Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā

2022./2023. mācību gadam noslēgusies.

Papildus uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas

11.– 12. klasēs netiek organizēta.