Par skolēnu padomi

Skolēnu padomes reglaments

2018./2019. m.g.

Ieteikumi skolēnu padomei

2019./2020/ m.g.

Skolēnu padomes facebook