Rīgas valsts 2. ģimnāzijas skolēnu padome ir skolas darbīgais gariņš jau ļoti ilgi.

Skolēnu padome var lepoties ar vairāku pasākumu organizēšanu gada laikā, to skaitā, dažādām ballēm, piemēram, Ziemassvētku balli, kurai ik gadu ir cita tematika. Skolēnu padome piedalās arī daudzos labdarības pasākumos. Tā, piemēram, paralēli Ziemassvētku balles plānošanai izvēlējās tieši Laimas namiņa Ziemassvētku akciju, kas rada iespēju trūcīgajiem un maznodrošinātajiem bērniem dāvāt kādam bērnam ilgi gribēto dāvanu. Tā skola kopā 29 bērniem varēja uzdāvināt 29 dāvanas, kas noteikti sasildīja bērnu sirdis.

Tieši šis gads skolēnu padomes skolas vēsturē iezīmēsies īpašs, kā “mentālais gads”. Tas tāpēc, ka mūsdienās arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši mentālajai veselībai jauniešu vidū. Skolēnu padome vēlas pievērst skolnieku uzmanību savai garīgajai veselībai, kas tik bieži tiek atstāta novārtā, cenšoties domāt par savām sekmēm. Mums šķiet svarīgi atcerēties, ka ne tikai fiziskā veselība ir svarīga, bet arī tikpat liela uzmanība jāpievērš savai mentālajai labsajūtai.

Skolēnu padomē var iestāties jebkurš skolēns, kurš gatavs uz darbību arī ārpus skolas laika. Katru nedēļu skolēnu padome tiekas, lai plānotu un pārrunātu pasākumus un notikumus, kas drīzumā sagaidāmi. Tā ir lieliska iespēja kļūt komunikablākam, piedalīties diskusijās, pielietot jau zināmas prasmes un iegūt jaunas, kā arī iemācīties plānot un piedalīties pasākumu organizēšanā. Skolēnu padomi sastāda paši atvērtākie un centīgākie skolēni, kuri savu laiku blakus intensīvām mācībām gatavi veltīt skolas pašdarbībai, radot priekšstatu par skolas darbību un kultūru. Skolēnu padome savā pulkā gaidīs ikvienu, kas gatavs pašizaugsmei un radošai darbībai skolas labā! Ja arī tu gribi mūsu pulciņā, mēs tevi gaidīsim!