Metodiskais darbs

Meistarklases

2022.gads

  1. Starpdisciplinārs pētījums par laikapstākļiem: par produktīviem sadarbības aspektiem 7. klases ģeogrāfijā, latviešu valodā un literatūrā. Meistarklases materiāli.

  2. Statistika un varbūtība - Matemātika I un Matemātika II kursu jaunā satura vienumi. Meistarklases materiāli. (Pašreģistrācija (Skolēns / audzēknis) ar kodu Statistika19)

2021.gads

  1. Kompetencēs balstīta mācīšana, savstarpēji sadarbojoties un izejot ārpus mācību priekšmeta tradicionālajiem rāmjiem. Meistarklases materiāli.

  2. Tulkošanas satura mācīšanas metodoloģija angļu valodas padziļinātā kursa programmā vidusskolā. Meistarklases materiāli.

  3. Audzināšanas darba īstenošana klasvadības procesa organizācijā, integrējot dažādu mācību priekšmetu saturu caurviju prasmes dabaszinībās. Meistarklases materiāli.