Sveicam Sāru Natāliju Čakārni ar gūtajiem sasniegumiem franču valodas olimpiādēs!


Sveicam Sāru Natāliju Čakārni (12.b) ar iegūto I pakāpi franču valodas valsts 54. olimpiādē, kā arī gūto 3.vietu Baltijas valstu franču valodas olimpiādē!

6. aprīlī 12.b klases skolniece Sāra Natālija Čakārne piedalījās Baltijas Franču valodas grupu olimpiādē, kurā piedalās pieci franču valodas skolēni no katras Baltijas valsts (Latvijas, Igaunijas, Lietuvas), kas uzrādījuši augstākos rezultātus valsts olimpiādes posmā.

Olimpiādē pēc nejaušības principa tika sadalītas piecas grupas, kurās katru valsti pārstāv viens tās cilvēks. Trijotnei savā starpā bija jāveido diskusija debašu formātā par konkrētu izlozētu tēmu, piemēram, stresa nozīmi cilvēku dzīvēs, pārtraukuma gadu starp vidusskolas absolvēšanu un mācībām universitātē, ilgtspējīgu produktu lietošanu, anglicismu izplatību Eiropā utt. Viens skolēns darbojas kā pesimists, otrs kā optimists, bet trešais kā sarunas "vadītājs" un intervētājs. Sāra bija komandas pesimiste un kopā ar igauņu puisi Andre un lietuvieti Ugnius izcīnīja 3. vietu.

Par saviem iespaidiem un gūto pieredzi Sāra norāda sekojošo: "Aizgāju uz olimpiādi, lai pārbaudītu savas franču valodas zināšanas. Tēma bija plaša – par stresu un tā novēršanu. Bija interesanti darboties pesimista lomā, proti, argumentējot to, ka stresu nevar novērst, tomēr vērtētājiem patika mans viedoklis un tā pamatojums. Domāju, ja ir kāda lieta vai mācību priekšmets, kas pašam patīk, tad ir svarīgi to turpināt apgūt un praktizēt arī tālāk nākotnē. Man tā ir ar franču valodu. Piedalījos olimpiādē savam priekam, jo šī valoda ir mans hobijs!"

Lepojamies ar Sāru! Sveicam skolnieci ar gūtajiem panākumiem!

Foto: Paula Ulmane

Continue reading
  61 Hits
61 Hits

Sveicam Linardu Lūsi ar gūtajiem sasniegumiem fizikas olimpiādēs!


Sveicam laureātu Linardu Lūsi (12.d) ar gūto II pakāpi fizikas valsts 74. olimpiādē un atzinību XXII Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas (NBPhO) olimpiādē!

2024. gada 21. un 22. martā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā tika aizvadīts fizikas valsts 74. olimpiādes 3. posms.

Olimpiādes eksperimentālajā kārtā katrā klašu grupā bija sagatavoti divi uzdevumi (eksperiments un demonstrējuma skaidrojums), bet teorētiskajā kārtā – trīs uzdevumi ar kvantitatīviem un kvalitatīviem apakšjautājumiem. Olimpiādes uzdevumu bāzi veidoja fizikas pedagogu un augstskolu mācībspēku piedāvātie uzdevumi.

26.-28. aprīlī Linardam Lūsim bija tas gods pārstāvēt Rīgas Valsts 2. ģimnāziju Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiādē (NBPhO:Nordic-Baltic Physics Olympiad).

Kā norāda pats Linards: "Olimpiādi sastādīja desmit uzdevumi no dažādām fizikas tēmām, to skaitā bija arī divi eksperimenti. Šogad uzdevumos tika aplūkotas kinemātikas, optikas un elektronikas tēmas, kā arī tādi interesanti procesi kā pilnais Saules aptumsums un dabā atrodamie kodolreaktori.
Sagatavoties šādas olimpiādes uzdevumiem nav viegli, jo nepietiek tikai ar fizikas formulu lapām vai datu tabulām. Daudz noderīgāka ir prasme ieraudzīt atjautīgas idejas risinājumam, kas ne vienmēr nākas viegli. Šī bija lieliska iespēja pārbaudīt un papildināt savas fizikas zināšanas, kā arī iepazīt jauniešus no citām valstīm ar līdzīgām interesēm."

Paldies skolotājai Elzai Līnai Liniņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vairāk informācijas:
https://nbpho.ee/nbpho-2024/

Continue reading
  104 Hits
104 Hits

Matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. posma rezultāti

Sveicam matemātikas valsts olimpiādes laureātus!

2024. gada 27. martā tika aizvadīts matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. jeb noslēguma posms.

Olimpiādi veidoja 5 uzdevumi, kuru izpildei bija atvēlētas 5 astronomiskās stundas. Katrs uzdevums tika vērtēts punktu skalā no 0 līdz 10.

Sveicam Andri Seļāvo (9.c) ar gūto III pakāpi un Marku Popkovu (12.b) ar gūto atzinību!

Izsakām pateicību skolotājai Kaivai Treijai un skolotājam Aldim Bomim par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

Continue reading
  53 Hits
53 Hits

Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes rezultāti

Sveicam latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes laureātus!

Pagājušajā mēnesī tika aizvadīts latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 3. posms 8.-9. un 11.-12. klašu skolēniem.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas šoreiz uzrādījusi īpaši labus rezultātus, jo varam lepoties ar veseliem 11 laureātiem! Sveicam skolēnus ar gūtajiem panākumiem!

Īpaši sveicam Evu Elizabeti Vīksnu (12.d), kura guvusi ne tikai I pakāpi, bet arī 1. vietu pēc olimpiādē iegūto punktu skaita!

Izsakām pateicību skolotājām Inesei Anstrangai, Dainai Štokmanei, Ilvai Lazdānei, Laurai Meijerei, Kristīnei Dziļumai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  52 Hits
52 Hits

Matemātikas 74. olimpiādes 2. posma rezultāti

2024. gada 8. martā tika aizvadīta matemātikas 74. olimpiāde 7.-8. klašu skolēniem, ko organizēja Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes skola, Valsts izglītības un satura centrs un pilsētu pašvaldības.

Olimpiādi veidoja 5 uzdevumi, no kuriem viens uzdevums 7. klasei bija sagatavots par tēmu "Kāds ir lielākais (mazākais) …?", bet 8. klasei - "Sakarības trijstūros".

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija sveic visus 8 olimpiādes laureātus ar gūtajiem panākumiem!

Izsakām pateicību skolotājām Annai Dārijai Rozei, Kaivai Treijai un Diānai Ruļukai-Pašai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  82 Hits
82 Hits

Vācu valodas 53. olimpiādes 2. posma rezultāti


Sveicam Martu Patrīciju Rugāju (8.c) ar gūto atzinību vācu valodas olimpiādē!

2024. gada 8. aprīlī tika aizvadīts vācu valodas 53. olimpiādes 2. posms 8. klašu skolēniem. Atklāto olimpiādi organizēja Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un pašvaldībām.

Olimpiādes adresāti bija izglītojamie, kuri vācu valodu apgūst kā svešvalodu un
kuriem vācu valoda nav dzimtā valoda. Olimpiādes saturu veidoja valodas lietojuma uzdevumi un lasīšanas prasmes pārbaude.

Izsakām pateicību Žannai Knokai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!
Continue reading
  60 Hits
60 Hits

Atklātās ģeoloģijas olimpiādes rezultāti

Sveicam valsts atklātās ģeoloģijas olimpiādes laureātus!

20. aprīlī Latvijas Universitātē norisinājās valsts atklātā ģeoloģijas olimpiāde. Tā sākās ar doktorantes Leldes Švinkas lekciju «Ģeologi dodas uz polārajiem reģioniem».

Pēc lekcijas skolēniem bija jārisina dažādi uzdevumi par ģeoloģijas tēmām – jāanalizē tektoniskie procesi un jāskaidro litosfēras plātņu kustības izpausmes, jāzina alu ģeogrāfija, karsta un sufozijas procesu atšķirības, iežu klasifikācija, jāsaranžē ģeoloģiskās ēras un periodi un jāzina galvenie notikumi, kas tajos notikuši. Pēdējā uzdevumā tika pārbaudītas zināšanas par polārajiem ledājiem.

Mūsu skolu olimpiādē veiksmīgi pārstāvēja 28 skolēni.

Godalgotas vietas ieguva:
 • Kristaps Vilks (12.d klase) – 2. vieta
 • Renāte Šmite (10.b klase) – 3. vieta

Apsveicam Kristapu un Renāti ar uzvaru olimpiādē!

Paldies skolotājam Andrim Ģērmanim par skolēnu sagatavošanu valsts atklātajai ģeoloģijas olimpiādei!

Vairāk informācijas:
https://www.jgs.lv/2024/04/atklata-geologijas-olimpiade-20-aprili.html

Foto: Latvijas Universitāte
Continue reading
  135 Hits
135 Hits

1. Atklātā ekonomikas olimpiāde


​2024. gada 8. martā tika aizvadīta 1. Atklātā ekonomikas olimpiāde. Olimpiādi organizēja RTU Inženierzinātņu vidusskola un VISC. Olimpiādi atbalstīja Latvijas Banka, SEB banka, AS "Latvenergo", Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, RTU Inženierzinātņu vidusskola, Valsts izglītības satura centrs un Vides izglītības fonds.

No 12 olimpiādē apbalvotajiem dalībniekiem ceturtā daļa bija mūsu skolas skolēni:

 • 2. vieta - Dāvids Ēberliņš (12.e)
 • 3. vieta - Toms Henrijs Čabs (10.d)
 • 3. vieta - Rihards Česnauskas (12.c)

Sveicam puišus ar gūtajiem sasniegumiem!

Paldies skolotājām Rutai Pelcei un Inetai Vīksnai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vairāk informācijas:
https://izv.lv/2024/04/1-atklatas-ekonomikas-olimpiades-apbalvosana-rtu-izv/

Foto: Inženierzinātņu vidusskola

Continue reading
  76 Hits
76 Hits

Ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes rezultāti


Sveicam ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes laureātus! ​

2024. gada 11. un 12. aprīlī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē norisinājās ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes pēdējais (3.) posms.

Olimpiādē skolēni sacentās kompleksu uzdevumu risināšanā par nodarbinātību, ilggadīgo sasalumu, ledus ķīļiem, procesiem pasaules politiskajā kartē, pilsētas siltumsalām un citām aktuālām tēmām, pildīja ļoti garu testu par visdažādākajiem ģeogrāfijas jautājumiem un lauka darba ietvaros veica kartogrāfisku darbu – kartēja Uzvaras parka teritoriju.

Lepojamies ar abiem laureātiem no mūsu skolas:
 • III pakāpe - Dāvids Ēberliņš (12.e)
 • atzinība - Kristaps Vilks (12.d)
Īpašs prieks un apsveikums 10.a klases skolniekam Ričardam Vimbam, kurš olimpiādē uzrādīja tik izcilu rezultātu, ka tika uzaicināts pārstāvēt Latviju Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē, kas šogad laikā no 25. līdz 29. jūnijam notiks Polijā, Toruņā.

Pēc olimpiādes tās laureāts Kristaps Vilks stāstīja: «Pirmajā olimpiādes dienā bija jāskaidro, kāpēc pilsētās ir siltāk nekā laukos, kā ekonomika ietekmē demogrāfiju un demogrāfija ekonomiku, jārēķina uzdevumi par bezdarbu Latvijā un jāzīmē ledus ķīļu rašanās shēma tundrā un mūžīgajā sasalumā. Pēc tam sekoja arī saldais ēdiens - lauka darbs, kurā devāmies uz rekonstruēto Uzvaras parku, lai izveidotu parka karti ar objektiem, kas noderētu parka apmeklētājiem, un atbildētu uz dažādiem jautājumiem. Otrajā dienā bija jāatbild uz visdažādākajiem testa jautājumiem, kā arī bija klasika - uz pasaules kartes jāatliek aprakstītā vieta. Olimpiāde man ļoti patika, varēju daudz ko jaunu uzzināt un paveikt, kā arī sacensties ar zinošākajiem skolēniem no visas Latvijas un rezultātā izcīnīt atzinību.»

Savukārt otrs olimpiādes laureāts Dāvids Ēberliņš piebilda: «Olimpiādes teorētiskā daļa likās saistoša, jo tajā tika iekļauti aktuāli temati, nevis vispārīgs tēmu pārskats. Praktiskā daļa notika Uzvaras parkā, tajā svarīgs bija paša redzējums.»

Cildinām Dāvidu Ēberliņu, Kristapu Vilku un Ričardu Vimbu par augsto sasniegumu ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādē! Turēsim īkšķus par Ričardu Vimbu, lai viņam šovasar veicas Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē Polijā!

Paldies par dalību olimpiādē arī Līvai Ozoliņai (12.d), Lindai Reimanei (12.sb) un Kasparam Pekšam (12.sb)!

Izsakām pateicību skolotājam Andrim Ģērmanim par ieguldīto darbu talantīgo skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Foto: Betija Zemīte un Reinis Bērziņš, LU

Continue reading
  213 Hits
213 Hits

Ķīmijas valsts 65. olimpiādes rezultāti

Sveicam ķīmijas valsts olimpiādes laureātus!

Marta sākumā tika aizvadīta ķīmijas valsts 65. olimpiāde, kas šogad risinājās vairākās kārtās. Olimpiāde sākās ar teorētisko kārtu, kurā tika pārbaudītas skolēnu spējas teorētisko uzdevumu risināšanā. Tai sekoja otrā jeb eksperimentālā kārta, kurā jauniešus jau sagaidīja praktiskais darbs. Olimpiādes noslēguma dienā jaunieši varēja doties ekskursijā un iepazīties ar tādām Latvijas zinātniskajām institūcijām un ķīmijas uzņēmumiem kā Latvijas Organiskās sintēzes institūts, AS "Olainfarm", "BIOR", SIA "Kinetics Nail Systems".

​Lepojamies ar 3 laureātiem:

 • I pakāpe - Linards Lūsis (12.d)
 • III pakāpe - Ernests Eņģelis (9.c)
 • Atzinība - Toms Pfeifers (12.d)

Sveicam puišus ar gūtajiem panākumiem! Īpašs prieks un lepnums par Linardu Lūsi, kas guvis ne tikai I pakāpi, bet arī 1. vietu olimpiādē pēc iegūtajiem punktiem!

Paldies skolotājiem Tomam Pullem un Dzintrai Porozovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  109 Hits
109 Hits

Sveicam Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes laureāti!


28. martā noslēdzās trešā Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde, kas šogad pulcēja vairāk kā 1500 skolēnu no starptautiskajām un vispārējās izglītības iestādēm Latvijā.

Šī gada olimpiādes temats bija "Latvija Eiropā un Eiropas idejas Latvijā", tādējādi izceļot Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgadi. Latvijas un novadu mācības olimpiādes dalībnieki savas zināšanas par un ap Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un ģeogrāfiju pārbaudīja divās kārtās – 17. novembrī attālināti norisinājās pirmā kārta, kurā tika atlasīti 136 labākie skolēni, kas jau 1. februārī pulcējās Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes telpās, lai sacenstos ar labākajiem no labākajiem.

Lepojamies ar mūsu skolas 10.d klases skolnieci Evu Šalajevu ar šajā olimpiādē iegūto atzinību!

Paldies skolotājam Andrim Ģērmanim par atbalstu un ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.


Foto: Sergejs Skopintsevs, EIS

Continue reading
  101 Hits
101 Hits

Mākslīgā intelekta olimpiāde


Sveicam 12. b klases skolēnu Teodoru Marčenko ar gūto 3. vietu mākslīgā intelekta (MI) olimpiādē!

16.–18. februārī tika aizvadīta mākslīgā intelekta olimpiāde, kurā piedalīties tika aicināts ikviens 12. klašu un profesionālās vidējās izglītības pēdējā kursa skolēns. Olimpiāde sastāvēja no vairākām disciplīnām: matemātikas, informātikas un dziļās mašīnmācīšanās (deep learning). Skolēniem tika sniegta iespēja pirms olimpiādes apmeklēt arī MI olimpiādes konsultāciju, lai veiksmīgāk sagatavotos un iepazītos ar dažādajiem uzdevumu realizēšanas paņēmieniem.

Esam lepni, jo Rīgas Valsts 2. ģimnāzija jau trešo gadu pēc kārtas guvusi godalgotu vietu mākslīgā intelekta olimpiādē.

Izsakām pateicību skolotājiem Aldim Bomim un Tatjanai Strigaļovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  125 Hits
125 Hits

Filozofijas valsts 10. olimpiādes 3. posma rezultāti

2024. gada 20. februārī Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē tika aizvadīts Filozofijas valsts 10. olimpiādes 3. posms.

Par šī gada olimpiādes tēmu tika izvēlēta filozofiskā antropoloģija: cilvēks, vide, vērtības. Olimpiādes saturu veidoja testa uzdevumi, teksta analīze un eseja par vienu no piedāvātajiem tematiem.

Mūsu skola lepojas ar 3 filozofijas olimpiādes laureātēm:
 • ​II pakāpe - Jasmīna Pakalne (11.a)
 • II pakāpe - Emīlija Medziņa (11.a)
 • Atzinība - Amanda Kempele (12.a)
Sveicam meitenes ar gūtajiem panākumiem! Sveicam arī Aneti Pulksteni (11.a) ar dalību olimpiādes 3. posmā!

​Izsakām pateicību Alvilam Zaueram par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Continue reading
  129 Hits
129 Hits

Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 2. posma rezultāti

Pagājušajā mēnesī tika aizvadīts latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 2. posms gan 8.-9. klašu skolēniem, gan 11.-12. klašu audzēkņiem.

8.-9. klašu skolēniem olimpiādes tēma šogad bija Noras Ikstenas pasakas („Pasakas ar beigām", „Ulubeles pasakas"), bet 11.-12. klašu skolēniem - Imants Ziedonis un Ojārs Vācietis dzīvē un literatūrā.

Kā jau katru gadu, arī šogad olimpiāžu uzdevumi pārbaudīja skolēnu zināšanas par literatūras žanriem un virzieniem, valodas lietojumu (leksika, frazeoloģismi, gramatika, stilistika u.c.), kā arī valodas un kultūras dzīves nozīmīgākajiem notikumiem valstī 2023. gadā. Tika pārbaudītas arī pašu jauniešu tekstveides prasmes un spējas patstāvīgi analizēt daiļdarbu vai tā fragmentu.

Mūsu skola lepojas ar 36 laureātiem! Sveicam visus skolēnus ar gūtajiem panākumiem!

Mūsu skolēni uzrādījuši izcilus rezultātus, gūstot:
 • ​Desmit 1. vietas
 • Desmit 2. vietas
 • Desmit 3. vietas
 • Sešas atzinības.
Izsakām pateicību Ilvai Lazdānei, Dainai Štokmanei, Laurai Meijerei, Inesei Anstrangai, Guntai Barbānei, Kristīnei Dziļumai un Alisei Zitai Zeidakai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  161 Hits
161 Hits

Uzvara Skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē

9. martā Latvijas Universitātes Jauno ģeogrāfu skolas organizētajā Skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē mūsu skolas komanda «Indekss» (Kristaps Vilks, Linards Lūsis un Hilda Mikšus) ieguva 1. vietu.

Šogad par uzvaru olimpiādē spēkiem mērojās 35 komandas, turklāt pirmo reizi cīņā iesaistījās arī skolēni no Lietuvas.
Olimpiādes pirmajā uzdevumā skolu komandas Kauņas kartē praktisku uzdevumu veidā meklēja atbildes uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, savukārt pārējie 12 uzdevumi tika izlozēti. Tajos vajadzēja atpazīt valstu karogus, zināt daudzus ģeogrāfijas terminus, nosaukt ASV štatus, pēc kontūrām identificēt valstis un teritorijas un klasificēt anklāvus un esklāvus. Neiztika arī bez saldumu ģeogrāfijas un pat dziesmu kariem.

Apsveicam Kristapu Vilku (12.d), Linardu Lūsi (12.d) un Hildu Mikšu (12.c) ar uzvaru Skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē! Pateicība arī visām pārējām mūsu skolas komandām par ģimnāzijas izcilu pārstāvēšanu kārtējā ģeogrāfijas olimpiādē!


Teksts un foto: Andris Ģērmanis

Continue reading
  146 Hits
146 Hits

Ekonomikas valsts 25.olimpiādes rezultāti

2024. gada 22. februārī Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē tika aizvadīts ekonomikas valsts 25. olimpiādes pēdējais posms.

Skolēnu prasmju un zināšanu pārbaudei olimpiādes komisija bija sagatavojusi testu un dažādus uzdevumus, tostarp problēmsituācijas analīzi, kas jauniešiem bija jāveic argumentēta pārsprieduma formātā.

Lepojamies ar mūsu 3 laureātiem:
 • ​II pakāpe - Rihards Česnauskas (12.c)
 • III pakāpe - Dāvids Ēberliņš (12.e)
 • III pakāpe - Emīls Gundars Mežinskis (11.sb)

Sveicam ekonomikas olimpiādes 3. posma laureātus!

Izsakām pateicību skolotājām Rutai Pelcei un Inetai Vīksnai par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu!


Continue reading
  158 Hits
158 Hits

Rīgas pilsētas matemātikas 74.olimpiādes 2. posma rezultāti

2. februārī tika aizvadīts Rīgas pilsētas matemātikas 74. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem.

Šajā olimpiādes posmā dalībniekiem 5 astronomisko stundu laikā bija jāveic 5 uzdevumi. Žūrija katra uzdevuma risinājumu izvērtēja 0 – 10 punktu skalā, rezultātā nosakot laureātus un atlasot uz nākamo olimpiādes posmu uzaicināmos dalībniekus.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 12 laureātiem, kas guvuši gan 1., gan 2., gan 3. vietu, kā arī vairākas atzinības. Sveicam Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes 2. posma laureātus!

Sveicam Andri Seļāvo (9.c), Ričardu Vimbu (10.a) un Linardu Lūsi (12.d) ar saņemto uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā jeb valsts līmenī!

Izsakām pateicību skolotājiem Kaivai Treijai, Annai Dārijai Rozei, Kaivai Desmitniecei, Dainai Briņķei, Tatjanai Strigaļovai, Aldim Bomim un Diānai Ruļukai-Pašai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Continue reading
  200 Hits
200 Hits

Ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes 2. posma rezultāti

2024. gada 6. februārī tika aizvadīts ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes 2. posms 10.-12. klašu skolēniem.

Skolēnu zināšanas par dabas, sociālo un ekonomisko procesu veidošanos, attīstību un mijiedarbību gan globālā, gan reģionālā mērogā tika pārbaudītas tiešsaistes formātā.

Laureātu skaits Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu vidū ir iespaidīgs – veseli 19!
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar:
 • ​vienu 1. vietu
 • astoņām 2. vietām
 • septiņām 3. vietām
 • trīs atzinībām.

Sveicam visus 19 laureātus ar augstajiem un izcilajiem rezultātiem!

Vēlam veiksmi Dāvidam Ēberliņam (12.e), Annijai A. Cimermanei (12.sb), Ričardam Vimbam (10.a), Kasparam Pekšam (12.sb), Kristapam Vilkam (12.d), Līvai Ozoliņai (12.d) un Lindai Reimanei (12.sb) olimpiādes 3. posmā, kas plānots jau 11.-12. aprīlī!

Izsakām pateicību skolotājam Andrim Ģērmanim par ieguldīto darbu un veiksmīgu skolēnu sagatavošanu!

Continue reading
  120 Hits
120 Hits

Vēstures valsts 30. olimpiādes 3. posma rezultāti


13. un 14. februārī Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē tika aizvadīts vēstures valsts 30. olimpiādes pēdējais posms.

Lai pārbaudītu dalībnieku zināšanas, skolēniem bija jāveic testi, vēstures un informācijas avotu analīze, kā arī pašiem jāraksta argumentētā eseja. Šie uzdevumi katrai klašu grupai bija sagatavoti par kādu konkrētu vēstures tēmu. 10.-12. klašu skolēniem tā bija "Karš un koloniālisms Latvijas un pasaules vēsturē 16.–18. gs.", bet 9. klašu skolēniem - "No Latvijas valsts dibināšanas līdz Satversmes pieņemšanai (1918-1922)".

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai ir iemesls lepoties ar veseliem 5 laureātiem:
 • I pakāpe - Anete Krūmiņa (11.a)
 • II pakāpe - Georgijs Gruševskis (10.a),
 • III pakāpe - Ričards Vimba (10.a)
 • Atzinība - Roberts Deičs (9.a), Reinis Ločmelis (9.a)

Sveicam skolēnus ar gūtajiem panākumiem!

Izsakām pateicību Jānim Arājam un Annai Strožai par skolēnu sagatavošanu!

Jānis Arājs ar skolēniem
Anna Stroža ar skolēniem
Continue reading
  213 Hits
213 Hits

Angļu valodas valsts 53. olimpiādes rezultāti

9. februārī tika aizvadīts angļu valodas valsts 53. olimpiādes pēdējais posms. Šajā posmā galvenais uzdevums bija monologruna, kas 7.-9. klašu skolēniem bija jāgatavo par tēmu "Klimata pārmaiņas: cēloņi un sekas", bet 10.-12. klašu skolēniem par tēmu "Pagātnes pieredze nākotnes izaugsmei".

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 3 laureātiem:
 • I pakāpe - Gustavs Ronis (9.c)
 • III pakāpe - Amanda Graudiņa (11.b)
 • Atzinība - Katrīna Pucēna (12.c)

Sveicam Gustavu, Amandu un Katrīnu ar gūtajiem panākumiem!

Izsakām pateicību Zitai Auziņai-Gorai, Eleonorai Brēdei un Elitai Līdumniecei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  314 Hits
314 Hits