Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā

2023./2024. mācību gadam

Informācija sagatavota 23.03.2023.

Informācija par skolēnu uzņemšanu  RV2.Ģ 7. klasēs                  šeit

 

Š. g. 29. martā plkst. 18:00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē notiks
informatīva sanāksme par uzņemšanu 7.klasēs 2023./2024. māc. g.

Aicināti interesenti!

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā