Godināja Latvijas labākos ģeogrāfijas skolotājus


23. martā mūsu skolas ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekānes saņēma Pateicības rakstu par ražīgu ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā studijām fakultātē.

Reizi piecos gados LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte organizē absolventu salidojumu un saskaita, cik studentus katra skola sagatavojusi studijām fakultātē.

Izrādās, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija pēdējā piecgadē bijusi visražīgākā topošo ģeogrāfu kalve starp visām Latvijas skolām!

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija piedāvā iespēju vidusskolā apgūt padziļināto ģeogrāfijas kursu, mūsu skolas skolēni ar lieliskiem rezultātiem startē valsts, Baltijas, Eiropas un starptautiskajās ģeogrāfijas olimpiādēs, ļoti daudzu gadu garumā sezonas kopvērtējumā visu skolu konkurencē LU Jauno ģeogrāfu skolā mūsu skolai izcīna 1. vietu un ceļojošo kausu.

Paldies ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim par doto iespēju skolēniem iemīlēt ģeogrāfiju un papildināt ģeogrāfu saimi ar jaunajiem speciālistiem visdažādākajās šīs zinātnes jomās!

Foto: Vilnis Pļaviņš, LU

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 9.c kl. atsauksme par ...
Mākslīgā intelekta olimpiāde