Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā

2024./2025. mācību gadam 

Uzņemšana 7. klasē

Informācija par uzņemšanas norisi  uz 7. klasi (Precizēta 10.04.2024.)           Šeit

Infografika       Šeit

Iestājpārbaudījuma matemātikā programma Šeit un piemēri Šeit

Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā rezultāti            Šeit

Konkursa rezultāti                                                            Šeit

 

Uzņemšana 10. klasē

Informācija par uzņemšanas norisi uz 10.klasi             Šeit

Infografika RV2. Ģ VISPĀRIZGLĪTOJOŠAIS VIRZIENS          Šeit

Infografika RV2. Ģ HUMANITĀRAIS VIRZIENS                    Šeit

Infografika RV2. Ģ ar integrētu SB                                     Šeit

Iestājpārbaudījuma matemātikā programma Šeit un piemēri Šeit

 

Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā rezultāti                Šeit 

 

Iestājpārbaudījuma  Latviešu valoda un vēsture piemērs    Šeit

Pieteikšanās konkursam uz 10. klasi                                    Šeit