Diskusija: jaunietis – vēlētājs. Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā. 8. februārī, 15.00.

Draudzīgā aicinājuma fonda balva “Par mūža ieguldījumu izglītībā”

Draudzīgā aicinājuma fonda balvu "Par mūža ieguldījumu izglītībā" piešķir pedagogiem par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu izglītībā. 2023.gada 27.janvārī šo apbalvojumu saņēma arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Štokmane.

/ https://www.konkurss.lv/da_gs/index.php /

Skolotājas Daina Štokmanes darbu skolā varētu raksturot kā izcilu, jo viņai izdodas ne tikai palīdzēt skolēniem gūt teicamus rezultātus mācību darbā, bet arī iedvesmot. Viņa māca domāt, analizēt, secināt, veidot izpratni par sabiedrības un kultūras norisēm, radīt vēlmi tajās piedalīties un dot savu ieguldījumu.

Skolotāja Štokmane ar saviem skolēniem regulāri apmeklē muzejus un teātra izrādes, viņas skolēni aktīvi un ar izciliem panākumiem piedalās Rīgas pilsētas un Valsts latviešu valodas olimpiādēs, skolēnu zinātniskajā konferencēs, Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursos, kā arī citās aktivitātēs. Skolotāja Daina ir ne tikai pedagogs, kurš priekšzīmīgi veic savus darba pienākumus, bet arī īsts skolotājs ar lielo burtu. Viņa ikkatrā stundā spēj ne tikai pasniegt paredzēto mācību vielu, bet vienlaikus arī savu personīgo pieredzi, viedokli, emocijas, kripatiņu savas dvēseles. Daina ir skolotāja, kas tic un uzticas saviem skolēniem, spēj saskatīt to visīpašāko ikkatrā un nekad neatteiks palīdzību un būs gatava panākt solīti pretim ikvienam. Viņā – kā jau īstenā latvju dainā – ir liels spēks, latviskums, čaklums un patiesums, kas iedvesmo daudzus.

Skolotāja Daina Štokmane aktīvi darbojas latviešu valodas un literatūras metodiskajā darbā, ar savu pieredzi iepazīstina kolēģus gan skolā, gan Rīgas pilsētas un valsts mērogā, vadot nodarbības pedagogu tālākizglītības programmās. Viņa ir arī daudzu mācību līdzekļu autore.

Skolotāja Štokmane divas reizes saņēmusi Rīgas domes balvu „Zelta pildspalva". Viņa ir arī LVLSA konkursa „Mans latviešu valodas skolotājs" laureāts, saņēmusi fonda „Laiks Ziedonim" cildināšanas rakstu nominācijā „Bize" un AtaKronvalda fonda Goda rakstu.

Sveicam skolotāju, Draudzīgā aicinājuma fonda balvu "Par mūža ieguldījumu izglītībā" saņemot! Priecājamies un lepojamies, ka Daina Štokmane strādā Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā!


Otrdien, 17. janvārī, RV2Ģ 10.a klases skolēni devās uz izglītojošu lekciju ES Mājā

Otrdien, 17. janvārī, RV2Ģ 10.a klases skolēni devās uz izglītojošu lekciju ES Mājā. Lienes Valdmanes vadībā viņiem bija iespēja uzzināt ko jaunu par ES izveidi, attīstību, kā arī institūciju darbību un Latvijas dalību tajās. Interaktīvie uzdevumi un testi ļāva tuvāk iepazīt atsevišķas ES dalībvalstis, kā arī uzzināt interesantus faktus par tām. Tika pārrunātas arī ES vērtības un aktuālās problēmas, un kā jaunieši var iesaistīties to risināšanā.

Barikāžu muzeja apmeklējums

Es pirmo reizi apmeklēju barikāžu muzeju. Patika, ka gide vairākas reizes izskaidroja un lika pareizi saprast, kas ir barikādes, to īsto definīciju un būtību, mērķi. Likās interesanta, tā teikt, ievaddaļa, kurā pastāstīja vispārīgi par padomju laikiem, komunālā dzīvokļa sadzīvi, cenzūru. Ļoti iesaistoši šķita uzdevumi, ko lika veikt pa pāriem. Varbūt prasījās nedaudz vairāk tieši pastāstīt par pašiem eksponātiem, piemēram, par kamerām, ar ko tās atšķīrās, kam piederējušas utt. Visvairāk man patika grozāmais MK barikāžu plānojums, jo, tādu eksponātu apskatot, var gūt pareizu priekšstatu par "aizsargežu", atrašanās vietu būtību. Mana lielākā atziņa - informācija ir visa "atslēga", tā ir svarīga un nepieciešama, barikādes tika pamanītas arī starptautiskā līmeni, tajās iesaistījās ļoti daudz cilvēku no visas Latvijas.

Sāra Natālija Čakārne, 11. b klase 

Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori

14. decembrī skolas lasītavā viesojās rakstniece Luīze Pastore. Audzēkņiem bija iespēja dalīties savās pārdomās par grāmatu "Laimes bērni". Rakstniece skolēnus iepazīstināja ar latviešu ceļotāja un pētnieka Aleksandra Laimes biogrāfiju, kā arī ar dažādiem džungļu izdzīvošanas paņēmieniem.

Luīze Pastore iesaistīja audzēkņus radošās aktivitātēs, piemēram, grāmatas sižeta veidošanā, testa veikšanā par izdzīvošanu un notikumu līknes plānošanā. Skolēniem bija jāizdomā savas grāmatas nosaukums, pirmais teikums, pēdējais teikums un arī anotācija. Šī bija lieliska iespēja jauniešiem apspriesties gan savā starpā, gan ar rakstnieci par grāmatu un uzdot radušos jautājumus. Protams, prieks ir arī par iegūtajiem autogrāfiem.

(Laura Darkevica, 9.c klase)

Tā bija vienkārša trešdienas diena (18. janvāris), kad man radās iespēja iegrimt Venecuēlas džungļu dēkās kopā ar rakstnieci Luīzi Pastori. Es uzzināju daudz par kāda aizraujoša stāsta tapšanas procesu – lai izveidotu stāstu, ir patiešām jāiegulda sevi visu - resursus, laiku, uzmanību u.tml., lai iedziļinātos stāsta varoņu iekšienē un ārienē. Protams, ir jābūt skaidram redzējumam par varoņu rakstura iezīmēm, rīcību dažādos stāsta punktos, taču vēl nozīmīgāk ir rūpīgi izprast tēlus, situāciju, dzīves apstākļus.

Bet vai tiešām, lai to visu izprastu, tas ir jāpiedzīvo pašam? Šajā jautājumā mani īpaši uzrunāja rakstnieces Luīzes Pastores teiktais, ka „nav jau interesanti aprakstīt tikai sev zināmo". No viņas teiktā izriet, ka rakstnieka maģija ir ne tikai saskatīt stāstus dažādās dzīves ainās, bet arī iejusties dažādos ķermeņos, un nokļūt dažādās vietās vienlaicīgi – neatkarīgi no laika, atrašanās vietas un iespējām, kā arī citiem apstākļiem. Rakstniece apgalvoja, ka iemesls, kāpēc viņa vispār kļuva par rakstnieci, ir tāds: „Lai gan dzīvē ir daudz iespēju, es daudz ko nevaru piedzīvot, jo es vienkārši esmu ieslodzīta cilvēka ķermenī."

Izveidot savu stāstu atbilstoši visiem nosacījumiem arī man bija īsta piedzīvojums. Es tobrīd jutos kā pārdabiska būtne, kas, izvietojot bildītes dažādās secībās, lēma par dažādu būtņu likteņiem.

Liels paldies Jums, skolotāj, ka devāt mums iespēju iepazīt Luīzi Pastori un izbaudīt īstas mūsdienu rakstnieces klātbūtni. Iepriekš grāmatu „Laimes bērni" es biju apskatījis tikai internetā. Biju izlasījis anotāciju, bet nebiju izvēlējies to nopirkt. Tagad man šī grāmata ir mājās ar visu Luīzes Pastores autogrāfu un novēlējumu man, ka „laime ir izvēle". Un man liels prieks par to!


(Hugo Mežiņš, 7.b klase)

Man liekas, ka tie stāsti, ko Luīze Pastore stāstīja par Aleksandru Laimi, bija tik iedvesmojoši, ka man pašam tur gribētos tagad aizlidot un uzzināt visus tos noslēpumus. Protams, es nevaru tagad aizlidot tur, bet ar prātu varu, tāpēc sāku lasīt viņas grāmatu, varbüt vienu dienu aizlidošu tur un uzzināšu pasaules noslēpumus un pats uzrakstīšu grāmatu, bet, runājot par satikšanos un rakstnieces stāstījumu par Aleksandru Laimi, jāsaka, ka bija ļoti interesanti un aizraujoši. Man visvairāk patika radošie uzdevumi, proti, ka bija pašam jāizdomā savs stāsts. Es, veidojot stāstu, jau aizdomājos un sāku veidot pat filmas scenāriju, lai gan uzdevums bija izdmāt nelielu stāstu. Rakstnieces uzstāšanās bija veidota kā tāda ķēde, tas nozīmē, ka tas, ko viņa pastāsta iepriekš, saistīts ar to uzdevumu vai stāstu, ko viņa stāstīja vēlāk. Un man tas ļoti patika! Rakstnieces teiktais lika aizdomāties par dzīvi, vērtībām… Kad es gāju ārā no lasītavas uz nākamo stundu, tajā brīdī es pārdomāju arī savu dzīvi: ko es varu izdarīt, ko vajadzētu izdarīt u.tml. Tāpēc man liekas, ka satikšanās ar Luīzi Pastori ( un pastarpināti arī ar Aleksandru Laimi) bija kaut kas īpašs!

(Kristaps Briedis, 7.b klase)

Man ļoti patika tikšanās ar rakstnieci, tā bija ilgi gaidīta un attaisnoja manas cerības. Kā cilvēkam, kuram pašam ļoti patīk lasīt, bija patīkami paklausīties tā cilvēka viedokli un pieredzi, kurš pats raksta grāmatas. Es uzzināju daudzas interesantas lietas, piemēram, es pat nevarēju iedomāties, ka grāmatas tiek rakstītas tik ilgi, bet savu grāmatu Luīze Pastore rakstījusi 10 gadus. Pēc tikšanās arī pati vēlos izlasīt viņas grāmatu "Laimes bērni".

Man bija īpaši interesanti, kad mēs varējām ne tikai klausīties, kaut ko arī paši darīt. Piemēram, kad vajadzēja sastādīt grāmatas sižetu no esošajām bildēm vai izdomāt nosaukumu, grāmatas pirmo un pēdējo teikumu un rakstīt anotāciju, man pašai radās neliela vēlme uzrakstīt savu grāmatu. Tobrīd sapratu, ka grāmatas nosaukums un "izskats" ir ļoti svarīgi, jo tieši šiem faktoriem lasītājs pievērš pirmo uzmanību.

Ceru arī nākotnē gūt līdzīgu pieredzi.

(Prokofjeva Aļona, 7.b klase)


Skolas Ziemassvētku balle 2022

22. decembrī pēc divu gadu pārtraukuma norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Ziemassvētku balle, kas pulcināja gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēnus. Par pasākuma atmosfēru parūpējās grupas "Ģenerāts" un "Pēdējais brīdis", kuru muzikālais sniegums tika atzīts uz deju grīdas. Skolas sporta zālē jeb "Rave cave" bija iespēja baudīt DJ Trupa un DJ 10toesdown priekšnesumus. Visa vakara garumā skolēniem tika dota iespēja piedalīties "speed-dating", tādejādi tuvāk iepazīstot savus vienaudžus.

Par pasākumā pieejamajiem našķiem jāpateicas uzņēmumam "Selga", savukārt "Liepājas teātrim" par balvu sagādāšanu "speed-dating" aktivitātes uzvarētājiem.

Liels paldies skolēnu padomei par Ziemassvētku balles organizēšanu! 


Ziemassvētku koncerts

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Ziemassvētku koncerts 2022

Šī gada 21. Decembrī pēc divu gadu pauzes Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kori atsāka ikgadējo tradīciju un priecēja vecākus ar brīnišķīgu koncertu Ziemassvētku noskaņās. Vidusskolas jauktais koris Edgara Vītola vadībā un pamatskolas jauktais koris ar diriģenti Laumu Eglīti priekšgalā apvienojās, lai radītu sirsnīgu koncertu, kas parādīja mūsu skolēnu muzikālo pusi un iedvesa svētku garu arī skatītājos. Repertuārs ietvēra kā atpazīstamas dziesmas latviešu valodā, piemēram, Ziemassvētku klasiku "Zvaniņš skan" un R. Tigula "Lec saulīte!", kā arī atsevišķas dziesmas, kas atskanēja angļu valodā, piemēram, "Heaven is a wonderful place". Paldies koristiem un diriģentiem!


RV2Ģ gūst augstus rezultātus konkursā “Best in English”

Šī gada 30. novembrī risinājās starptautiskais angļu valodas tiešsaistes konkurss "Best in
English". Tas ir ikgadējs konkurss, kas paredzēts gan Eiropas Savienības valstīm, gan citām
pasaules valstīm. Šogad "Best in English" konkurss aizvadīja jau savu desmito sezonu,
sniedzot iespēju dažādām pasaules valstu vidusskolām un to skolēniem (vecumā no 14 līdz
19 gadiem) sacensties un pierādīt savas spējas starptautiskā mērogā. Konkursa pamatā ir
tests, kuru veido gramatikas, lasīšanas un klausīšanās daļa. Galvenā balva par augstāko
sasniegto punktu skaitu garantē divu nedēļu ceļojumu uz Kanādu.
2022. gadā konkursā kopā piedalījās 22 779 vidusskolēni no 34 dažādām pasaules valstīm,
pārstāvot 704 skolas. Rīgas Valsts 2. ģimnāziju šogad pārstāvēja 27 skolēni.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija konkursā "Best in English" guvusi augsto 4. vietu visu skolu
kopvērtējumā. Izcilus rezultātus konkurentu vidū uzrāda arī mūsu pašu skolēni. 12.a klases
skolēns Tomass Prikulis guvis 17. vietu sadaļā "Top 20 students - Other nationalities (excl.
the Czech Republic)". Paldies skolotājai Elitai Līdumniecei un Tomasa iepriekšējām angļu
valodas skolotājām.
https://bestinenglish.org/top-eu-20-results-2022/

Priecājamies un lepojamies par savējiem! 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija izsludina konkursu uz divām brīvajām vietām 8. klasē 2022./2023. mācību gadā.

 Rīgas Valsts 2. ģimnāzija izsludina konkursu uz divām brīvajām vietām 8. klasē 2022./2023. mācību gadā. Konkursa kritēriji - iestājpārbaudījuma MATEMĀTIKA rezultāti.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem pārstāvjiem elektroniski nosūtot pieteikumu uz Ģimnāzijas e – pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Pieteikumā norāda iesniedzēja vārdu uzvārdu, saziņas informāciju (telefona Nr. un e – pasts), pretendenta vārdu, uzvārdu. Pieteicējs atbild par informācijas pareizību.

Pieteikums jāiesūta līdz 2023. gada 13. janvārim. Iestājpārbaudījums MATEMĀTIKA 2023. gada 17. janvārī plkst. 16:00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas telpās.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2023.gadu!

8. a klases skolēni 5. novembrī apmeklēja Dailes teātra izrādi ,,Pavasaris"

Šogad, apgūstot tādu jaunu mācību priekšmetu kā teātra māksla, Skolas somas ietvaros 8. a klases skolēni 5. novembrī apmeklēja Dailes teātra izrādi ,,Pavasaris". Skolniece D. Rancāne min, ka ,,piesaistīja Arno Tali tēls, kuru atveidoja Lauris Subatnieks, jo viņš bija pesimistisks un lirisks, šīs tēls ieinteresēja, jo aktieris spilgti attēloja jauniešu pirmo mīlestību un izaugsmes ceļu pēc tās zaudējuma". Savukārt K. Riekstiņš norāda, ka patikusi scenogrāfija, īpaši ,,interesanti likās izvietotie skolas soli, tāpēc ka sākumā tie bija lieli, bet beigās maziņi, jo skolēni izauga un kļuva pieauguši". Arī M. Guģe pauž atzinīgus vārdus par scenogrāfiju: ,, Scenogrāfam M. Vilkārsim izdevās skatuvi pārvērst par notikumu vietu-skolu. Ļoti patika, kā, mainoties gadiem, mainījās arī skolas solu izmērs."  

Panākumi ĢIS Dienās 2022

Mūsu skolas 12. klašu skolēni, kuri apgūst mācību kursu Ģeogrāfija II, aktīvi iesaistījās ĢIS Dienu 2022 Āra aktivitātē un iekļuva uzvarētāju pulkā.

Āra aktivitātē skolēni interaktīvai kartei pievienoja dažāda veida atpūtas vietas - objektus, kuros viņi pavada savu brīvo laiku, piemēram, sporta spēļu laukumus, muzejus, bibliotēkas, u. c. Skolēni arī pievienoja attēlus un īsus aprakstus par sev mīļajām atpūtas vietām.

Izveidotā karte apskatāma šeit:

https://storymaps.arcgis.com/collections/d488dc82670f4c729f3f2ac36d1c6db0?item=3

Vienlaicīgi iesaistījāmies arī otrajā ĢIS Dienu 2022 pasākumā – spēlējām spēli «Apceļo Latviju!» Spēles uzdevums bija interaktīvā kartē atrast 11 vietas Latvijā. Katru vietu skolēni atrada, balstoties uz ģeogrāfiskām norādēm.

13. decembrī pie mums ciemojās SIA Envirotech pārstāve Elza Bidere, kura atveda gan Pateicības rakstu, gan gardu dāvanu, gan arī pastāstīja par ĢIS aktualitātēm un iespējām.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija šajā mācību gadā, uzsākot mācīt padziļināto ģeogrāfijas kursu, ir pievienojusies ESRI Eiropas ĢIS Skolu programmai.

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Inga Treimane


Mūsu skolas skolniece Estere Marta Balode veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes

Mūsu skolas skolniece Estere Marta Balode veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes, kas ar British Council pārstāvniecības Latvijā un SEB bankas atbalstu, Latvijā notiek jau trešo gadu.
Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes no visas Latvijas piedalās 8 prasmju darbnīcās, kur dažādu jomu līderu vadībā, gūst teorētiskas zināšanas, praktiski darbojas un pilnveido sevi, kā arī rod iedvesmu jaunām idejām. Programmas laikā jaunietes strādā komandās - pieredzējušu mentoru vadībā īstenojot sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Īpaši atzinīgi novērtējam Esteres Martas Balodes ieguldījumu programmā Future Heroes, kura kopā ar 15 meitenēm no iepriekšējām programmas sezonām ir kļuvusi par Big Sister jeb "Lielo māsu". Viņa turpina pilnveidot jau iegūtās prasmes un palīdz organizēt un moderēt prasmju darbnīcas, komunicē ar sadarbības partneriem un aktīvi piedalās sociālo mediju kontu satura veidošanā. Vēlamies, lai katra programmas dalībniece ar savu piemēru iedvesmotu citus jauniešus būt aktīviem, apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, pilnveidot sevi, kā arī pieņemt jaunus izaicinājumus. 


Uzsākot meiteņu līderības un uzņēmējdarbības programmas "Future Heroes" trešo sezonu 50 jaunietes, topošās līderes no visas Latvijas, oktobra vidū tikās atklāšanas pasākumā, bet jau šobrīd viņas aktīvi darbojas desmit komandās, lai veidotu sabiedrībai nozīmīgus sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Britu Padomes pārstāvniecību Latvijā, SEB banku, Future Heroes Estonia globālo kustību un citiem sadarbības partneriem, kas vēlas atbalstīt meiteņu izaugsmi, līderības spējas un citu mūsdienās nozīmīgu prasmju pilnveidi, kā arī veicināt viņu pilsonisko aktivitāti un uzņēmējdarbības potenciālu.

No oktobra līdz martam meitenes piedalās 8 prasmju darbnīcās, kurās tiek gūtas zināšanas no vadošajiem jomu ekspertiem. Katru darbnīcu atklāj viedokļu līderis vai pazīstama personība, kas ar savu pieredzes stāstu motivē un iedvesmo sasniegt savus mērķus. Iegūtās prasmes dalībnieces liek lietā un desmit komandās īsteno projektus, ar kuru palīdzību meklē risinājumus šobrīd aktuālām problēmām. Viņām uz izvirzītājiem mērķiem palīdz virzīties mentori – pieredzējuši profesionāļi.
"Future Heroes" turpina darboties 15 programmas absolventes, kas palīdz organizēt tās norisi -moderē prasmju darbnīcas, komunicē ar sadarbības partneriem un aktīvi piedalās sociālo mediju kontu satura veidošanā.

Programmas vadītāja Aina Špaca uzsver, cik nozīmīga ikvienas jaunietes potenciāla atklāšanai ir iedvesma, iespēja sadarboties ar jomu ekspertiem, uz izaugsmi vērsta un atbalstoša vide, kurā gūt projektu vadības un uzņēmējdarbības pieredzi jau skolas gados. Tā kā programmas darba valoda ir angļu, tad meitenes var papildus nostiprināt šīs valodas pielietojumu biznesa vidē. Jaunietēm tā ir iespēja pilnveidot sevi, iegūt patiesi vērtīgas un ikdienā noderīgas prasmes, jaunas draudzenes un veidot profesionālos kontaktus nākotnei.

Par Future Heroes programmu

Future Heroes programma Latvijā tika aizsākta 2020. gadā, tās ietvaros 14 līdz 17gadus vecas meitenes attīsta līderības prasmes, apgūst nākotnes darba tirgū nepieciešamās prasmes, kā arī veido sociālos un uzņēmējsdarbības projektus.

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes - nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas - stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Programma sniedz ieguldījumu drosmīgas, saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, kur liela loma būs nākotnes līderēm un pārmaiņu radītājām.

Programmu veiksmīgi absolvējušas jau 92 meitenes no dažādiem Latvijas novadiem, īstenojot 20 sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Papildu informācijai:


https://futureheroes.lv
https://www.youtube.com/channel/UCTemp4ZY8ei-r6hwFuVCzVA
instagram.com/futureheroeslatvia

facebook.com/FutureHeroesLatvia 

Ričards Vimba pārliecinoši uzvar ģeogrāfijas olimpiādē

26. novembrī norisinājās Rīgas pilsētas 6. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 8. un 9. klašu skolēniem. Olimpiādi organizēja Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. Arī šogad olimpiādes dalībnieki uzdevumus pildīja tiešsaistē, atrodoties katrs savās mājās.

Šogad interese par olimpiādi bija pat divkārt lielāka, ja salīdzinām ar pagājušo gadu. Ģeogrāfijas skolotāji no 39 Rīgas skolām bija pieteikuši 174 dalībniekus, bet līdz darbu iesniegšanai tika 143 jaunie ģeogrāfi.

Šogad olimpiādes tēma bija dabas jeb fiziskā ģeogrāfija, tādēļ skolēniem nācās atpazīt ezerus pēc to aprakstiem, atbildēt uz jautājumiem par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi, atpazīt meža augšanas apstākļu tipus, zināt, kur atrodas dažādas alas, saranžēt ģeogrāfiskos objektus un notikumus, kā arī veikt citus ar dabu saistītus uzdevumus.

1. uzdevumā bija jātiek galā ar jautājumiem par salām. Kas ir atols, kas – salu arhipelāgs? Kur atrodas lielas un mazas salas? Vai var būt tā, ka Havaju salas patiesībā augstākas par pašu Everestu? Šajā uzdevumā nepārspēts palika Oļegs Dubovskis (Rīgas Purvciema vidusskola), kurš ieguva 18 no 20 punktiem.

2. uzdevums visvairāk prieka sagādāja speleoloģijas faniem. Ar stalaktītiem un stalagmītiem bagātās alas, alas smilšakmeņos un ledus blāķos, alas filmās un mākslas darbos... Viszinošākie par alām (iegūstot 8 no 10 punktiem) izrādījās Kirills Kožemjačonoks (Rīgas 89. vidusskola) un Niks Zaharkins (Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija).

3. uzdevumā bija jādemonstrē zināšanas par Baltijas jūras krastiem. Pēc attēliem vajadzēja noteikt, kur tie uzņemti, bija jāorientējas šērās, lagūnās un fjordos, kas vislabāk (14 punkti no 15) izdevās Adrianam Selezņevam (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Aleksam Ankuram (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Sandim Vīburam (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Līvai Laugalei (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola) un Oskaram Freimanim (Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola).

4. uzdevumā nācās risināt jautājumus par klimatu. Bija doti 20 apgalvojumi par klimatu, daži no tiem arī ļoti āķīgi. Tomēr prieks, ka četri skolēni spēja nopelnīt pat 17 punktus (no 20). Tātad vislabākās zināšanas klimata jomā uzrādīja Pēteris Zvirgzdiņš (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Ričards Vimba (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Ādams Viļums (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un Kristaps Buivids (Rīgas Centra humanitārā vidusskola).

5. uzdevumā vajadzēja pēc dotajiem aprakstiem atpazīt gan Latvijas, gan pasaules ezerus. Kaut arī bija daži jaunie censoņi, kas Velnezeru meklēja Āfrikā, absolūtajam vairumam olimpiādes dalībnieku šis uzdevums problēmas nesagādāja. Maksimālos 10 punktus ieguva pat 47 skolēni, tāpēc visus neuzskaitīsim.

6. uzdevums visvairāk pie sirds gāja tiem, kuriem patīk mežs. Un vēl labāk, ja ne tikai patīk, bet ir arī zināšanas par meža augšanas apstākļu tipiem. Uzdevums gan izrādījās diezgan ciets rieksts, bet 7 no 10 meža tipiem nepārspēti izdevās «pārkost» Grētai Volkovičai (Āgenskalna Valsts ģimnāzija).

7. uzdevumā skolēni parādīja ranžēšanas prasmes. Vajadzēja saranžēt paugurus pēc to augstuma, Baltijas jūras attīstības stadijas un daudz ko citu. Visus 30 punktus spēja iegūt vienīgi Evelīna Bumbure (Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola).

8. uzdevums izcēla saulītē tos skolēnus, kuri draudzējas ar ģeogrāfijai radniecīgo ģeoloģijas jomu, jo šajā uzdevumā vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi. Kad veidojies kristāliskais pamatklintājs, kad – pamatieži? Kādi resursi sastopami Latvijas zemes dzīlēs? Šajā uzdevumā nepārspēts palika Ričards Vimba (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).

9. uzdevums parādīja ģeogrāfiskās domāšanas prasmes. Ģeogrāfiskās koordinātas, laika joslas, orientēšanās apvidū, dienas garums – tās ir pamatlietas, ko vajadzētu zināt katram. Prieks par pieciem olimpiādes dalībniekiem, kuri spēja iegūt maksimālo punktu skaitu šajā uzdevumā. Tie ir Mārtiņš Gulbis (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Rihards Krusts (Rīgas 84. vidusskola), Ričards Vimba (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Ādams Viļums (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un Kristaps Buivids (Rīgas Centra humanitārā vidusskola).

10. uzdevums lika paskatīties uz seniem un ļoti seniem notikumiem, jo vajadzēja savienot ievērojamus ģeogrāfus ar viņu savulaik veiktajiem atklājumiem. Tas vislabāk (17 no 20 punktiem) izdevās Pēterim Zvirgzdiņam (Āgenskalna Valsts ģimnāzija) un Tomam Vulānam (Rīgas 25. vidusskola).

Saskaitot visus iegūtos punktus, izkristalizējās olimpiādes laureāti. Absolūtais olimpiādes laureāts ir RIČARDS VIMBA (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija). Priecājamies un lepojamies!

8. klašu grupā:

1. vietas diplomu saņem:

Pēteris

Zvirgzdiņš

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Tabita

Rūsiņa

Rīgas 84. vidusskola

Mārtiņš

Gulbis

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

2. vietas diplomu saņem:

Aleksandrs

Veinbergs

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Silva

Stūrmane

Rīgas 85. pamatskola

Alekss

Ankurs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Adrians

Selezņevs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Sandis

Vīburs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

3. vietas diplomu saņem:

Rihards

Ahmetovs

Rīgas Baltmuižas pamatskola

Roberts Dainis

Ābols

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Evelīna

Bumbure

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Olivers

Zirnis

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Jānis

Misiņš

Rīgas Franču licejs

Adelina

Zabecka

Rīgas 40. vidusskola

Rihards

Urbanovičs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Kārlis

Kopštāls

Rīgas Igauņu pamatskola

Mārtiņš

Mālakalns

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Atzinības rakstu saņem:

Marta

Zvirbule

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Laura

Garkane

Rīgas Franču licejs

Jānis

Grabis

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Sarma

Gusare

Mežciema pamatskola

Alise

Ūpe

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola

Iļja

Trofimovs

Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija

Hugo

Brālis

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

9. klašu grupā:

1. vietas diplomu saņem:

Ričards

Vimba

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Ādams

Viļums

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Linards

Buivids

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

2. vietas diplomu saņem:

Grēta

Volkoviča

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Kristaps

Buivids

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Raimonds

Smiltnieks

Rīgas 47. vidusskola

Rihards

Krusts

Rīgas 84. vidusskola

Anda

Vismane

Rīgas 47. vidusskola

Marta

Avota

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Līva

Laugale

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

3. vietas diplomu saņem:

Rolands

Skorohodovs

Rīgas 84. vidusskola

Augusts

Punenovs

Rīgas Franču licejs

Laura

Darkevica

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Emīls Gustavs

Sangovičs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Elza

Aščuka

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Paula

Bičeka

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Oskars

Freimanis

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola

Krišjānis

Urniks

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Zelma

Grīvane

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Arturs

Jansons

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Atzinības rakstu saņem:

Renāte

Šmite

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Jevgenija

Ļivšica

Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskola

Roberts

Būcens

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Rainers

Rončs

Rīgas Imantas vidusskola

Viktorija

Spurķe

Mežciema pamatskola

Artjoms

Berestenskis

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Henrijs Gustavs

Strīģelis

Rīgas Kultūru vidusskola

Atzinības rakstu par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu ģeogrāfijas olimpiādei saņem šādi ģeogrāfijas skolotāji – Alla Tumiņa (Rīgas 40. vidusskola), Anastasija Podlužnaja (Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola), Andris Ģērmanis (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Gunta Gultniece (Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola), Ilze Grīnhofa (Rīgas 84. vidusskola), Ina Jukēvica (Rīgas Centra humanitārā vidusskola), Inese Roziņa (Rīgas Franču licejs), Irina Čučukina (Rīgas Baltmuižas pamatskola), Laura Freimane (Rīgas 47. vidusskola), Ligita Zelča (Rīgas Igauņu pamatskola), Santa Miksone-Tukiša (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Tīna Sarkane (Rīgas 85. pamatskola) un Vija Melne (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola). Paldies arī pārējiem skolotājiem!

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija pateicas visiem olimpiādes dalībniekiem par dalību šajā ikgadējā pasākumā. Rīgas pilsētas atklātās ģeogrāfijas olimpiādes 8. un 9. klašu skolēniem organizēšana kļuvusi par Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas neatņemamu tradīciju, kas nu jau turpinās sešu gadu garumā. Uz tikšanos 7. olimpiādē nākamgad!

Andris Ģērmanis

11.b klase pirms V.Kairiša kinofilmas ,,Janvāris" kino ,,Bize". Filma raisīja gan smieklus, gan traģisma klātbūtnes sajūtu, kā arī pārdomas, klusi pametot kino telpas pēc filmas beigām.

Sveicam Latvijas proklamēšanas dienā!

2022.gada 11.novembrī 10.a klases skolēni devās uz Rīgas Brāļu kapiem

2022.gada 11.novembrī 10.a klases skolēni devās uz Rīgas Brāļu kapiem, lai piedalītos svinīgā ziedu nolikšanā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, ministru prezidentu Krišjāni Kariņu un citām augstām amatpersonām. Skolēni nolika svecītes pie kritušo karavīru, Latvijas Armijas pirmā virspavēlnieka, ģenerāļa Dāvida Sīmansona un Baltijas landesvēra pieminekļa.

Vēstures atcerēšanās un godināšanas aktivitātes turpinājās Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kur tika apskatīts pilns Lāčplēša kara ordeņa komplekts, Kara muzeja priekšpusē, kur skolēni iepazinās ar NBS un sabiedroto bruņutehniku, un Sudrabkalniņā, kur norisinājās svinīgs svētku koncerts.


Kino Splendid Palace apmeklējums filma “Janvāris” projekta Skolas soma ietvaros

14.11.2022. skolēni no 12.d klases apmeklēja Viestura Kairiša filmu Janvāris, kas vēsta par barikāžu laiku. Skolēnu atsauksmes pēc filmas noskatīšanās:

– Lai gan filma tiek uzskatīta par vēsturisku filmu, vienīgais ieguvums bija tas, ka parādīja barikāžu konstrukcijas tuvplānā. Citādi filma ļoti labi veidota, tas ir, nemanāmi savienojot vēsturiskos un modernos kadrus.

–Jā, filma bez šaubām bija ļoti laba gan aktieri, gan kadri (kompozīcijas utt), tomēr izpalika tas vēsturiskais faktors, ko lielākā daļa skatītāju sagaidīja no tās un kas tika reklamēts!

– tiešām pietrūka tā vēstures atainošana. Tiesa interesanti bija, ka bija iesaistīti arī reālie ieraksti no tā laika.

– stāsta ziņā filma bija diezgan laba, kadru ziņā arī bija ļoti laba. 

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadiena

Koncerts "Tavi esam, Tavi būsim"

11. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Lāčplēša dienai veltīts koru un pūtēju orķestra koncerts "Tavi esam, Tavi būsim", kurā piedalījās arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jauktais koris.