Informācija atjaunota 16.06.2021.

Par skolēnu uzņemšanu Rīgas  Valsts 2. ģimnāzijas 10. klasēs ar padziļinātu matemātikas apguvi

Informācija par skolēnu uzņemšanu 10. klasēs ar padziļinātu matemātikas apguvi  Šeit

Konkursa 10. klasēs ar padziļinātu matemātikas apguvi rezultāti                            Šeit

Par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 10. klasē ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi

Informācija par skolēnu uzņemšanu 10. klasē ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi  Šeit

Konkursa 10. klasē ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi rezultāti Šeit

Par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 7. klasēs

Informācija par skolēnu uzņemšanu 7. klasēs              Šeit

Iestājpārbaudījuma Matemātika rezultāti                      Šeit

Reģistrēšanās konkursam 7. klasēs. Reģistrēties aicināti pretendenti, kuri iestājpārbaudījumā Matemātika ir saņēmuši vismaz 62 (ieskaitot) punktus                                                                                            Šeit

Konkursa 7. klasēs rezultāti                                        Šeit

 

Uzņemšanas noteikumi Skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā ir publicēti sadaļā Normatīvais regulējums.