Vācu valodas 54. olimpiādes 2. posma rezultāti

4. decembrī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas vācu valodas 54. olimpiādes 2. posms 11.-12. klašu skolēniem. Sveicam Lindu Reimani ar gūto 3. vietu vācu valodas olimpiādē!

Izsakām pateicību Žannai Knokai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  149 Hits
149 Hits

Filozofijas 10. olimpiādes 2. posma rezultāti

1. decembrī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas filozofijas 10. olimpiādes 2. posms 11.-12. klašu skolēniem. Lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem!

Paldies Alvilam Zaueram par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā! 

Valsts olimpiāde gaidāma jau 20. februārī.

Continue reading
  119 Hits
119 Hits

Politikas un tiesību 17. olimpiādes 2. posma rezultāti

Aizvadītajā Rīgas valstspilsētas pašvaldības politikas un tiesību 17. olimpiādes 2. posmā noskaidroti 10.-12. klašu uzvarētāji. Varam lepoties, jo arī mūsu skolēni guvuši labus rezultātus un godalgotas vietas. Sveicam laureātus!


Izsakām pateicību skolotājam Jānim Arājam par skolēnu sagatavošanu!


Continue reading
  117 Hits
117 Hits

Krievu valodas 25. olimpiādes 2. posma rezultāti

23. novembrī norisinājās Rīgas valsts krievu valodas 25. olimpiādes 2. posms. No mūsu skolas šajā posmā piedalījās 20 skolēni: 8.-9. klašu grupā - 10 skolēni un 10.-12. klašu grupā arī 10 skolēni.

Olimpiādes dalībnieki tika sadalīti trijos valodas prasmju līmeņos:
  • ​pirmais līmenis (grupa A) – izglītojamie, kuri apgūst krievu valodu kā svešvalodu un kuru ģimenēs nerunā krieviski;
  • otrais līmenis (grupa B) – izglītojamie, kuri mācās latviešu skolās un apgūst krievu valodu kā svešvalodu, bet ģimenēs sarunājas krievu valodā vai bilingvāli;
  • trešais līmenis (grupa C) – izglītojamie, kuri pašlaik mācās vai agrāk ir mācījušies krievu valodu kā dzimto pēc mazākumtautību programmām;
Šī gada olimpiādes tēma: "Путешествия многое нам открывают, о многом заставляют думать, мечтать." (Д.С.Лихачёв) / "Ceļošana mums atklāj daudz, liek domāt un sapņot par daudzām lietām." (D.Lihačevs).

Sveicam laureātus!

Liels paldies Julijai Stepanovai, Jeļenai Bondarevai, Marijai Gavrasei un Marijai Ostrovskai par skolēnu sagatavošanu!


Continue reading
  171 Hits
171 Hits

Angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma rezultāti

Šī gada novembrī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53. olimpiādes 2. posms, kurā piedalījās arī vairāki Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni, gūstot labus vērtējumus.

Olimpiādes 2. posmā 7.-9. klašu grupā piedalījušies 3589 skolēni, no tiem 30 mūsu ģimnāzijas pārstāvji, iegūstot 21 godalgotu vietu un atzinības.

Olimpiādes 2. posmā 10.-12. klašu grupā piedalījušies 2484 skolēni, no tiem 35 mūsu ģimnāzijas pārstāvji, iegūstot 27 godalgotas vietas un atzinības.
Lepojamies ar mūsu skolēniem! Vēlam veiksmi un izturību arī turpmākajos olimpiādes posmos!

​Paldies Zitai Auziņai-Gorai, Maijai Stūrmanei, Ilzei Bondarei, Ievai Apīnei, Sinanam Abdullah Ciftleram, Sandrai Norei, Ingai Treimanei, Eleonorai Brēdei, Elitai Līdumniecei un Martinam Žutautam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Continue reading
  189 Hits
189 Hits

Alekss Ankurs – ģeogrāfijas olimpiādes absolūtais uzvarētājs

25. novembrī norisinājās Rīgas valstspilsētas 7. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 8. un 9. klašu skolēniem. Olimpiādi organizēja Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. Arī šogad olimpiādes dalībnieki uzdevumus pildīja tiešsaistē, atrodoties katrs savās mājās.

Interese par ģeogrāfijas olimpiādi bija nemainīgi liela. Ģeogrāfijas skolotāji no vairākiem desmitiem Rīgas skolu bija pieteikuši 160 dalībniekus, bet līdz darbu iesniegšanai tika 131 jaunais ģeogrāfs.

Šogad olimpiādes tēma bija dabas un cilvēka mijiedarbības ģeogrāfija, tādēļ skolēniem nācās risināt uzdevumus par karstu un sufoziju, kā arī par zemestrīcēm un vulkāniem, bija jāsaranžē aizsargājamās dabas teritorijas, kartēs un grafikos jāmeklē atbildes par laikapstākļiem un klimatu, kā arī jāveic vēl dažādi citi uzdevumi. Jaunums, kas sagādāja gan prieku, gan īpaši grūtus mirkļus, bija rēbusu uzdevumi un pat ar emocijzīmēm uzrakstīti atšifrējami ģeogrāfiski teikumi.

1. uzdevumā, izmantojot dotās kartes un attēlus, vajadzēja parādīt zināšanas par šī gada laikapstākļiem. Jautājumi ietvēra ziemas palus Jēkabpilī, salnas maijā, sausumu pavasarī, 7. augusta vētru ar lielgraudu krusu, fenoloģisko karšu lasīšanu un citas meteoroloģiskās prasmes. Daudz kuriozu atbilžu bija tesmeņveida mākoņu nosaukuma sakarā (cauruļveida, odžu, pat filmas „Vāģi" mākoņi), tāpat arī kartē, kurā attēlotas zibens izlādes, kādam bija šķitis, ka tur redzama pieneņu migrācija, savukārt tropiskās naktis kāds bija nosaucis par Jūlijas naktīm... Vislabāk ar uzdevumu tika galā Kate Terēze Saule (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola), iegūstot 20 punktus (no 22).

2. uzdevums bija par dabas katastrofām pasaulē. Vajadzēja ne tikai atpazīt dabas katastrofu pēc dotā apraksta, bet arī atrast to pasaules kartē. Šajā uzdevumā nepārspēts palika Aleksandrs Veinbergs (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), kurš ieguva 16 (no 18) punktiem.

3. uzdevums noteikti patika tiem, kuri apceļojuši dzimto zemi. Pēc dotām fotogrāfijām vajadzēja nosaukt apdzīvoto vietu Latvijā, kur bilde uzņemta. Priecē, ka visus 15 punktus spēja iegūt pat 27 olimpiādes dalībnieki!

4. uzdevumā ar interesantiem rēbusiem vajadzēja ne tikai atminēt valsts galvaspilsētas nosaukumu, bet vēl arī zināt, kurā valstī tā atrodas. Ota un vaniļa – tas ir Otava! Vafeles, dusmas un cauna – tur sanāk Vaduca! Rēbuss izrādījās pamatīgs kalambūrs, tomēr ne viens vien pārkoda visus 10 cietos riekstus. To spēja Mārtiņš Gulbis (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Marta Jēgere (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Kārlis Kibelko-Garbuzovs (Rīgas 69. pamatskola), Kristers Neikšāns (Rīgas Centra humanitārā vidusskola), Mārtiņš Mālakalns (Rīgas Centra humanitārā vidusskola), Marta Ruča (Rīgas 47. vidusskola), Kate Terēze Saule (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola), Nora Droiska (Rīgas 49. vidusskola), Eduards Hermanis (Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola), Līva Lea Ostrovska (Rīgas Sarkandaugavas pamatskola), Kate Pandare (Āgenskalna Valsts ģimnāzija) un Juris Daumke (Rīgas 6. vidusskola).

5. uzdevumā bija jāatbild uz ģeoloģijas jautājumiem par paleozoja ēru. Kad tā bija, kādi bija tās periodi, kādas dzīvās radības dzīvoja un kādi derīgie izrakteņi tolaik veidojušies... Visus 10 punktus spēja iegūt tikai 4 jaunie ģeogrāfi: Elizabete Ose (Rīgas Kultūru vidusskola), Natans Šatcs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Gerda Griezne (Rīgas Centra humanitārā vidusskola) un Darja Šostaka (Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija).

6. uzdevums bija veltīts zemestrīcēm un cunami. Tests izrādījās tik āķīgs, ka visus 10 punktus neieguva neviens olimpiādes dalībnieks. Toties 9 punktus spēja iegūt daudzi.

7. uzdevumā bija doti 20 vulkāni un bija jāorientējas to ģeogrāfijā. 27 olimpiādes dalībnieki precīzi zināja atbildes uz visiem jautājumiem, tāpēc visus neuzskaitīsim.

8. uzdevumā noderēja ranžēšanas prasmes. Desmit aizsargājamās dabas teritorijas bija jāsaranžē pēc to dibināšanas gada. Uzdevums izrādījās visai grūts, jo absolūtais vairums olimpiešu nezināja ne vecāko dabas rezervātu Latvijā, ne jaunāko nacionālo parku. No 10 punktiem, ko varēja iegūt šajā uzdevumā, vienīgi Agatai Daģei (Rīgas 21. vidusskola) izdevās iegūt veselus 8 punktus.

9. uzdevums patika tiem, kuriem tuva matemātika, jo daudz bija jārēķina. Attālums dabā, upes kritums, mežainums... Skaitļos daudzi neapjuka, maksimālo punktu skaitu (15) ieguva Marta Jēgere (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), un Kate Terēze Saule (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola).

10. uzdevums prasīja padziļinātas zināšanas vēl vienā cilvēka un dabas mijiedarbības aspektā – karsta un sufozijas procesā. Karsta kritenes, kas izveidojas virs pazemē izšķīdinātā ģipšakmens, ūdensrijēji, kas iesūc ezera ūdeni, un zinātne, kas pēta alas (speleoloģija, nevis aluloģija, kā daži rakstīja) – tas viss bija ietverts šajā uzdevumā. Visvairāk (18 no 20) punktu spēja iegūt Tabita Rūsiņa (Rīgas 84. vidusskola) un Nora Droiska (Rīgas 49. vidusskola).

11. uzdevumā ar emocijzīmēm bija uzrakstīti 10 teikumi un skolēniem nācās tos atšifrēt ar vārdiem. Viegli šajā emodži ģeogrāfijas uzdevumā negāja, toties tas noteikti bija ļoti interesanti. Vislabāk šajā uzdevumā veicās Aleksam Ankuram (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un Pēterim Zvirgzdiņam (Āgenskalna Valsts ģimnāzija).

12. uzdevums bija par ūdens trūkumu Āfrikas valstīs. Lielai daļai olimpiādes dalībnieku tas problēmas nesagādāja.

Kad visos uzdevumos sniegtās atbildes bija novērtētas, atlika saskaitīt iegūtos punktus un saranžēt olimpiādes dalībniekus pēc viņu uzrādītā snieguma līmeņa. Rezultātā izkristalizējās olimpiādes laureāti. Un tā varam paziņot, ka šogad Rīgas valstspilsētas 7. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes absolūtais laureāts ir ALEKSS ANKURS (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija). Priecājamies un lepojamies par Aleksa izcilo panākumu ģeogrāfijā!

​Apsveicam visus olimpiādes laureātus!


8. klašu grupā:

1. vietas diplomu saņem:

​Kate Terēze ​Saule ​Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola
​Nora ​Droiska ​Rīgas 49. vidusskola
​Hermanis​Dedumietis​Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
​Arnolds​Beļavskis​Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

2. vietas diplomu saņem:

​Ričards ​Jeremičevs ​Āgenskalna Valsts ģimnāzija
​Eduards ​Hermanis ​Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola
​Līva Lea​Ostrovska​Rīgas Sarkandaugavas pamatskola

3. vietas diplomu saņem:

​Kate ​Pandare ​Āgenskalna Valsts ģimnāzija
​Natans ​Šatcs
​Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
​Gerda​Griezne​Rīgas Centra humanitārā vidusskola
​Matīss​Šterns​Rīgas Igauņu pamatskola
​Klimentijs​Maikovs​Rīgas Anniņmuižas vidusskola
​Amanda​Kastanovska​Rīgas 85. pamatskola
​Reinis​Rozenbergs​Āgenskalna Valsts ģimnāzija

​Atzinības rakstu saņem:

​Francis Frederiks
​Rasmanis
​Rīgas Centra humanitārā vidusskola
​Oskars ​Gills ​Rīgas Igauņu pamatskola
​Artis​Ūzulnieks​Rīgas Imantas vidusskola
​Ksenija​Ivanova​Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
​Eduards​Dričs​Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
​Ojārs​Ruseckis​Rīgas 84. vidusskola


9. klašu grupā:

1. vietas diplomu saņem:

​Alekss
​Ankurs
​Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
​Adrians ​Selezņevs ​Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
​Pēteris​Zvirgzdiņš​Āgenskalna Valsts ģimnāzija
​Sandis​Vīburs​Rīgas Valsts 2. ģimnāzija


2. vietas diplomu saņem:

​Mārtiņš
​Gulbis
​Āgenskalna Valsts ģimnāzija
​Estere Stefānija ​Sīle ​Āgenskalna Valsts ģimnāzija
​Jānis​Grabis​Āgenskalna Valsts ģimnāzija
​Marija​Medne​Rīgas Imantas vidusskola


3. vietas diplomu saņem:

​Marta
​Jēgere
​Āgenskalna Valsts ģimnāzija
​Alekss ​Freijs ​Rīgas Pļavnieku pamatskola
​Kārlis​Kibelko-Garbuzovs​Rīgas 69. pamatskola
​Silva​Stūrmane​Rīgas 85. pamatskola
​Eduards​Kalniņš​Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
​Anastasija​Naidenko​Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
​Olivers​Zirnis​Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola
​Linards Rūdolfs​Līcītis​Rīgas 66. vidusskola
​Estere​Eglīte​Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
​Madara​Kauliņa​Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
​Tabita​Rūsiņa​Rīgas 84. vidusskola
​Adelina​Zabecka​Rīgas 40. vidusskola
​Katrīne​Pļaviņa​Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
​Kristers​Neikšāns​Rīgas Centra humanitārā vidusskola
​Marta​Zvirbule​Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
​Kārlis​Kopštāls​Rīgas Igauņu pamatskola
​Martiņš​Mālakalns​Rīgas Centra humanitārā vidusskola


Atzinības rakstu saņem:

​Aleksandrs
​Veinbergs
​Āgenskalna Valsts ģimnāzija
​Henrijs ​Skirmants ​Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola
​Keita Kitija​Jakuškina​Rīgas 47. vidusskola
​Ralfs​Petrovs​Rīgas 6. vidusskola
​Marta​Ruča​Rīgas 47. vidusskola
​Elizabete​Ose​Rīgas Kultūru vidusskola

​Atzinības rakstu par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu ģeogrāfijas olimpiādei saņem šādi ģeogrāfijas skolotāji – Alla Tumiņa (Rīgas 40. vidusskola), Anastasija Podlužnaja (Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola), Andris Ģērmanis (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Elita Segliņa (Rīgas 66. vidusskola), Ilze Grīnhofa (Rīgas 84. vidusskola), Ina Jukēvica (Rīgas Centra humanitārā vidusskola), Ināra Lāce (Rīgas Sarkandaugavas pamatskola), Ineta Krastiņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Inga Laidiņa (Rīgas Imantas vidusskola), Inita Grabe (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija), Jeļena Ribačenko (Rīgas Anniņmuižas vidusskola), Jevgeņija Mironova (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija), Ligita Zelča (Rīgas Igauņu pamatskola), Santa Miksone-Tukiša (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Tīna Sarkane (Rīgas 85. pamatskola), Toms Krūmiņš (Rīgas 69. pamatskola), Vija Melne (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola un Rīgas Pļavnieku pamatskola), Vivita Šenne (Rīgas 49. vidusskola) un Zaiga Tenisone (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija). Paldies arī pārējiem skolotājiem!

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija pateicas visiem olimpiādes dalībniekiem par dalību šajā ikgadējā pasākumā. Rīgas valstspilsētas atklātās ģeogrāfijas olimpiādes 8. un 9. klašu skolēniem organizēšana kļuvusi par Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas neatņemamu tradīciju, kas nu jau turpinās septiņu gadu garumā. Uz tikšanos 8. olimpiādē nākamgad!


Teksts: Andris Ģērmanis

Continue reading
  815 Hits
815 Hits

No Indonēzijas atved sudraba medaļu ģeogrāfijā

Mūsu skolas skolnieks Linards Lūsis pirms dažām dienām atgriezās no Indonēzijas, līdzi atvedot tur starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē nopelnīto sudraba medaļu! Viņa ģeogrāfijas skolotājs – Andris Ģērmanis.

Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde šogad no 6. līdz 18. augustam norisinājās Bandungā, Indonēzijā, tā pulcēja labākos jaunos ģeogrāfus no 54 valstīm.

Latviju olimpiādē pārstāvēja četri skolēni, katrs no viņiem izcīnīja kādu no medaļām, arī kopvērtējumā Latvijai rezultāts ir ļoti augsts – izcīnīta 6. vieta visu dalībvalstu kopvērtējumā.

Valsts izglītības satura centra mājas lapā teikts: «Kopējais izlases dalībnieku sniegums liecina par augsto lokāla un nacionāla līmeņa ģeogrāfijas olimpiāžu kvalitāti, atlases procesa nopietnību, sagatavošanās gaitas pozitīvo devumu līdz olimpiādei, ka arī augstvērtīgas ģeogrāfijas iestrādnes gan standarta, gan interešu izglītības mācību procesā.»

Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē skolēniem jāveic trīs veidu uzdevumi. Rakstiskajā daļā dalībnieki pierādīja savas spējas teorētiskajās zināšanās cēloņsakarību skaidrošanā un informācijas analīzē. Praktiskajā daļā, lauka un kamerālo darbu ietvaros, vajadzēja novērot un analizēt dažādas struktūras un fenomenus brīvā dabā, nacionālā parka teritorijā. Dalībniekiem bija jāpilda arī nu jau tradicionālais multimediju tests, kur bija nepieciešams atbildēt uz 40 āķīgiem jautājumiem, pielietojot ne tikai dalībnieku faktoloģisko zināšanu bāzi, bet arī dažādas ģeogrāfijas prasmes miniatūrā mērogā.

Linards Lūsis pēc olimpiādes stāsta: «Nacionāla un Baltijas mēroga olimpiādes retrospektīvi šķiet pat nedaudz grūtākas par starptautisko olimpiādi, kurai bijām īpaši labi sagatavojušies un erudīti. Sagatavošanās nodarbības un materiāli no komandas vadītājiem noteikti bija ļoti noderīgi. Šogad esam līderi no visām Baltijas valstīm, domāju, ka tas bija gan mūsu sagatavošanās, gan vadītāju, gan visas komandas atmosfēra un kopīgs darbs. Mēs bijām ļoti laba komanda!»

Skolēnu dalību olimpiādē īsteno Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Priecājamies un lepojamies ar Linarda Lūša kārtējo izcilo sasniegumu ģeogrāfijā starptautiskajā arēnā! 

Continue reading
  296 Hits
296 Hits

Apsveicam Linardu Lūsi ar iegūto sudraba medaļu Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē!

No 26. līdz 30. jūnijam 34 skolēni no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas sacentās vairāk nekā 200 jautājumu maratonā - ikgadējā Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē, kuru šogad pirmo reizi uzņēma divas pilsētas, turklāt divās valstīs – olimpiāde sākās Valkā, Latvijā, bet medaļu pasniegšana norisinājās Tartu, Igaunijā.

Mūsu skolas skolēns Linards Lūsis Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē izcīnīja sudraba medaļu, pirms tam Latvijas ģeogrāfijas olimpiādē izcīnot zelta medaļu. Linardam tas ir atkārtots sasniegums, jo tāds pats medaļu birums bija arī pagājušajā gadā. Nākamais notikums - starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde, kas augusta mēnesī norisināsies Indonēzijā, Bandunā.

Baltijas ģeogrāfijas olimpiāde ir konkurss vidusskolēniem, kas ik gadu ietver teorētisko zināšanu pārbaudi testa un uzdevumu veidā, kā arī praktisko darbu veikšanu, kas šogad norisinājās Sedas pilsētā un Valkas novadā - Zīles dabas taku parkveida pļavās, «LVM Zemes Dzīles» apsaimniekotajās smilts-grants atradnēs un citur.

Praktiskajā olimpiādes daļā tika kartēta Valkas-Valgas robeža, pētītas smiltis un grants, kartēta pilsētvide Sedā, mērīts, cik stāvas vai lēzenas ir kāpas. Olimpiādes starplaikos tika izspēlētas karšu cīņas. Papildus oficiālajai programmai dalībniekiem tika piedāvātas arī dažāda veida atpūtas iespējas, ekskursijas un citas aktivitātes.

Apsveicam Linardu Lūsi ar augsto panākumu ģeogrāfijā un pateicamies par skolas slavas kaldināšanu ārpus valsts robežām!

Plašāk šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/latvijas-izlase-gust-pilnu-medalu-komplektu-baltijas-geografijas-9-olimpiade


Continue reading
  192 Hits
192 Hits

Lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem latviešu valodas olimpiādē!

Lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem latviešu valodas olimpiādē!


Continue reading
  334 Hits
334 Hits

Sveicam mūsu skolēnus ar panākumiem valsts 73. matemātikas olimpiādē!

Sveicam mūsu skolēnus ar panākumiem valsts 73. matemātikas olimpiādē! Rīgas Valstspilsētas olimpiādē Ādams Viļums (9.c) izcīnīja pirmo vietu, taču daudzi citi skolēni ierindojās otrajās, trešajās vietās un izpelnījās arī atzinību. Valsts posmā trīs skolēni nopelnīja 3. pakāpi, turklāt vēl viens atzinību. Lepojamies ar panākumus guvušajiem skolēniem un pedagogiem!

Continue reading
  356 Hits
356 Hits

lepojamies ar skolēniem - pilsētas un valsts fizikas olimpiādes uzvarētājiem.

lepojamies ar skolēniem - pilsētas un valsts fizikas olimpiādes uzvarētājiem. Paldies fizikas skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies fizikas skolotājiem par ieguldīto darbu!

Continue reading
  177 Hits
177 Hits

Lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem 40. ģeogrāfijas olimpiādē!

Otrajā, Rīgas valstspilsētas posmā skolēni guvuši gan pirmās, gan otrās, gan trešās vietas, kā arī ir nopelnītas vairākas atzinības.Toties valsts posmā divi skolēni ieguva attiecīgi pirmo un trešo pakāpi. Sveicam laureātus un, protams, arī mūsu ģeogrāfijas skolotāju Andri Ģērmani!

Continue reading
  279 Hits
279 Hits

Lepojamies ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu panākumiem EKONOMIKAS OLIMPIĀDĒ

Lepojamies ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu panākumiem EKONOMIKAS OLIMPIĀDĒ! 


Continue reading
  225 Hits
225 Hits

Lepojamies ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu panākumiem VĒSTURES OLIMPIĀDĒ

Lepojamies ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu panākumiem VĒSTURES OLIMPIĀDĒ 


Continue reading
  255 Hits
255 Hits

Ministru kabineta Diplomi par starptautiskajiem sasniegumiem ģeogrāfijā

Piektdien, 3. martā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pasniedza Ministru kabineta Diplomus Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/godina-skolenus-un-pedagogus-par-izciliem-sasniegumiem-starptautiskajas-macibu-prieksmetu-olimpiades-un-konkursa-worldskills-2022-special-edition

Šo apbalvojumu saņēma ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 11.d klases skolnieks Linards Lūsis un viņa ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis. Linards 2022. gadā ieguva 3. vietu Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē (IGEO2022), kurā piedalījās dalībnieki no 56 valstīm.

Pirms pasaules ģeogrāfijas olimpiādes Linards Lūsis piedalījās arī Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē (Baltic iGeo2022), kur ieguva 2. vietu. Viņš ir laureāts arī Rīgas valstpilsētas olimpiādēs ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā un angļu valodā, valsts olimpiādēs ģeogrāfijā un ķīmijā, kā arī Latvijas atklātajās olimpiādēs ģeogrāfijā, ģeoloģijā un matemātikā.

Savukārt ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis vienmēr pratis atklāt talantīgos skolēnus, raisīt viņos interesi, attīstīt prasmes izaugsmei un vest ceļā uz jauniem un jauniem sasniegumiem.

Apsveicam, priecājamies un lepojamies!


Continue reading
  277 Hits
277 Hits

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolēniem godalgotas vietas 45.Valsts bioloģijas olimpiādē!

Continue reading
  338 Hits
338 Hits

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas vidusskolēniem godalgotas vietas 52.Valsts angļu valodas olimpiādē!

10.02.2023. seši 11.-12.klašu skolēni piedalījās 52.Valsts angļu valodas olimpiādes 3., noslēdzošajā posmā. Viņi 21 skolēnu konkurencē tika pie piecām godalgotām vietām. Lielisks sasniegums!

Pirms tam šie skolēni guva augstus panākumus Rīgas pilsētas angļu valodas 2. posmā, kas norisinājās 03.11.2022. Visi godalgoto vietu skolēni ar augstāko punktu skaitu guva iespēju piedalīties 52.Valsts angļu valodas olimpiādes 2.posmā, uz kuru tika uzaicināti labākie 50 skolēni no visas Latvijas. Šajā posmā seši Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni ieguva labus rezultātus un iekļuva to 21 skolēnu skaitā, kas tika uzaicināti uz 3.,noslēdzošo valsts olimpiādes posmu, kurā mūsu skolēniem ir godalgotas vietas:

Rinai Balčūtei (12.sb klase) – II pakāpe

Lienei Fridrihsonei (11.sb klase)- III pakāpe

Lindai Reimanei (11.sb klase)- III pakāpe

Renāram Klāvam Apīnim (11.c klase) -Atzinība

Tomasam Prikulim (12.a klase)- Atzinība

Lepojamies un sveicam skolēnus un pedagogus E.Līdumnieci, I.Apīni, S.A.Ciftler un M.Žutautu!  


Continue reading
  285 Hits
285 Hits

Apsveicam!

Atklātās svešvalodu olimpiādes 2023 logo. Avots: https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi

Mūsu 7. klašu skolēni veiksmīgi startējuši Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā angļu valodas olimpiādē un ieguvuši godalgotas vietas!

2. vieta Miks Strazdiņš
3. vieta Aleksa Grēta Konošonoka
Atzinība Stella Viļuma


Vairāk informācijas par olimpiādi var izlasīt šeit https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi.


Continue reading
  245 Hits
245 Hits

Sveicam Latvijas atklātās matemātikas olimpiādes laureātus!

Continue reading
  784 Hits
784 Hits

Sveicam latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes laureātus!

Continue reading
  576 Hits
576 Hits