Sveicam Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes laureāti!


28. martā noslēdzās trešā Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde, kas šogad pulcēja vairāk kā 1500 skolēnu no starptautiskajām un vispārējās izglītības iestādēm Latvijā.

Šī gada olimpiādes temats bija "Latvija Eiropā un Eiropas idejas Latvijā", tādējādi izceļot Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgadi. Latvijas un novadu mācības olimpiādes dalībnieki savas zināšanas par un ap Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un ģeogrāfiju pārbaudīja divās kārtās – 17. novembrī attālināti norisinājās pirmā kārta, kurā tika atlasīti 136 labākie skolēni, kas jau 1. februārī pulcējās Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes telpās, lai sacenstos ar labākajiem no labākajiem.

Lepojamies ar mūsu skolas 10.d klases skolnieci Evu Šalajevu ar šajā olimpiādē iegūto atzinību!

Paldies skolotājam Andrim Ģērmanim par atbalstu un ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.


Foto: Sergejs Skopintsevs, EIS

Continue reading
  31 Hits
31 Hits

Mākslīgā intelekta olimpiāde


Sveicam 12. b klases skolēnu Teodoru Marčenko ar gūto 3. vietu mākslīgā intelekta (MI) olimpiādē!

16.–18. februārī tika aizvadīta mākslīgā intelekta olimpiāde, kurā piedalīties tika aicināts ikviens 12. klašu un profesionālās vidējās izglītības pēdējā kursa skolēns. Olimpiāde sastāvēja no vairākām disciplīnām: matemātikas, informātikas un dziļās mašīnmācīšanās (deep learning). Skolēniem tika sniegta iespēja pirms olimpiādes apmeklēt arī MI olimpiādes konsultāciju, lai veiksmīgāk sagatavotos un iepazītos ar dažādajiem uzdevumu realizēšanas paņēmieniem.

Esam lepni, jo Rīgas Valsts 2. ģimnāzija jau trešo gadu pēc kārtas guvusi godalgotu vietu mākslīgā intelekta olimpiādē.

Izsakām pateicību skolotājiem Aldim Bomim un Tatjanai Strigaļovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  42 Hits
42 Hits

Filozofijas valsts 10. olimpiādes 3. posma rezultāti

2024. gada 20. februārī Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē tika aizvadīts Filozofijas valsts 10. olimpiādes 3. posms.

Par šī gada olimpiādes tēmu tika izvēlēta filozofiskā antropoloģija: cilvēks, vide, vērtības. Olimpiādes saturu veidoja testa uzdevumi, teksta analīze un eseja par vienu no piedāvātajiem tematiem.

Mūsu skola lepojas ar 3 filozofijas olimpiādes laureātēm:
 • ​II pakāpe - Jasmīna Pakalne (11.a)
 • II pakāpe - Emīlija Medziņa (11.a)
 • Atzinība - Amanda Kempele (12.a)
Sveicam meitenes ar gūtajiem panākumiem! Sveicam arī Aneti Pulksteni (11.a) ar dalību olimpiādes 3. posmā!

​Izsakām pateicību Alvilam Zaueram par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Continue reading
  51 Hits
51 Hits

Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 2. posma rezultāti

Pagājušajā mēnesī tika aizvadīts latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 2. posms gan 8.-9. klašu skolēniem, gan 11.-12. klašu audzēkņiem.

8.-9. klašu skolēniem olimpiādes tēma šogad bija Noras Ikstenas pasakas („Pasakas ar beigām", „Ulubeles pasakas"), bet 11.-12. klašu skolēniem - Imants Ziedonis un Ojārs Vācietis dzīvē un literatūrā.

Kā jau katru gadu, arī šogad olimpiāžu uzdevumi pārbaudīja skolēnu zināšanas par literatūras žanriem un virzieniem, valodas lietojumu (leksika, frazeoloģismi, gramatika, stilistika u.c.), kā arī valodas un kultūras dzīves nozīmīgākajiem notikumiem valstī 2023. gadā. Tika pārbaudītas arī pašu jauniešu tekstveides prasmes un spējas patstāvīgi analizēt daiļdarbu vai tā fragmentu.

Mūsu skola lepojas ar 36 laureātiem! Sveicam visus skolēnus ar gūtajiem panākumiem!

Mūsu skolēni uzrādījuši izcilus rezultātus, gūstot:
 • ​Desmit 1. vietas
 • Desmit 2. vietas
 • Desmit 3. vietas
 • Sešas atzinības.
Izsakām pateicību Ilvai Lazdānei, Dainai Štokmanei, Laurai Meijerei, Inesei Anstrangai, Guntai Barbānei, Kristīnei Dziļumai un Alisei Zitai Zeidakai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  62 Hits
62 Hits

Uzvara Skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē

9. martā Latvijas Universitātes Jauno ģeogrāfu skolas organizētajā Skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē mūsu skolas komanda «Indekss» (Kristaps Vilks, Linards Lūsis un Hilda Mikšus) ieguva 1. vietu.

Šogad par uzvaru olimpiādē spēkiem mērojās 35 komandas, turklāt pirmo reizi cīņā iesaistījās arī skolēni no Lietuvas.
Olimpiādes pirmajā uzdevumā skolu komandas Kauņas kartē praktisku uzdevumu veidā meklēja atbildes uz dažādiem āķīgiem jautājumiem, savukārt pārējie 12 uzdevumi tika izlozēti. Tajos vajadzēja atpazīt valstu karogus, zināt daudzus ģeogrāfijas terminus, nosaukt ASV štatus, pēc kontūrām identificēt valstis un teritorijas un klasificēt anklāvus un esklāvus. Neiztika arī bez saldumu ģeogrāfijas un pat dziesmu kariem.

Apsveicam Kristapu Vilku (12.d), Linardu Lūsi (12.d) un Hildu Mikšu (12.c) ar uzvaru Skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē! Pateicība arī visām pārējām mūsu skolas komandām par ģimnāzijas izcilu pārstāvēšanu kārtējā ģeogrāfijas olimpiādē!


Teksts un foto: Andris Ģērmanis

Continue reading
  67 Hits
67 Hits

Ekonomikas valsts 25.olimpiādes rezultāti

2024. gada 22. februārī Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē tika aizvadīts ekonomikas valsts 25. olimpiādes pēdējais posms.

Skolēnu prasmju un zināšanu pārbaudei olimpiādes komisija bija sagatavojusi testu un dažādus uzdevumus, tostarp problēmsituācijas analīzi, kas jauniešiem bija jāveic argumentēta pārsprieduma formātā.

Lepojamies ar mūsu 3 laureātiem:
 • ​II pakāpe - Rihards Česnauskas (12.c)
 • III pakāpe - Dāvids Ēberliņš (12.e)
 • III pakāpe - Emīls Gundars Mežinskis (11.sb)

Sveicam ekonomikas olimpiādes 3. posma laureātus!

Izsakām pateicību skolotājām Rutai Pelcei un Inetai Vīksnai par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu!


Continue reading
  85 Hits
85 Hits

Rīgas pilsētas matemātikas 74.olimpiādes 2. posma rezultāti

2. februārī tika aizvadīts Rīgas pilsētas matemātikas 74. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem.

Šajā olimpiādes posmā dalībniekiem 5 astronomisko stundu laikā bija jāveic 5 uzdevumi. Žūrija katra uzdevuma risinājumu izvērtēja 0 – 10 punktu skalā, rezultātā nosakot laureātus un atlasot uz nākamo olimpiādes posmu uzaicināmos dalībniekus.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 12 laureātiem, kas guvuši gan 1., gan 2., gan 3. vietu, kā arī vairākas atzinības. Sveicam Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes 2. posma laureātus!

Sveicam Andri Seļāvo (9.c), Ričardu Vimbu (10.a) un Linardu Lūsi (12.d) ar saņemto uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā jeb valsts līmenī!

Izsakām pateicību skolotājiem Kaivai Treijai, Annai Dārijai Rozei, Kaivai Desmitniecei, Dainai Briņķei, Tatjanai Strigaļovai, Aldim Bomim un Diānai Ruļukai-Pašai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Continue reading
  122 Hits
122 Hits

Ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes 2. posma rezultāti

2024. gada 6. februārī tika aizvadīts ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes 2. posms 10.-12. klašu skolēniem.

Skolēnu zināšanas par dabas, sociālo un ekonomisko procesu veidošanos, attīstību un mijiedarbību gan globālā, gan reģionālā mērogā tika pārbaudītas tiešsaistes formātā.

Laureātu skaits Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu vidū ir iespaidīgs – veseli 19!
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar:
 • ​vienu 1. vietu
 • astoņām 2. vietām
 • septiņām 3. vietām
 • trīs atzinībām.

Sveicam visus 19 laureātus ar augstajiem un izcilajiem rezultātiem!

Vēlam veiksmi Dāvidam Ēberliņam (12.e), Annijai A. Cimermanei (12.sb), Ričardam Vimbam (10.a), Kasparam Pekšam (12.sb), Kristapam Vilkam (12.d), Līvai Ozoliņai (12.d) un Lindai Reimanei (12.sb) olimpiādes 3. posmā, kas plānots jau 11.-12. aprīlī!

Izsakām pateicību skolotājam Andrim Ģērmanim par ieguldīto darbu un veiksmīgu skolēnu sagatavošanu!

Continue reading
  49 Hits
49 Hits

Vēstures valsts 30. olimpiādes 3. posma rezultāti


13. un 14. februārī Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē tika aizvadīts vēstures valsts 30. olimpiādes pēdējais posms.

Lai pārbaudītu dalībnieku zināšanas, skolēniem bija jāveic testi, vēstures un informācijas avotu analīze, kā arī pašiem jāraksta argumentētā eseja. Šie uzdevumi katrai klašu grupai bija sagatavoti par kādu konkrētu vēstures tēmu. 10.-12. klašu skolēniem tā bija "Karš un koloniālisms Latvijas un pasaules vēsturē 16.–18. gs.", bet 9. klašu skolēniem - "No Latvijas valsts dibināšanas līdz Satversmes pieņemšanai (1918-1922)".

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai ir iemesls lepoties ar veseliem 5 laureātiem:
 • I pakāpe - Anete Krūmiņa (11.a)
 • II pakāpe - Georgijs Gruševskis (10.a),
 • III pakāpe - Ričards Vimba (10.a)
 • Atzinība - Roberts Deičs (9.a), Reinis Ločmelis (9.a)

Sveicam skolēnus ar gūtajiem panākumiem!

Izsakām pateicību Jānim Arājam un Annai Strožai par skolēnu sagatavošanu!

Jānis Arājs ar skolēniem
Anna Stroža ar skolēniem
Continue reading
  106 Hits
106 Hits

Angļu valodas valsts 53. olimpiādes rezultāti

9. februārī tika aizvadīts angļu valodas valsts 53. olimpiādes pēdējais posms. Šajā posmā galvenais uzdevums bija monologruna, kas 7.-9. klašu skolēniem bija jāgatavo par tēmu "Klimata pārmaiņas: cēloņi un sekas", bet 10.-12. klašu skolēniem par tēmu "Pagātnes pieredze nākotnes izaugsmei".

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 3 laureātiem:
 • I pakāpe - Gustavs Ronis (9.c)
 • III pakāpe - Amanda Graudiņa (11.b)
 • Atzinība - Katrīna Pucēna (12.c)

Sveicam Gustavu, Amandu un Katrīnu ar gūtajiem panākumiem!

Izsakām pateicību Zitai Auziņai-Gorai, Eleonorai Brēdei un Elitai Līdumniecei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  176 Hits
176 Hits

Franču valodas 54. olimpiādes 2. posma rezultāti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības franču valodas 54. olimpiādes 2. posms 10.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 17. janvārī. Par olimpiādes tēmu izvēlēti Edvarda Evansa vārdi: "Vivre, c'est profiter de chaque jour, de chaque heure, de chaque instant. / Dzīvot - tas nozīme izjust katru dienu, katru stundu, katru mirkli."

Sveicam Sāru Natāliju Čakārni (12.b) ar iegūto 1. vietu un Ernestu Lauciņu (10.b) ar iegūto 2. vietu!

Uz franču valodas olimpiādes 3. posmu atbilstoši iegūto punktu skaitam izvirzīti 3 mūsu skolas skolēni: Sāra Natālija Čakārne (12.b), Ernests Lauciņš (10.b) un Jeļizaveta Safonova (10.c). Vēlam veiksmi skolēniem olimpiādes 3. posmā jeb valsts līmenī, kas paredzēts jau 19. martā!

Continue reading
  163 Hits
163 Hits

Ķīmijas 65. olimpiādes 2. posma rezultāti

​Rīgas valstspilsētas ķīmijas 65. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 11. janvārī. Olimpiādes dalībniekiem tika paredzēti četri uzdevumu komplekti, katrs savai klašu grupai, kurus skolēni risināja tiešsaistes platformā.

Sveicam visus 15 mūsu skolas laureātus ar gūtajiem augstajiem rezultātiem! Varam lepoties ar divām 1. vietām, sešām 2. vietām un vairākām gūtajām 3. vietām un atzinībām!

Īpaši sveicam Ernestu Eņģeli (9.c), Andri Seļāvo (9.c), Edgaru Reini Slavinski (10.sb), Tatianu Kalmikovu (11.c), Daniilu Maideli (11.e), Linardu Lūsi (12.d) un Tomu Pfeiferu (12.d) ar saņemto uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā jeb valsts līmenī!

Valsts olimpiāde gaidāma jau 2024. gada 5.-7. martā LU Ķīmijas fakultātē un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

Izsakām pateicību Dzintrai Porozovai, Totam Koķim, Indrai Vasiļivai un Tomam Pullem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  110 Hits
110 Hits

Fizikas 74. olimpiādes 2. posma rezultāti

Rīgas valstspilsētas fizikas 74. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 19. janvārī pārraudzītā tiešsaistes režīmā.

Sveicam mūsu 12 laureātus, kas ar saviem labajiem rezultātiem ieņēmuši visu olimpiādes pjedestālu! Mūsu skolēni guvuši gan 1., gan 2. vietu, gan vairākas 3. vietas un atzinības!

Lepojamies ar Ernestu Eņģeli (9.c) un Linardu Lūsi (12.d), kuri saņēmuši uzaicinājumu uz olimpiādes 3. posmu (valsts līmeni) jau 21.-22. martā. Vēlam puišiem veiksmi un izturību!

Izsakām pateicību Elzai Līnai Liniņai, Voldemāram Muižniekam un Agnetai Šneiderei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  96 Hits
96 Hits

​Ekonomikas 25. olimpiādes 2. posma rezultāti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības ekonomikas 25. olimpiādes 2. posms 10.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 2024. gada 22. janvārī.

Par šī mācību gada olimpiādes tematu izvēlēts "Valsts loma ekonomisko satricinājumu periodos". Temata aktualitāte saistīta ar ekonomisko situāciju 2020.-2023. gadā, ko raksturo cenu lēcieni, globālo piegādes ķēžu pārrāvumi, ģeopolitiskas cīņas, sankcijas u.c. nestabilitāti rosinoši fenomeni.

Aizvadītajā ekonomikas olimpiādes 2. posmā uzsvars tika likts uz ekonomikas pamatproblēmām, ekonomiskajām sistēmām, tirgus likumsakarībām un uzņēmējdarbību. Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas, tika izmantoti slēgtas formas jautājumi ar automatizētu vērtēšanas sistēmu.

Sveicam visus 13 mūsu skolas laureātus ar augstajiem rezultātiem un gūtajām atzinībām! Izsakām pateicību Rutai Pelcei un Inetai Vīksnai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vēlam veiksmi 9 dalībniekiem, kas saņēmuši komisijas uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā!

Uzaicināto dalībnieku saraksts:
 • Amanda Graudiņa 11.b
 • Amanda Pēce 11.sb
 • Valentīns Galaiskis 11.sb
 • Emīls Gustavs Mežinskis 11.sb
 • Rihards Česnauskas 12.c
 • Līva Ozoliņa 12.d
 • Dāvids Ēberliņš 12.e
 • Amanda Henke 12.sb
 • Dominika Ignatjeva 12.sb

Ekonomikas valsts 25. olimpiādes 3. posms jau 22. februārī!

Continue reading
  165 Hits
165 Hits

Latvijas Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti

Atklātā matemātikas olimpiāde tika aizvadīta 2023. gada 26. novembrī. Olimpiādi rīkoja Latvijas Universitātes (LU) Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS), un tajā varēja piedalīties jebkurš 5. līdz 12.klases skolēns. Šajā olimpiādē skolēniem 5 stundu laikā bija jāatrisina 5 augstas grūtības pakāpes uzdevumi. Vienam no uzdevumiem bija zināma tēma: 5. - 9. klasēm tā bija "Skaitļa pieraksts", 10.-12. klasēm - "Nevienādību pierādīšana, atdalot pilno kvadrātu", pārējos uzdevumos skolēniem bija jāparāda savas matemātiskās zināšanas un spējas nestandarta uzdevumu risināšanā.


Rīgas Valsts 2. ģimnāzija lepojas ar veseliem 15 laureātiem Atklātajā matemātikas olimpiādē!

Laureātu rezultāti:
 • 2. vieta – diviem skolēniem;
 • 3. vieta – pieciem skolēniem;
 • Atzinība – astoņiem skolēniem.

Sveicam visus 15 laureātus ar augstajiem rezultātiem!

Izsakām pateicību un uzslavu Diānai Ruļukai-Pašai, Kaivai Desmitniecei, Annai Dārijai Rozei, Kaivai Treijai, Tatjanai Strigaļovai un Guntim Vasiļevskim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


K. Treija, L. Lūsis, L. Ozoliņa

G. Vasiļevskis un A. Linkevičs

A. Dārija Roze,  A. Remezs un R. Urbāns

K. Desmitniece, M. Barseņeva, B. Gruntmane, L. Anna Egle

D. Ruļuka-Paša un T. Sperga

T. Strigaļova un P. Andersone

K. Treija, J. Vegere, E. Eņģelis, A. Seļāvo, E. Skujiņa

Continue reading
  574 Hits
574 Hits

Bioloģijas valsts 46. olimpiādes rezultāti

Bioloģijas valsts 46. olimpiādes 3. posms tika aizvadīts no 24. līdz 26. janvārim.

Olimpiādes pārbaudījumus šoreiz veidoja testa daļa, teorētiskie uzdevumi un laboratorijas darbi. Skolēniem olimpiādes ietvaros bija iespēja piedalīties arī dažādās meistarklasēs.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 3 laureātiem. Sveicam Ričardu Vimbu (10.a) un Anniju Amandu Cimermani (12.sb) ar gūto 3. pakāpi! Sveicam arī Martu Liepiņu (9.b) ar gūto atzinību!

Izsakām pateicību Dzintrai Porozovai un Agnesei Nātrei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Continue reading
  149 Hits
149 Hits

Flēra Krūmiņa gūst 3. pakāpi politikas un tiesību valsts 17. olimpiādē

Politikas un tiesību valsts 17. olimpiādes 3. posms tika aizvadīts 2024. gada 30. janvārī. Olimpiādes tēma – atzīmējot Latvijas iestāšanās NATO un ES gadadienu: starptautisko organizāciju loma valsts tiesiskuma, drošības un demokrātijas stiprināšanā.

Valsts posma olimpiāde noritēja 2 daļās:
1. daļa – tests;
2. daļa – simulācijas spēle.

Uz olimpiādes 2. daļu tika aicināti ne vairāk kā 1/3 daļai no visiem dalībniekiem pēc testa iegūto punktu kopsummas dilstošā secībā.

Sveicam Flēru Krūmiņu (11.a) ar gūto 3. pakāpi olimpiādē!

Izsakām pateicību skolotājam Jānim Arājam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Continue reading
  134 Hits
134 Hits

Informātikas 37. olimpiādes 2. posma rezultāti

2024. gada 15. janvārī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas informātikas (programmēšanas) 37. olimpiādes 2. posms.

Godalgotas vietas un atzinības saņēmuši 3 skolēni. Lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu!

Izsakām pateicību Zaigai Pizikai un Tatjanai Strigaļovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  104 Hits
104 Hits

Vēstures 30. olimpiādes 2. posma rezultāti

2023. gada 8. decembrī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas vēstures 30. olimpiādes 2. posms 9. un 10.-12. klašu skolēniem.

Godalgotas vietas un atzinības 9. klašu grupā saņēmuši 11 skolēni, bet 10.-12. klašu grupā – 21. Lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu!

Izsakām pateicību Jānim Arājam, Annai Strožai, Vitai Krieviņai un Danielai Rihterei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  185 Hits
185 Hits

Bioloģijas 46. olimpiādes 2. posma rezultāti

2023. gada 30. novembrī norisinājās Rīgas valstspilsētas bioloģijas 46. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem.

Šogad godalgotas vietas un atzinības guvuši veseli 24 mūsu skolas skolēni. Sveicam visus bioloģijas olimpiādes laureātus!

Izsakām pateicību Agnesei Nātrei, Dzintrai Porozovai, Gintai Boldānei un Jānim Kungam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Valsts olimpiāde gaidāma jau janvāra beigās.

Continue reading
  222 Hits
222 Hits