Vidusskolas jauktais koris gūst Augstāko pakāpi koru repertuāra pārbaudes konkursa II kārtā


Sveicam Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vidusskolas jaukto kori ar iegūto AUGSTĀKO pakāpi Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaudē-konkursā, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

Šī bija jau II svētku atlases kārta. Lepojamies, jo mūsu skolas koris tajā ieguvis 1. vietu pēc punktu skaita jaukto koru grupā, saņemot novērtējumā 49.09 punktus no 50 maksimālajiem.

Izsakām pateicību diriģentam Edgaram Vītolam un koncertmeistarei Inesei Vaļiniecei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Foto: Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija – starp skolām ar lielāk...