Skatuves runas konkurss “Rīgas zvirbulis”


Lepojamies un apsveicam Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Teātra kolektīva "In statu nascendi" dalībnieces ar izcilu sniegumu Rīgas pilsētas Skatuves runas konkursā "Rīgas zvirbulis"!

Mūsu ģimnāzijas aktrises 11.e klases izglītojamā Adelīna Alise Bergmane ieguvusi I pakāpi 10.- 12. klašu grupā un 8. b klases skolniece Alma Apkalna ieguvusi II pakāpi 7. - 9. klašu grupā. Sveicam Adelīnu Alisi Bergmani, kas izvirzīta tālāk Valsts izglītības satura centra organizētajam Skolēnu skatuves runas konkursam jau 11. aprīlī!

Lasiet un skaitiet arī Jūs dzeju un prozu! Jums atvērsies krāšņa, bagāta un krāsaina pasaule!

Paldies ģimnāzistēm par uzdrīkstēšanos! Pateicamies skolotājai, teātra kolektīva vadītājai Ivetai Skrastiņai par godprātīgo darbu meiteņu sagatavošanā konkursam!

Papildus informācija:
https://www.intereses.lv/zinami-skatuves-runas-konkursa-rigas-zvirbulis-rezultati/

Foto: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs un Iveta Skrastiņa
11. a klases uzvedums “Es pats”
SMU Lieldienu tirdziņš