Angļu valodas valsts 53. olimpiādes rezultāti

9. februārī tika aizvadīts angļu valodas valsts 53. olimpiādes pēdējais posms. Šajā posmā galvenais uzdevums bija monologruna, kas 7.-9. klašu skolēniem bija jāgatavo par tēmu "Klimata pārmaiņas: cēloņi un sekas", bet 10.-12. klašu skolēniem par tēmu "Pagātnes pieredze nākotnes izaugsmei".

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 3 laureātiem:
 • I pakāpe - Gustavs Ronis (9.c)
 • III pakāpe - Amanda Graudiņa (11.b)
 • Atzinība - Katrīna Pucēna (12.c)

Sveicam Gustavu, Amandu un Katrīnu ar gūtajiem panākumiem!

Izsakām pateicību Zitai Auziņai-Gorai, Eleonorai Brēdei un Elitai Līdumniecei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  89 Hits
89 Hits

Franču valodas 54. olimpiādes 2. posma rezultāti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības franču valodas 54. olimpiādes 2. posms 10.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 17. janvārī. Par olimpiādes tēmu izvēlēti Edvarda Evansa vārdi: "Vivre, c'est profiter de chaque jour, de chaque heure, de chaque instant. / Dzīvot - tas nozīme izjust katru dienu, katru stundu, katru mirkli."

Sveicam Sāru Natāliju Čakārni (12.b) ar iegūto 1. vietu un Ernestu Lauciņu (10.b) ar iegūto 2. vietu!

Uz franču valodas olimpiādes 3. posmu atbilstoši iegūto punktu skaitam izvirzīti 3 mūsu skolas skolēni: Sāra Natālija Čakārne (12.b), Ernests Lauciņš (10.b) un Jeļizaveta Safonova (10.c). Vēlam veiksmi skolēniem olimpiādes 3. posmā jeb valsts līmenī, kas paredzēts jau 19. martā!

Continue reading
  56 Hits
56 Hits

Latvijas Skolēnu matemātiskās analīzes turnīrs

Latvijas Skolēnu matemātiskās analīzes turnīra fināls, kas rīkots sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu un Programme.lv, tika aizvadīts 2023. gada 21. decembrī. Turnīra mērķis - sekmēt skolēnu ieinteresētību paaugstinātas grūtības uzdevumos, kā arī sniegt tiem iespēju pārbaudīt savas prasmes praktiski.

Ar matemātiskās analīzes elementiem izglītojamie pārsvarā tiek iepazīstināti augstskolās, taču palielināta interese par šo tēmu Latvijā šobrīd novērojama gan vidusskolēnu, gan pamatskolēnu vidū. Šis bija pirmais tāda veida matemātiskās analīzes turnīrs Latvijā, kura konceptuālā ideja pārņemta no Amerikas augstskolām.

Finālā kvalificējās 8 labākie skolēni no visas Latvijas, to starpā veseli divi mūsu skolas audzēkņi – Linards Lūsis (12.d) un Pauls Kronlaks (12.sb).

Kā norāda puišu matemātikas skolotāja Kaiva Treija: "Paulu un Linardu atbalstīt atnāca vairāki klases biedri, bija patiešām aizraujoši vērot "milžu cīņas" pie tāfeles."

Sveicam Linardu un Paulu ar kvalificēšanos konkursa fināla posmam! Sveicam Linardu Lūsi ar gūto 3. vietu šajā konkursā!

Izsakām pateicību skolotājai Kaivai Treijai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vairāk informācijas:
- https://www.nms.lu.lv/lv/par-mums/zinas/zina/t/81789/
- https://www.analizesturnirs.lv/

Foto: organizatoru arhīvs, Inga Treimane
Continue reading
  40 Hits
40 Hits

Ķīmijas 65. olimpiādes 2. posma rezultāti

​Rīgas valstspilsētas ķīmijas 65. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 11. janvārī. Olimpiādes dalībniekiem tika paredzēti četri uzdevumu komplekti, katrs savai klašu grupai, kurus skolēni risināja tiešsaistes platformā.

Sveicam visus 15 mūsu skolas laureātus ar gūtajiem augstajiem rezultātiem! Varam lepoties ar divām 1. vietām, sešām 2. vietām un vairākām gūtajām 3. vietām un atzinībām!

Īpaši sveicam Ernestu Eņģeli (9.c), Andri Seļāvo (9.c), Edgaru Reini Slavinski (10.sb), Tatianu Kalmikovu (11.c), Daniilu Maideli (11.e), Linardu Lūsi (12.d) un Tomu Pfeiferu (12.d) ar saņemto uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā jeb valsts līmenī!

Valsts olimpiāde gaidāma jau 2024. gada 5.-7. martā LU Ķīmijas fakultātē un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

Izsakām pateicību Dzintrai Porozovai, Totam Koķim, Indrai Vasiļivai un Tomam Pullem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  32 Hits
32 Hits

Fizikas 74. olimpiādes 2. posma rezultāti

Rīgas valstspilsētas fizikas 74. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 19. janvārī pārraudzītā tiešsaistes režīmā.

Sveicam mūsu 12 laureātus, kas ar saviem labajiem rezultātiem ieņēmuši visu olimpiādes pjedestālu! Mūsu skolēni guvuši gan 1., gan 2. vietu, gan vairākas 3. vietas un atzinības!

Lepojamies ar Ernestu Eņģeli (9.c) un Linardu Lūsi (12.d), kuri saņēmuši uzaicinājumu uz olimpiādes 3. posmu (valsts līmeni) jau 21.-22. martā. Vēlam puišiem veiksmi un izturību!

Izsakām pateicību Elzai Līnai Liniņai, Voldemāram Muižniekam un Agnetai Šneiderei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  20 Hits
20 Hits

​Ekonomikas 25. olimpiādes 2. posma rezultāti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības ekonomikas 25. olimpiādes 2. posms 10.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 2024. gada 22. janvārī.

Par šī mācību gada olimpiādes tematu izvēlēts "Valsts loma ekonomisko satricinājumu periodos". Temata aktualitāte saistīta ar ekonomisko situāciju 2020.-2023. gadā, ko raksturo cenu lēcieni, globālo piegādes ķēžu pārrāvumi, ģeopolitiskas cīņas, sankcijas u.c. nestabilitāti rosinoši fenomeni.

Aizvadītajā ekonomikas olimpiādes 2. posmā uzsvars tika likts uz ekonomikas pamatproblēmām, ekonomiskajām sistēmām, tirgus likumsakarībām un uzņēmējdarbību. Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas, tika izmantoti slēgtas formas jautājumi ar automatizētu vērtēšanas sistēmu.

Sveicam visus 13 mūsu skolas laureātus ar augstajiem rezultātiem un gūtajām atzinībām! Izsakām pateicību Rutai Pelcei un Inetai Vīksnai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vēlam veiksmi 9 dalībniekiem, kas saņēmuši komisijas uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā!

Uzaicināto dalībnieku saraksts:
 • Amanda Graudiņa 11.b
 • Amanda Pēce 11.sb
 • Valentīns Galaiskis 11.sb
 • Emīls Gustavs Mežinskis 11.sb
 • Rihards Česnauskas 12.c
 • Līva Ozoliņa 12.d
 • Dāvids Ēberliņš 12.e
 • Amanda Henke 12.sb
 • Dominika Ignatjeva 12.sb

Ekonomikas valsts 25. olimpiādes 3. posms jau 22. februārī!

Continue reading
  68 Hits
68 Hits

Latvijas Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti

Atklātā matemātikas olimpiāde tika aizvadīta 2023. gada 26. novembrī. Olimpiādi rīkoja Latvijas Universitātes (LU) Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS), un tajā varēja piedalīties jebkurš 5. līdz 12.klases skolēns. Šajā olimpiādē skolēniem 5 stundu laikā bija jāatrisina 5 augstas grūtības pakāpes uzdevumi. Vienam no uzdevumiem bija zināma tēma: 5. - 9. klasēm tā bija "Skaitļa pieraksts", 10.-12. klasēm - "Nevienādību pierādīšana, atdalot pilno kvadrātu", pārējos uzdevumos skolēniem bija jāparāda savas matemātiskās zināšanas un spējas nestandarta uzdevumu risināšanā.


Rīgas Valsts 2. ģimnāzija lepojas ar veseliem 15 laureātiem Atklātajā matemātikas olimpiādē!

Laureātu rezultāti:
 • 2. vieta – diviem skolēniem;
 • 3. vieta – pieciem skolēniem;
 • Atzinība – astoņiem skolēniem.

Sveicam visus 15 laureātus ar augstajiem rezultātiem!

Izsakām pateicību un uzslavu Diānai Ruļukai-Pašai, Kaivai Desmitniecei, Annai Dārijai Rozei, Kaivai Treijai, Tatjanai Strigaļovai un Guntim Vasiļevskim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


K. Treija, L. Lūsis, L. Ozoliņa

G. Vasiļevskis un A. Linkevičs

A. Dārija Roze,  A. Remezs un R. Urbāns

K. Desmitniece, M. Barseņeva, B. Gruntmane, L. Anna Egle

D. Ruļuka-Paša un T. Sperga

T. Strigaļova un P. Andersone

K. Treija, J. Vegere, E. Eņģelis, A. Seļāvo, E. Skujiņa

Continue reading
  129 Hits
129 Hits

Elza Strupiša – Rīgas skolēns 2023

2024. gada 6. februārī pirmo reizi Rīgas pašvaldība sumināja labākos skolēnus svinīgajā pasākumā "Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!". Skolu izvirzītie skolēni tika sveikti dažādās kategorijās: par izciliem mācību sasniegumiem, izaugsmi mācību darbā, par augstiem sasniegumiem mākslinieciskajā pašdarbībā, sportā un karjeras izglītībā, par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā, kā arī par pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Apbalvojumu kategorijā "Par pilsonisko līdzdalību un skolas tēla popularizēšanu" saņēma arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 12.b klases skolniece Elza Strupiša.

Elzu nevar nepamanīt – meitene jau 10 gadus aktīvi darbojas Jaunsardzē un skolā regulāri ierodas Jaunsardzes formas tērpā. Pati meitene atzīst, ka savas gaitas Jaunsardzē uzsākusi gluži nejauši: "Ieraudzīju plakātu vecajā skolā par Jaunsardzes darbību un aizgāju pamēģināt. Mani piesaistīja tieši tas militārais aspekts. Kad es iestājos, es gribēju pamēģināt kaut ko jaunu un aktīvāku, izaicināt sevi. Izrādās, ka militārais aspekts kopā ar fizisko sagatavotību un programmas zināšanām mani ļoti uzrunāja!"

Elzas aizrautība lieliski novērojama arī viņas gūtajos sasniegumos. 2019. un 2023. gadā meitenei bija tas gods piedalīties 18. novembra militārajā parādē Rīgā. 2023. gadā Elza kļuva arī par Jaunsardzes pašpārvaldes dalībnieci un Eiropas dienā Saeimas namā organizētajā diskusijā dalījās ar savu iedvesmas stāstu, kas mainījis viņas dzīvi – dienests Jaunsardzē un strādāšana Latvijas valsts labā. Elza joprojām turpina aktīvi darboties Jaunsardzē un norāda, ka arī pēc vidusskolas absolvēšanas labprāt saistītu savu darbību ar militāro jomu: "Esmu pieteikusies trešajam valsts aizsardzības dienesta iesaukumam, kura laikā plānoju saprast, vai gribu turpināt gaitas kā virsnieks vai tomēr instruktors. Tad skatīšos, vai došos uz Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju vai turpināšu profesionālo dienestu Nacionālo bruņoto spēku sastāvā, papildus studējot."

"Esmu priecīga un pagodināta par saņemto apbalvojumu. Pasākums arī bija skaisti noorganizēts. Domāju, nozīmīgi atcerēties, ka dzīvē ir arī svarīgākas lietas par atzīmēm, tāpēc katram ir jāmeklē savs īstais lauciņš. Man paveicies, ka tas ir izdevies. Esmu ļoti pateicīga savai skolai un skolotājiem, kas ir bijuši pretimnākoši un snieguši man atbalstu, kad tas bijis nepieciešams. Paldies skolai!" norāda Elza, stāstot par pasākumu.

Izsakām pateicību skolnieces vecākiem, kā arī visiem skolas pedagogiem, kuri strādājuši ar talantīgo skolnieci. Lepojamies un sveicam mūsu 12.b klases skolnieci Elzu Strupišu!

Jaunsardzes 30. gadadiena. E. Strupišas pateicības raksts par ieguldījumu Jaunsardzes centra attīstībā.

2023. gada NBS militārā parāde. E. Strupiša karoga labajā pusē.

Apliecības saņemšana par 4. līmeņa pabeigšanu Jaunsardzē.

"ERNAKE 2022" sacensības Igaunijā. Sacensībās tika noiets vairāk par 60 km 36h laikā, tika veikti dažādi uzdevumi.Vairāk informācijas:
https://www.riga.lv/lv/jaunums/godina-labakos-rigas-skolenus-2023-gada

Foto: Elizabete Gražule, Ēriks Kukutis, E. Strupišas arhīva materiāli
Continue reading
  48 Hits
48 Hits

Bioloģijas valsts 46. olimpiādes rezultāti

Bioloģijas valsts 46. olimpiādes 3. posms tika aizvadīts no 24. līdz 26. janvārim.

Olimpiādes pārbaudījumus šoreiz veidoja testa daļa, teorētiskie uzdevumi un laboratorijas darbi. Skolēniem olimpiādes ietvaros bija iespēja piedalīties arī dažādās meistarklasēs.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 3 laureātiem. Sveicam Ričardu Vimbu (10.a) un Anniju Amandu Cimermani (12.sb) ar gūto 3. pakāpi! Sveicam arī Martu Liepiņu (9.b) ar gūto atzinību!

Izsakām pateicību Dzintrai Porozovai un Agnesei Nātrei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Continue reading
  50 Hits
50 Hits

Izcili panākumi starptautiskā viktorīnā par Baltijas jūru

Desmit mūsu skolas skolēni nupat saņēmuši sertifikātus par sasniegtiem izciliem rezultātiem UNESCO Baltijas jūras projekta starptautiskā viktorīnā WebQuiz 2023.

Starptautiskā viktorīnā par Baltijas jūras reģiona ilgtspējas jautājumiem galvenokārt piedalījās tie mūsu skolas 12. klašu skolēni, kuri apgūst padziļināto ģeogrāfijas kursu Ģeogrāfija II.

Starptautiska viktorīna par Baltijas jūru ir ikgadējs Tartu Dabas mājas un UNESCO organizēts pasākums (kopš 2013. gada), tajā piedalās vairāk nekā tūkstotis skolēnu no deviņām dažādām Baltijas jūras valstīm. Piedaloties viktorīnā, skolēni var uzlabot savas zināšanas par Baltijas jūras ekosistēmām, vides apziņu un izpratni par ilgtspējīgu attīstību, kā arī veidot kritiskās domāšanas prasmes, pārbaudīt tiešsaistes informācijas meklēšanas prasmes un mācīties angļu valodu.

Apsveicam Kristapu Vilku (12.d), Līvu Ozoliņu (12.d), Deinu Bitāni (12.d), Lindu Reimani (12.sb), Sāru Elizabeti Tīti (12.e), Evelīnu Bērziņu (12.e), Jēkabu Reini Vilsonu (12.c), Undīni Brutāni (12.c), Hariju Tekuti (12.d) un Flēru Krūmiņu (11.a)! Lepojamies ar jūsu starptautisko panākumu!


LAUREĀTI PAR VIKTORĪNU UN DALĪBU TAJĀ:

​"Pirmo reizi piedalījos šāda veida viktorīnā, es uzzināju daudz ko jaunu par Baltijas jūru un dažādiem jauniem un interesantiem projektiem. Ļoti noderēja zināšanas, kuras bijām apguvuši ģeogrāfijas stundās."
- Sāra Elizabete (12.e)

"Viktorīna bija tiešām interesanta, jautājumi nebija tikai ierastie testa formāta, bet arī ar papildus materiāliem, lai iepazītos ar jaunākajiem nozares risinājumiem. Es uzzināju par jauniem interesantiem projektiem un idejām Baltijas jūras reģionā. Viktorīna popularizēja un iedrošināja uz jauniem, dabai draudzīgiem risinājumiem, lai mums būtu prieks dzīvot sakoptas Baltijas jūras krastā."
- Evelīna (12.e)

"Viktorīnā bija jautājumi, kas aktualizē pašreizējās problēmas Baltijas jūrā. Jautājumi bija interesanti un deva iespēju uzzināt ko jaunu."
- Undīne (12.c)

"Viktorīna nebija balstīta tikai uz faktiem, pie vairākiem jautājumiem bija pievienoti klāt papildus materiāli, kurus izlasot, vajadzēja spriest par atbildi. Jautājumi nebija vienkārši, tie lika iedziļināties tematā."
- Harijs (12.d)

"Ļoti priecājos, ka piedalījos. Viktorīna nebija kā klasiskās olimpiādes, pie kurām esmu pieradusi, man patika, ka tajā varēja izpausties un pašai bija jāmeklē resursi tiešsaistē. Tādejādi uzzināju arī daudz jaunas informācijas ārpus pašiem jautājumiem."
- Flēra (11.a)


Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Betija Zemīte

Continue reading
  104 Hits
104 Hits

Flēra Krūmiņa gūst 3. pakāpi politikas un tiesību valsts 17. olimpiādē

Politikas un tiesību valsts 17. olimpiādes 3. posms tika aizvadīts 2024. gada 30. janvārī. Olimpiādes tēma – atzīmējot Latvijas iestāšanās NATO un ES gadadienu: starptautisko organizāciju loma valsts tiesiskuma, drošības un demokrātijas stiprināšanā.

Valsts posma olimpiāde noritēja 2 daļās:
1. daļa – tests;
2. daļa – simulācijas spēle.

Uz olimpiādes 2. daļu tika aicināti ne vairāk kā 1/3 daļai no visiem dalībniekiem pēc testa iegūto punktu kopsummas dilstošā secībā.

Sveicam Flēru Krūmiņu (11.a) ar gūto 3. pakāpi olimpiādē!

Izsakām pateicību skolotājam Jānim Arājam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Continue reading
  65 Hits
65 Hits

Muzikālās trepes - zāles pret mazkustību


2023. gada 14. decembrī tika aizvadīts Samsung "Solve for tomorrow" jauniešu konkursa fināls, kurā piedalījās arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 11.b klases skolēnu komanda "Otrie - labākie". Komandas sastāvu veidoja Anzhelika Travkina, Amanda Graudiņa, Madara Krista Pakalne, Evelīna Lote Kalniņa un Laureta Emīlija Pole. Konkursā iesaistījās un atbalstu sniedza arī 11.b klases audzinātāja Sandra Nore.

Samsung "Solve for tomorrow" konkursa galvenais uzdevums bija izstrādāt radošas idejas konceptu, kas sekmētu jauniešu emocionālās un praktiskās vides uzlabošanu skolā. Komanda "Otrie - labākie" izvēlējās pievērsties vienam konkrētam jautājumam, proti - kā sekmēt kustību un fiziskās aktivitātes starpbrīžu laikā.

Kā norāda pati komandas pārstāve Laureta Emīlija Pole: "Mūsu ideja bija radīt muzikālās trepes, kas apvienotu mūziku un kustību. Šādā veidā skolēni varētu ne tikai fiziski kustēties, kāpjot augšā un lejā pa kāpnēm, bet arī imitēt klavieru muzikālās skaņas. Tās iekļautu arī interaktīvus elementus, piemēram, dažādus gaismas efektus, kas būtu atšķirīgi katram pakāpienam. Projekta ietvaros bija svarīgi radīt vidi, kurā skolēni spētu gan atbrīvoties no spriedzes, gan atpūsties. Muzikālās kāpnes tika radītas kā iespēja skolēniem atslābināties pēc stresa pilniem kontroldarbiem vai intensīvām mācību stundām, bet tanī pat brīdī negarlaikoties mobilajās ierīcēs."

Konkursu ievadīja pirmais posms, kur teju 140 komandas no visas Baltijas pildīja uzdevumus un iesniedza savas idejas. Pēc tam sekoja otrais posms jeb fināls, kurā TOP 15 komandas, tostarp arī "Otrie - labākie", tika aicinātas aizstāvēt savas idejas skatuves priekšā, sacenšoties par iespēju īstenot projektu savā skolā. Lai gan konkursa finālā tika gūta tikai atzinības balva, komandas pārstāves atzīst: "Cītīgi sekojām līdzi citu komandu veikumiem. Bija burvīgi redzēt, ka katrai komandai bija savs unikāls redzējums un problēmu īstenošanas plāns. Noteikti jāsaka arī sirsnīgs paldies mūsu klases audzinātājai Sandrai Norei par komandas atbalstīšanu!"


Foto: "Solve for Tomorrow" arhīvs

Continue reading
  81 Hits
81 Hits

Informātikas 37. olimpiādes 2. posma rezultāti

2024. gada 15. janvārī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas informātikas (programmēšanas) 37. olimpiādes 2. posms.

Godalgotas vietas un atzinības saņēmuši 3 skolēni. Lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu!

Izsakām pateicību Zaigai Pizikai un Tatjanai Strigaļovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  51 Hits
51 Hits

Sofija Jansone gūst atzinību konkursā “Laikmetīgā māksla. Flora un fauna - nākotnes vīzijas”

Lai veicinātu jauniešu radošumu, interesi par laikmetīgo mākslu, kā arī rosinātu skolēnus vērot, pētīt un padziļināti iepazīt procesus un pārmaiņas dabā, Rīgas Jauno tehniķu centrs (RJTC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu organizēja Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu – izstādi "Laikmetīgā māksla. Flora un fauna - nākotnes vīzijas".

Laikmetīgā māksla ir tikai viens no mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kas ar refleksijām, fantāziju un eksperimentālu pieeju tiecas pievērst sabiedrības uzmanību ekoloģisko pārmaiņu problēmām, ko radījis modernais cilvēks, ienākot floras un faunas pasaulē. Lai aktualizētu šo problēmu arī jauniešu vidū, dalībniekiem, gatavojoties konkursam, bija nepieciešams iepazīties ar dokumentāliem notikumiem un modernās mākslas piemēriem par dabu, vidi un ekoloģiju. Šī izpēte bija nepieciešama, lai rezultātus izmantotu radošajā darbā.

Konkurss norisinājās no 2023. gada 31. oktobra līdz 30. novembrim. Tajā tika iesniegti 196 darbi, tostarp arī mūsu skolnieces Sofijas Jansones (12.a) darbs "Viņu dzīvei nav jākļūst kā mūsējai". Žūrija rūpīgi izvērtēja katra darba ideju, oriģinalitāti, atbilstību tēmai, tehnisko kvalitāti un māksliniecisko sniegumu. Augstu novērtējumu izpelnījās arī Sofijas Jansones darbs, konkursā gūstot atzinības diplomu C grupas kategorijā (16-18 gadi). Sveicam Sofiju!

Liels paldies konkursa rīkotājiem par sniegto iespēju! Liels paldies arī skolotājai Lindai Pilānei par izrādīto iniciatīvu un ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Sofija Jansone “Viņu dzīvei nav jākļūst kā mūsējai”


Vairāk informācijas: https://www.rjtc.lv/?p=8025

Continue reading
  64 Hits
64 Hits

Vēstures 30. olimpiādes 2. posma rezultāti

2023. gada 8. decembrī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas vēstures 30. olimpiādes 2. posms 9. un 10.-12. klašu skolēniem.

Godalgotas vietas un atzinības 9. klašu grupā saņēmuši 11 skolēni, bet 10.-12. klašu grupā – 21. Lepojamies ar mūsu skolēnu sniegumu!

Izsakām pateicību Jānim Arājam, Annai Strožai, Vitai Krieviņai un Danielai Rihterei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  119 Hits
119 Hits

Bioloģijas 46. olimpiādes 2. posma rezultāti

2023. gada 30. novembrī norisinājās Rīgas valstspilsētas bioloģijas 46. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem.

Šogad godalgotas vietas un atzinības guvuši veseli 24 mūsu skolas skolēni. Sveicam visus bioloģijas olimpiādes laureātus!

Izsakām pateicību Agnesei Nātrei, Dzintrai Porozovai, Gintai Boldānei un Jānim Kungam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Valsts olimpiāde gaidāma jau janvāra beigās.

Continue reading
  147 Hits
147 Hits

Melānija Luīze Jansone un Alberts Priedeslaipa gūst 1. vietu starpskolu sacensībās šahā

1.–3. vietas ieguvēji komandu vērtējumā

2023. gada 7. decembrī Rīgas Šaha skolā norisinājās Rīgas valstspilsētas pašvaldības starpskolu sacensībās šahā vecākajai grupai (2008. un 2009. gadā dzimušajiem). Šaha sacensībās piedalījās 45 dalībnieki no 24 dažādām skolu komandām. Kopā tika izspēlētas 7 spēļu kārtas ar apdomas laiku 10 minūtes un 5 sekundēm par izdarīto gājienu.

Turnīrs izvērties tik intensīvs, ka pēc 7 spēļu kārtām trīs komandas bija ieguvušas vienādu punktu skaitu. Lai noteiktu turnīra uzvarētājus, tika izvērtēti papildus rādītāji. Rezultātā skolu kopvērtējumā 1. vietu guva Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komanda, kuru pārstāvēja 9.a klases skolniece Melānija Luīze Jansone (5,5 punkti no 7) un 8.b klases skolnieks Alberts Priedeslaipa (4,5 punkti no 7).

Sacensībās tika noteikti arī labākie individuālie spēlētāji meiteņu un zēnu grupās. Sacensību individuālajā vērtējumā meitenēm ar 5,5 punktiem 1.vietu ieguva Melānija Luīze Jansone, kopvērtējumā turnīrā ierindojoties augstajā 3. vietā.

Lepojamies ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas šaha komandu!


Continue reading
  89 Hits
89 Hits

Vācu valodas 54. olimpiādes 2. posma rezultāti

4. decembrī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas vācu valodas 54. olimpiādes 2. posms 11.-12. klašu skolēniem. Sveicam Lindu Reimani ar gūto 3. vietu vācu valodas olimpiādē!

Izsakām pateicību Žannai Knokai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  92 Hits
92 Hits

Filozofijas 10. olimpiādes 2. posma rezultāti

1. decembrī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas filozofijas 10. olimpiādes 2. posms 11.-12. klašu skolēniem. Lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem!

Paldies Alvilam Zaueram par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā! 

Valsts olimpiāde gaidāma jau 20. februārī.

Continue reading
  52 Hits
52 Hits

Rīgas skolu telpu futbola kausā izcīnām 1. vietu


Otrdien, 19. decembrī, Rimi Olimpiskajā centrā noslēdzās Rīgas skolu telpu futbola kauss. Spraigajā fināla cīņā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas puišu futbola komanda pārspēja Rīgas 49. vidusskolu ar rezultātu 2:1. Par spēles MVP tik atzīts mūsu vārtsargs Kristaps Vilks.

Sveicam Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas futbola komandu ar iegūto 1. vietu Rīgas skolu telpu futbola kausā!

Skolas komandu pārstāvēja: Kristaps Vilks, Roberts Levins, Mārtiņš Bērziņš, Edgars Ivanovs, Henrijs Gulbis, Gustavs Viziņš, Edvards Reksnis, Reinars Siliņš, Pauls Atars un Gustavs Godiņš.

Liels paldies katram spēlētājam un komandas motivācijas gara uzturētājam, sporta skolotājam Mārim Liepiņam!

Continue reading
  57 Hits
57 Hits