reading
  101 Hits
101 Hits

Sofija Jansone gūst atzinību konkursā “Laikmetīgā māksla. Flora un fauna - nākotnes vīzijas”

Lai veicinātu jauniešu radošumu, interesi par laikmetīgo mākslu, kā arī rosinātu skolēnus vērot, pētīt un padziļināti iepazīt procesus un pārmaiņas dabā, Rīgas Jauno tehniķu centrs (RJTC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu organizēja Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu – izstādi "Laikmetīgā māksla. Flora un fauna - nākotnes vīzijas".

Laikmetīgā māksla ir tikai viens no mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kas ar refleksijām, fantāziju un eksperimentālu pieeju tiecas pievērst sabiedrības uzmanību ekoloģisko pārmaiņu problēmām, ko radījis modernais cilvēks, ienākot floras un faunas pasaulē. Lai aktualizētu šo problēmu arī jauniešu vidū, dalībniekiem, gatavojoties konkursam, bija nepieciešams iepazīties ar dokumentāliem notikumiem un modernās mākslas piemēriem par dabu, vidi un ekoloģiju. Šī izpēte bija nepieciešama, lai rezultātus izmantotu radošajā darbā.

Konkurss norisinājās no 2023. gada 31. oktobra līdz 30. novembrim. Tajā tika iesniegti 196 darbi, tostarp arī mūsu skolnieces Sofijas Jansones (12.a) darbs "Viņu dzīvei nav jākļūst kā mūsējai". Žūrija rūpīgi izvērtēja katra darba ideju, oriģinalitāti, atbilstību tēmai, tehnisko kvalitāti un māksliniecisko sniegumu. Augstu novērtējumu izpelnījās arī Sofijas Jansones darbs, konkursā gūstot atzinības diplomu C grupas kategorijā (16-18 gadi). Sveicam Sofiju!

Liels paldies konkursa rīkotājiem par sniegto iespēju! Liels paldies arī skolotājai Lindai Pilānei par izrādīto iniciatīvu un ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Sofija Jansone “Viņu dzīvei nav jākļūst kā mūsējai”


Vairāk informācijas: https://www.rjtc.lv/?p=8025

Continue reading
  126 Hits
126 Hits

Komandu Sacensības Informātikā un Matemātikā (KSIM)

Šodien, 14. decembrī, skolas aktu zālē risinājās Komandu Sacensības Informātikā un Matemātikā (KSIM) "Cēsis 2024". Pusfināla kārtā, ko katra skola rīko savās telpās, piedalījās arī astoņas Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 9.-11. klašu skolēnu komandas, katrā komandā 3 skolēni. Dalībniekiem 5 stundu laikā bija jāatrisina 10 uzdevumi, kas pielīdzināmi matemātikas olimpiādes līmeņa aprēķiniem un kas saistīti ar programmēšanu, datu apstrādi lielā apjomā.

KSIM sacensības notiek jau kopš 1996. gada, to mērķis ir padziļināt skolēnu interesi par matemātiku un informātiku, kā arī attīstīt jauniešu prasmi sadarboties komandā.

Fināls tiek plānots aprīļa beigās, tas tiks rīkots Cēsīs.

Paldies visiem matemātikas skolotājiem par skolēnu sagatavošanu!

Vairāk informācijas:
https://ksim.cvg.edu.lv/

Continue reading
  163 Hits
163 Hits

Amanda Kempele konkursā “Tukuma prozas fermentācija 2023” gūst 3. vietu

Šā gada rudenī Tukuma Literātu apvienība rīkoja ikgadējo prozas darbu konkursu "Tukuma prozas fermentācija 2023", aicinot dalībniekus uzrakstīt atšķirīgu nobeigumu kādam no latviešu literatūras klasikas darbiem.

26. novembrī Šlokenbekas muižā konkursa finālā pulcējās labākie prozaiķi, to vidū arī 12. a klases skolniece Amanda Kempele. Amanda konkursā bija izvēlējusies piedāvāt savu R. Blaumaņa noveles "Purva bridējs" noslēgumu, rezultātā gūstot 3. vietu.

Kā Amanda norāda: ,,Konkurss bija diezgan liels izaicinājums, tāpēc ir īpašs prieks, ka starp pieredzējušu autoru darbiem manējais tika atzīts par 3. vietas cienīgu. Piedalīšanās papildināja manu pieredzi, pavēra jaunas iespējas un sagādāja gandarījumu par paveikto. Paldies skolotājai I. Lazdānei par atbalstu un TLA par iespēju un novērtējumu!"


Teksts: Ilva Lazdāne

Foto: Līva Rācenāja

Continue reading
  185 Hits
185 Hits

Aizvadīts R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkurss


Šī gada 2. decembrī Ērgļos tika aizvadīts R. Blaumaņa literārās prēmijas noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti veiksmīgākie dalībnieki. Konkurss kļuvis nu jau par ikgadēju tradīciju, ko organizē R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki". Tā galvenais mērķis ir veicināt skolēnu dziļāku interesi par literatūras klasiķi R. Blaumani, kā arī attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas.

Šogad konkursā piedalījās 147 skolēni, no kuriem 32 pārstāvēja Rīgas Valsts 2. ģimnāziju. Uz laureātu apbalvošanas pasākumu Ērgļos tika uzaicināti 69 labākie autori no visas Latvijas, to skaitā bija arī 12 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni. Pasākumu vadīja Dailes teātra aktieris Gundars Silakaktiņš, laureātus apbalvojot pamatskolas un vidusskolas grupā.

Īpaši lepojamies ar Hugo Mežiņu, kurš pamatskolas grupā ieguva augsto 2. vietu, balvu un naudas prēmiju! Sveicam arī pārējos konkursa dalībniekus!

Liels paldies visiem latviešu valodas pedagogiem, īpaši Dainai Štokmanei, Inesei Anstrangai, Alisei Zitai Zeidakai, par skolēnu sagatavošanu!


Vairāk informācijas:
https://www.braki.lv/

Continue reading
  109 Hits
109 Hits

Gūta 2. un 3. vieta loģikas spēlē “Riga Puzzle Day”

Pagājušajā nedēļā, 2. novembrī, Latvijā un Baltijā pirmo reizi risinājās loģikas spēle "Riga Puzzle Day", kurā piedalījās vairāk nekā 170 Rīgas pašvaldības skolu 11. klašu skolēni. Pasākuma dalībnieki sacentās savā starpā, risinot 10 prestižajā Hārvarda Universitātē aizgūtos loģikas uzdevumus.

Loģikas spēle "Riga Puzzle Day" tika aizvadīta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) auditorijā "Domus Auditorialis". Uzdevumu risināšanas laikā skolēniem bija atļauts izmantot internetu, tāpēc arī paši dalībnieki tika aicināti ierasties uz pasākumu ar savu portatīvo datoru vai citu ērti lietojamu viedierīci. Spēles galvenais mērķis bija attīstīt jauniešu problēmu risināšanas prasmes un radošo domāšanu. Šādā veidā pasākuma rīkotāji vēlējās akcentēt to, ka datorzinātnes nenozīmē tikai programmēšanu, bet gan problēmu risināšanu. Spēle veicināja arī sadarbības prasmes jauniešu vidū.

​"Riga Puzzle Day" pasākumā piedalījās 58 komandas, katra 2-3 cilvēku sastāvā. Rīgas Valsts 2. ģimnāziju pārstāvēja 7 komandas. Lai gan sīvajā cīņā par uzvarētājiem kļuva Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu komanda "Mežmaži", 2. un 3. vietu konkursā izcīnīja Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu komandas. Apsveicam 11. c klases skolēnu komandu "Sprīdīši" ar augsto 2. vietu un 11. sb klases komandu "I-B SMART" ar gūto 3. vietu konkursā! Sveicam arī mūsu komandu "Pužļotāji" ar iegūto 4. vietu!

Pasākumu organizēja Rīgas Pašvaldība un Riga Business School sadarbībā ar Luminor banku un Balcia apdrošināšanu. Pasākumu atbalstīja arī Latvijas Mobilais Telefons, airBaltic, Myfitness, BrainGames un Cēsu kosmosa izziņas centrs.

11. c klases skolēnu komanda “Sprīdīši” (Zvirbule Katrīna, Barinovs Žans, Kņiga Gavriils)
11. sb klases komanda “I-B SMART” (Beiziķe Paula Marta, Lore Elīze, Šaško Kristiāna)

Continue reading
  155 Hits
155 Hits

Rezultatīva dalība jaunrades konkursā – gūtas 3 atzinības

​Šī gada Dzejas dienu un projekta "Lakes Connect" ietvaros Latvijas Hidroekoloģijas institūts aicināja vidusskolēnus iesūtīt dzejoļus par mikroplastmasu. 

Konkursa sadarbības partneri kopā ar rakstnieci Agnesi Vanagu izvēlējās 10 interesantākos dzejoļus, to skaitā bija 3 mūsu skolas jaunieši: Amanda Kempele- 12. a klase, Eva Elizabete Zariņa-11.d, Šārona Alīda Caune -11. c klase. 

Paldies jauniešiem par radošu pieeju ekoloģisko problēmu aktualizēšanā!Continue reading
  172 Hits
172 Hits

RV2Ģ gūst augstus rezultātus konkursā “Best in English”

Šī gada 30. novembrī risinājās starptautiskais angļu valodas tiešsaistes konkurss "Best in
English". Tas ir ikgadējs konkurss, kas paredzēts gan Eiropas Savienības valstīm, gan citām
pasaules valstīm. Šogad "Best in English" konkurss aizvadīja jau savu desmito sezonu,
sniedzot iespēju dažādām pasaules valstu vidusskolām un to skolēniem (vecumā no 14 līdz
19 gadiem) sacensties un pierādīt savas spējas starptautiskā mērogā. Konkursa pamatā ir
tests, kuru veido gramatikas, lasīšanas un klausīšanās daļa. Galvenā balva par augstāko
sasniegto punktu skaitu garantē divu nedēļu ceļojumu uz Kanādu.
2022. gadā konkursā kopā piedalījās 22 779 vidusskolēni no 34 dažādām pasaules valstīm,
pārstāvot 704 skolas. Rīgas Valsts 2. ģimnāziju šogad pārstāvēja 27 skolēni.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija konkursā "Best in English" guvusi augsto 4. vietu visu skolu
kopvērtējumā. Izcilus rezultātus konkurentu vidū uzrāda arī mūsu pašu skolēni. 12.a klases
skolēns Tomass Prikulis guvis 17. vietu sadaļā "Top 20 students - Other nationalities (excl.
the Czech Republic)". Paldies skolotājai Elitai Līdumniecei un Tomasa iepriekšējām angļu
valodas skolotājām.
https://bestinenglish.org/top-eu-20-results-2022/

Priecājamies un lepojamies par savējiem! 

Continue reading
  271 Hits
271 Hits