Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā

2024./2025. mācību gadam

Uzņemšana 10. klasē

Infografika RV2. Ģ VISPĀRIZGLĪTOJOŠAIS VIRZIENS          Šeit

Infografika RV2. Ģ HUMANITĀRAIS VIRZIENS                    Šeit

Infografika RV2. Ģ ar integrētu SB                                     Šeit

Iestājpārbaudījuma matemātikā programma Šeit un piemēri Šeit

 

Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā rezultāti                Šeit 

Iestājpārbaudījuma  Latviešu valoda un vēsture piemērs    Šeit

Iestājpārbaudījuma  Latviešu valoda un vēsture rezultāti    Šeit

Konkursa rezultāti VISPĀRIZGLĪTOJOŠAIS VIRZIENS (no 03.07.2024. no plkst. 10:00)    Šeit

Konkursa rezultāti ar integrētu SB (no 03.07.2024. no plkst. 10:00)                                Šeit


Konkursa rezultāti HUMANITĀRAIS VIRZIENS (no 03.07.2024. no plkst. 10:00)             Šeit