Ata Kronvalda balva


Ata Kronvalda balva ir nodibināta 1988. gadā. Balvu piešķir katru gadu skolotājiem, zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.
Ata Kronvalda balvu saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs
Ata Kronvalda Fonda Goda rakstu saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Štokmane

Continue reading
  1578 Hits
1578 Hits

Draudzīgā Aicinājuma medaļa un Goda diploms nominācijā "Skolotājs"


Sveicam skolotāju ANDRI ĢĒRMANI, saņemot Draudzīgā Aicinājuma medaļu un Goda diplomu nominācijā "Skolotājs" par radošu un inovatīvu ģeogrāfijas mācīšanu un skolēnu iesaistīšanu starptautiskos konkursos un akcijās.

Continue reading
  1375 Hits
1375 Hits

Skolotāju sasniegumi


 • Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centra pateicības:
  • par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm:
   • latviešu valodas skolotājām: Inesei Anstrangai, Guntai Barbānei, Kristīnei Dziļumai, Laurai Meijerei, Ilvai Lazdānei, Dainai Štokmanei;
   • angļu valodas skolotājām: Ingrīdai Breidakai, Džefrijam Grīnvaldam, Ievai Apīnei, Sandrai Norei, Maijai Stūrmanei, Eleonorai Brēdei, Zitai Auziņai- Gorai;
   • vācu valodas skolotājām: Elitai Donskai, Žannai Knokai,;
   • matemātikas skolotājiem: Aldim Bomim, Dainai Briņķei, Rutai Pelcei, Inārai Roziņai, Kaivai Treijai, Diānai Ruļukai – Pašai;
   • ekonomikas skolotājām: Rutai Pelcei, Inetai Vīksnai;
   • fizikas skolotājiem: Aivaram Eriņam, Elzai Līnai Liniņai, Virgīnijai Vītolai, Ilvai Cinītei, Voldemāram Muižniekam,
   • ķīmijas skolotājiem: Indrai Vasiļivai, Oļģertam Gūtmanim;
   • bioloģijas skolotājām: Gintai Petronei, Agnesei Nātrei, Jūlijai Plociņai-Kagainei, Jānim Kungam;
   • ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim;
   • vēstures skolotājiem: Ilgai Freimanei, Jānim Arājam;
  • par teicamu olimpiādes norises nodrošināšanu pateicība:
   • Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas administrācijai, olimpiādes rīcības komisijas loceklei Ingrīdai Breidakai un olimpiādes vadītājiem telpās;
 • Valsts izglītības satura centra Atzinības:
  • skolotājai Ingrīdai Breidakai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Angļu valodas valsts 43.olimpiādei;
  • skolotājai Ilgai Freimanei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Vēstures valsts 25.olimpiādei;
  • skolotājam Andrim Ģērmanim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Ģeogrāfijas valsts 36.olimpiādei;
  • par skolēnu intereses veicināšanu un atbalstu dalībai Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē zinātniskās pētniecības darbu vadītajiem: Jānim Arājam, Voldemāram Muižniekam, Jūlijai Plociņai – Kagainei
 • Latvijas Universitātes atzinības raksts nominācijā "Skolotāja ieguldījums skolēnu izcilības veicināšanā " Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājam Jānim Arājam par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētniecisko prasmju veicināšanā un talantīgo skolēnu izcilības attīstīšanā, sasniedzot labus rezultātus 43.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē
 • Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Pateicības raksti:
  • latviešu valodas un literatūras skolotājai Inesei Anstrangai par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem latviešu valodas un literatūras valsts 45. olimpiādē;
  • latviešu valodas un literatūras skolotājai Dainai Štokmanei par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem latviešu valodas un literatūras valsts 45. olimpiādē;
  • angļu valodas skolotājai Ievai Apīnei par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem angļu valodas valsts 48. olimpiādē;
  • angļu valodas skolotājai Ingrīdai Breidakai par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem angļu valodas valsts 48. olimpiādē;
  • angļu valodas skolotājai Džefrijam Č Grīnvaldam par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un debašu turnīriem, sasniegumiem angļu valodas valsts 48. olimpiādē, Nacionālajā debašu turnīra un3. starptautiskajā Karla Popera debašu turnīrā "Riga Go! – Impro 2018";
  • ekonomikas skolotājai Inetai Vīksnai par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem ekonomikas valsts 20. olimpiādē;
  • bioloģijas un ķīmijas skolotājai Gintai Petronei par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un sasniegumiem bioloģijas valsts 41. olimpiādē;
  • ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem ģeogrāfijas valsts 36. olimpiādē;
  • vēstures skolotājai Ilgai Freimanei par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem vēstures valsts 25. olimpiādē;
  • vēstures skolotājam Jānim Arājam par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, sasniegumiem vēstures valsts 25. olimpiādē un Latvijas 43.skolēnu zinātniskajā konferencē
  • filozofijas skolotājam Alvilam Zaueram par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmeta olimpiādēm un sasniegumiem filozofijas valsts 5. olimpiādē;
  • fizikas skolotājam Voldemāram Muižniekam par zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu un sasniegumiem Latvijas 43.skolēnu zinātniskajā konferencē.
 • Junior Achievement Latvia pateicība Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājai Rutai Pelcei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Junior Achievement Latvia programmas "Skolēnu mācību uzņēmumi" Latvijas mēroga pasākumā CITS BAZĀRS ziemā 2018
 • Junior Achievement Latvia pateicība Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājai Rutai Pelcei par ieguldījumu Latvijas jaunās uzņēmēju paaudzes attīstīšanā un sagatavošanu Junior Achievement Latvia Jauno uzņēmēju dienām 2019

· ES Eiropas kodu nedēļas - EU Code Week - organizatoru pateicība Zaigai Pizikai par aktīvu dalību Eiropas koda nedēļas 2018 panākumu īstenošanā, vadot kodēšanas pasākumu

 • Izdevniecības Pearson un Ekonomikas un kultūras augstskolas pateicība Eleonorai Brēdei par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā angļu valodas olimpiādei "English Guru 2018/2019"
 • Latvijas Ģeogrāfijas Biedrības atzinība Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim par ieguldīto darbu novadpētniecībā
 • lv atzinības raksts Tatjanai Strigaļovai par aktīvu līdzdalību jauno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā
 • RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes atzinības raksts Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas ķīmijas skolotājam Oļģertam Gūtmanim par skolēnu sagatavošanu tālākām studijām Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē
 • Dalība LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizētās "Ekselences balvas" finālā un Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības raksts par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā matemātikas skolotājai Diānai Ruļukai – Pašai
 • Vēstures skolotāju biedrības pateicība Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas vēstures skolotājai Ilgai Freimanei par ieguldījumu skolēnu pētnieciskās darbības atbalstā konkursā "Vēsture ap mums"
Continue reading
  1799 Hits
1799 Hits