Ārpusstundu aktivitātes

Tautas deja, 10. klasu tautas deju kolektīvs

Sanita Mistika

Tautas deja, 10.-12. klasu tautas deju kolektīvs

Sanita Misika

Tautas deja, 11.-12. klašu tautas deju kolektīvs 

Alvīne Eriņa

Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis 

Ilona Plūme

7.klašu vokālais ansamblis 

Ilona Plūme

8.-9.klašu vokālais ansamblis 

Ilona Plūme

Meiteņu koris 

Ilona Plūme

10.klašu vokālais ansamblis

Edgars Vītols

11.,12.klašu vokālais ansamblis 

Edgars Vītols

10.-12.kl. puišu vokālais ansamblis

Edgars Vītols

Ģimnāzijas jauktais koris 

Edgars Vītols

Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš

Linda Pilāne

Noformēšanas un dizaina pulciņš

Linda Pilāne

Lietiškās mākslas pulciņš 

Linda Pilāne

Tekstila pulciņš 

Ineta Krastiņa

Vides pulciņš

Ginta Petrone

Foto pulciņš 

Ineta Krastiņa

Skolas un vēstures novadpētniecības pulciņš/skolas muzejs 

Ineta Krastiņa

Mājsaimniecības pulciņš

Indra Vasiļiva

Lietišķā etiķete 9.-10.klasei

Iveta Skrastiņa

Teātra pulciņš 7.-9.klasei

Iveta Skrastiņa

Teātra pulciņš 10.-12.klasei 

Iveta Skrastiņa

Basketbols zēniem 10.-12. kl.

Kārlis Grauds

Florbols zēniem 10.-12. kl.

Kārlis Grauds

Volejbols zēniem

Aivars Liniņš

Vispārējā fiziskā sagatavotība

Māris Liepiņš

Florbols meitenēm un zēniem

Māris Liepiņš

Volejbols meitenēm 10.-12.klasei 

Ludmila    Ļuļa

Vispārējā fiziskā sagatavotība 7. -9.klasei 

Ervīns Lūsis

Aerobika meitenēm

Ineta Vīksna

Ievads modernajās tehnoloģijās 

Tatjana Strigaļova

Ievads modernajās tehnoloģijās

Toms Laus

Ievads fizikā un tehnoloģijās pamatskolai

Zaiga Pizika

Debašu klubs 

Anna Stroža