7.-9. klašu projektu aizstāvēšana

Aizvadītā nedēļa Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā pamatskolas klasēm bija projektu darbu nedēļa. Tās laikā skolēni sadarbojās izveidotajās darba grupās, meklēja un apkopoja informāciju, veica aptaujas un intervēja speciālistus. Rezultātā tapa projektu darbi, plakāti un prezentācijas.

Piektdien, 2. februārī, notika projektu darbu aizstāvēšana. Septītklasnieki vēl lielākoties mazliet kautrīgi un bikli, bet devītie skolas aktu zālē jau ar lielu pārliecību un drosmi iepazīstināja klausītājus ar savu paveikto - prezentēja savu projektu darbu secinājumus, aicināja skolasbiedrus aizdomāties par projektu darbos apskatītajām tēmām un rīkoties ilgtspējīgi. Katra skolēnu grupa bija arī izveidojusi plakātu par sava projektu darba tēmu.

Šajā gadā skolēni izstrādāja savus projektu darbus par tēmu "Cilvēka rīcības ietekme uz vidi". Tas pavēra plašas iespējas apskatīt visdažādākos jautājumus, jo globālu un lokālu problēmu cilvēka un dabas mijiedarbības jomā netrūkst. Ātrā mode un tās radītās problēmas vides jomā, zīdītājdzīvnieku situācija vides izmaiņu kontekstā, klimata pārmaiņu radītās problēmas dažādās jomās, mežu izciršanas problēma un kompromisa meklēšana starp pieprasījuma pieaugumu pēc meža resursiem un mežu kā bioloģiskās daudzveidības uzturētāju, elektroauto un to gausā ievešana Latvijā... Tās ir tikai dažas no daudzveidīgajām problēmām, par ko savus projekta darbus izstrādāja mūsu pamatskolas posma skolēni.

Jāatzīmē arī, ka nu jau otro gadu skola sniedza īpašu atbalstu 7. klašu skolēniem, novadot papildu nodarbības par to, kā projekta izstrādes laikā sadarboties, sadalīt pienākumus, risināt potenciālos konfliktus, uzņemties atbildību, atklāt katra stiprās puses, kļūt par līderi grupā. Tāpat ar katru 7. klasi pārrunāsim projekta izstrādes gaitu, grupu sadarbības stiprās un vājās puses, veiksmes un nepieciešamos uzlabojumus.

Ceram, ka dažādo vides problēmu aktualizēšana vienaudžiem ļaus aizdomāties par ilgtspējīgu rīcību ikdienā. Paldies pamatskolas klašu audzinātājiem par sniegto atbalstu jauniešiem, sperot pirmos soļus pētniecības darbā!

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Andris Ģērmanis, Linda Pilāne, Viktorija Treimane, Maija Stūrmane

Robertas Metsolas vizīte Latvijā

Eiropas Parlamenta prezidente Roberta Metsola 12. janvārī, uzsākot savu tūri pa ES dalībvalstīm, viesojās oficiālā vizītē Latvijā, apmeklējot Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur notika tikšanās ar jauniešiem un NVO pārstāvjiem.

Šajā pasākumā R. Metsola atspoguļoja savu divus gadus ilgo priekšsēdētājas pilnvaras lomā pavadīto periodu, īpaši akcentējot vairākas būtiskas jomas. Viens no galvenajiem uzmanības punktiem bija Eiropas drošība, kurai R. Metsola piešķīra īpašu nozīmi. Viņa pauda apņemšanos stiprināt Eiropas Savienības sadarbību un efektivitāti, it īpaši ņemot vērā pašreizējās ģeopolitiskās situācijas spriedzi un izaicinājumus. Prezidente atkārtoja būtisko atbalstu Ukrainai, uzsverot tās neatkarību un noraidot agresijas formu pret šo valsti. Savā uzrunā R. Metsola veltīja laiku arī Eiropas Savienības saliedētībai. Viņa uzsvēra, ka šobrīd ES ir saskārusies ar daudziem izaicinājumiem, tāpēc ir būtiski, lai dalībvalstis strādātu kopā un risinātu problēmas, kas ietekmē visas ES dalībvalstis.

Tiekoties ar jauniešiem, prezidente dalījās ar savu redzējumu par to, cik svarīgi ir uzturēt vienotību un solidaritāti Eiropas kontinentā. Jaunieši izrādīja interesi arī par to, kā Eiropas Parlaments var palīdzēt jaunatnes organizācijām veicināt pilsonisko aktīvismu un līdzdalību. R. Metsola uzsvēra, ka EP var kalpot kā platforma, kas atbalsta jauniešu iniciatīvas un veicina viņu ieguldījumu sabiedrībā. Šī vizīte atstāja lielisku iespaidu par R. Metsolas lomu un Eiropas Parlamenta darbu, apliecinot viņas apņemšanos veicināt vienotību, drošību un ES vērtību ievērošanu.

Teksts: Jānis Arājs

Foto: Juris Ross

Ikdienas un brīvā laika aktivitāšu maršruti

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni, ģeogrāfijas skolotāja aicināti, atsaucās GEO RĪGA (Rīgas valstspilsētas pašvaldības izveidota centralizēta pašvaldības struktūrvienībās uzturēto ģeotelpisko datu publicēšanas platforma) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības aicinājumam piedalīties aptaujā par iecienītākajiem atpūtas maršrutiem galvaspilsētā, iezīmējot šos maršrutus kartē un atbildot uz dažādiem jautājumiem. Piemēram, aptaujas organizatori vēlējās uzzināt, kur cilvēki dodas pastaigāties pēc darba, mācībām vai brīvdienās, vai pārvietošanos veic ar velosipēdu, kājām vai kādu citu transportlīdzekli? Kas padara šo maršrutu un vietas, ko apmeklē, īpašas? Vai ir kāda konkrēta vieta, ko iedzīvotāji īpaši vēlas izcelt šajā maršrutā? Pašvaldībai ir svarīgi saprast, kā varētu uzlabot ikdienas dzīvi Rīgas valstspilsētas apkaimēs.

​SKOLĒNU KOMENTĀRI:

"Atzīmēt maršrutu bija ērti. Man patika tas, ka anketā tika iekļauti saistoši jautājumi, kas ļāva atsaukties uz pašreizējām aktualitātēm un problēmām, ar kurām saskaros ikdienā, piemēram, nepiemērots ceļa segums gājējiem un nepietiekami izgaismotas ielas. Esmu pateicīga par to, ka tiek domāts par pilsētvides uzlabošanu tās iedzīvotājiem."
- Renāte (10.b)

"Šo maršrutu man patīk veikt vakaros pēc garas mācību dienas, lai atvilktu elpu, padomātu par dažādām lietām un aktīvi izkustētos. Mana vismīļākā šī maršruta daļa ir Tērbatas iela, jo tā ir ļoti skaisti izrotāta ar dekoratīvajām lampiņām. Mājupceļā es pastaigājos pa Krišjāņa Barona ielu, uz kuras es esmu pamanījusi vairākas kafejnīcas un ēstuves, kurās es mēdzu ieiet. Šīs ielas, manuprāt, ir pietiekami attīstītas brīvā laika pavadīšanai vienatnē vai kādā draugu kompānijā."
- Kristiāna (10.b)

"Ziemā šajā maršrutā parasti sanāk doties dienas tumšajā laikā (no agra rīta un vakarā), kad, braucot sabiedriskajā transportā, ir iespējams novērot dažādas ēkas, vides objektus un arī kokus, kas tiek izgaismoti dažnedažādākajos veidos. Kā piemēru iespējams minēt VEF Kultūras pili, kā arī brīnišķīgās lielizmēra dekorācijas Rīgas centra parkos (t.sk. Vērmanes dārzs, Bastejkalns). Manuprāt, šāda veida aptauja ir ne tikai lietderīga Rīgas pašvaldībai, izzinot Rīgas iedzīvotāju un pilsētas viesu ikdienas paradumus, bet arī izcils veids, kā veicināt cilvēku iesaisti un līdzdalību viedokļu izteikšanā. Aptauju papildina interaktīvs rīks – karte –, kas aptaujas aizpildīšanu padara ne tikvien interesantāku, bet arī lietderīgāku – pašvaldībai papildus ierastajiem ieteikumiem un viedokļiem ir iespējams uzreiz redzēt, kurās zonās tie visvairāk būtu nepieciešami."
- Daniels (10.a)

"Gājiens uz skolu ar kājām sākas līdz ar izkāpšanu no vilciena un gājienu caur Origo tuneli līdz Raiņa bulvārim. Ejot pa šo ielu taisni līdz skolai, pa ceļam var redzēt daudz skaistu ēku, piemēram, Latvijas Universitāti, Francijas institūtu, kā arī Brīvības pieminekli. Gājēju ceļš ir ļoti labi piemērots rīta un pēcpusdienu maršrutiem, jo ir pietiekami plats, lai cilvēki, kam jāsteidzas, varētu netraucēti apdzīt lēnākos gājējus."
- Nora (11.e)

"Maršruts gar Māras dīķi līdz Āgenskalna tirgum ir viegli pielāgojams un skaists. Ja es jūtos labi, tad aizstaigāju līdz "Molbertam" tirgū, mierīgākās dienās varu palikt sildīties parka saulītē un lasīt grāmatu. Radošas dabas cilvēkiem patiks izstaigāt Ojāra Vācieša takas, jo maršrutam blakus ir gan viņa, gan Jāņa Akuratera muzejs. Pārmaiņas pēc var arī ieiet Arkādija parkā. Dīķī ir novērots gulbju pāris un meža pīles. Ja izvēlas iet uz parku gar Torņkalna staciju, nevis gar jaunuzbūvēto daudzdzīvokļu māju, tad ir iespēja izbaudīt veclaicīgo mājiņu skaistumu kombinācijā ar salīdzinoši šauriem celiņiem."
- Elza (10.c)


Vairāk informācijas un visi iezīmētie maršruti šeit:
https://georiga.eu/iesaisties/iecinitakais-marsruts/


Teksts: Andris Ģērmanis

Koru un ansambļu Ziemassvētku koncerts

Pirmssvētku nedēļā, 20. decembra vakarā, tika aizvadīts ikgadējais Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas koru un ansambļu Ziemassvētku koncerts. Tajā sirsnīgās noskaņās un iemīļotu dziesmu pavadībā sagaidījām Ziemassvētkus.

Paldies Edgaram Vītolam, Laumai Eglītei, Žannai Knokai un Inesei Vaļiniecei par svētku sajūtas radīšanu!

Foto: Ineta Krastiņa

7.-9. klašu semestra noslēguma pasākums

22. decembrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā tika aizvadīts 7.-9. klašu semestra noslēguma pasākums. Pamatskolas klases kopā ar saviem skolotājiem pulcējās aktu zālē, lai Ziemassvētku priekšvakarā izvērtētu mācību sasniegumus I semestrī.

Visu pamatskolas klašu vidējie mācību sasniegumi ir ļoti labi - 8,05 balles. Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 33 skolēni no ģimnāzijas direktora saņēma atzinības diplomus. Skolotājus un skolēnus pasākumā priecēja pamatskolas meiteņu koris un 8.a klases mūziķi.

Lai prieks par labi paveiktu darbu spārno mūs jauniem panākumiem!

Teksts: Ruta Pelce

Foto: Ineta Krastiņa

SMU Ziemassvētku tirdziņš

Pirmssvētku nedēļā, 21. decembrī, skolas 1. stāvā tika aizvadīts ikgadējais SMU (Skolēnu mācību uzņēmumu) Ziemassvētku tirdziņš. Šogad tirdziņā piedalījās 12 SMU, kuri apmeklētājiem piedāvāja sveču izgatavošanas komplektus, koka piekariņus ar dažādiem aromātiem un latviskiem gravējumiem, uzlīmes, dabīgus un gardus musli batoniņus, lampas ar Latvijas vēstures notikumu apdruku, cepures, kas atgrūž ūdeni, apģērbu ar dažādiem dizainiem, digitālās mārketinga stratēģijas, dekoratīvus puķu podu turētājus, kas veidoti no pārstrādātas auklas, kā arī gredzenus, kas gatavoti no sudraba un metāla karošu kātiem.

Ģimnāzijā SMU programma tiek īstenota saskaņā ar Junior Achievement Latvia (JA Latvia).

Teksts: Ruta Pelce

Virtuālais koncerts “Tautasdziesmu maratons 2023”

Novembrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas teātra kolektīvs "In statu nascendi" piedalījās virtuālajā koncertā "Tautasdziesmu maratons 2023", kas tika veltīts Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai.

Par dalību šajā pasākumā kolektīvs saņēma Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra pateicību.

Šobrīd pilna virtuālā koncerta versija pieejama Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra YouTube kanālā: https://youtu.be/wY-5gqeMRdc?feature=shared

Paldies teātra kolektīva vadītājai Ivetai Skrastiņai par izrādīto iniciatīvu!

Komandu Sacensības Informātikā un Matemātikā (KSIM)

Šodien, 14. decembrī, skolas aktu zālē risinājās Komandu Sacensības Informātikā un Matemātikā (KSIM) "Cēsis 2024". Pusfināla kārtā, ko katra skola rīko savās telpās, piedalījās arī astoņas Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 9.-11. klašu skolēnu komandas, katrā komandā 3 skolēni. Dalībniekiem 5 stundu laikā bija jāatrisina 10 uzdevumi, kas pielīdzināmi matemātikas olimpiādes līmeņa aprēķiniem un kas saistīti ar programmēšanu, datu apstrādi lielā apjomā.

KSIM sacensības notiek jau kopš 1996. gada, to mērķis ir padziļināt skolēnu interesi par matemātiku un informātiku, kā arī attīstīt jauniešu prasmi sadarboties komandā.

Fināls tiek plānots aprīļa beigās, tas tiks rīkots Cēsīs.

Paldies visiem matemātikas skolotājiem par skolēnu sagatavošanu!

Vairāk informācijas:
https://ksim.cvg.edu.lv/

SMU priecē apmeklētājus Ziemassvētku gadatirgū “Cits Bazārs”

Aizvadītajā sestdienā, 2. decembrī, tirdzniecības centrā "Domina Shopping" tika aizvadīts Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatirgus "Cits Bazārs", kuru organizēja Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūru (LIAA).

Šajā pasākumā piedalījās četri Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas SMU, piedāvājot galda lampas, musli batoniņus, puķu podu turētājus un sveču veidošanas komplektus mājas apstākļos. Nominācijā "Labākais SMU zīmols" tika nominēts mūsu SMU "LK Designs", kurš piedāvā puķu podu turētājus.

Skolas 13 SMU vairāk kā trīsdesmit dalībniekus gaida darbīgs laiks ar dalību skolas Ziemassvētku tirdziņā, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Ziemassvētku tirdziņos un dažādos reģionālajos SMU tirdziņos.

Lai veiksmīga tirgošanās!

Teksts: Ruta Pelce
Foto: LIAA

Iesaistījāmies sabiedriskās zinātnes aktivitātēs

Pirmssvētku laikā kļuvām par sabiedriskajiem zinātniekiem, vērojot rudens izpausmes dzīvajā dabā un vācot datus par koku lapu krišanas fenoloģisko parādību Rīgā un Latvijā.

Šogad daudzām koku sugām lapu dzeltēšana un krišana notika salīdzinoši ļoti vēlu. Vēl novembra sākumā lapas turējās ozoliem, bērziem, kļavām, zirgkastaņām, ābelēm, bumbierēm, liepām, ceriņiem un vītoliem. To veicināja ekstremāli siltais septembris un siltais un mitrais oktobris.

Kaut arī iepriekš lapkritis vēlu sācies arī 1997., 1999. un 2018. gadā, šis gads lapu krišanas sākuma ziņā izrādījies viens no visvēlākajiem vēsturē.

Brīvprātīgo dalībnieku iesaiste dabas vērošanā sniedz iespēju iegūt nesalīdzināmi vairāk zinātniskos pētījumos izmantojamo datu, kā tas būtu tikai zinātnieku pašu iespējās.

Paldies mūsu skolas skolēniem par aktīvo iesaisti, iesūtot vairāk nekā 50 fotogrāfijas ar lapotiem kokiem novembrī!

Torņakalna stacijas bērzi

Kļava Rīgas centrā

Ozols Torņkalna kapos

Barkavas pagasta ozoli

Baldones kļava

Torņakalna stacijas bērzs

Bērzs Pļavnieku kapos

Parastais ozols Rīgas centrā

Ventspils liepa

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni

Patriotiskās noskaņās aizvadīts valsts svētku koncerts

17. novembrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas saime svinīgā svētku koncertā atzīmēja Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienu.

Koncerta skatītājus un klausītājus priecēja gan skolēnu muzikālie priekšnesumi, gan tautas deju kolektīva raitie deju soļi, gan skaistas un zināmas latviešu dziesmas pamatskolas un vidusskolas koru izpildījumā. Starp skanīgajiem un krāšņajiem uzvedumiem katram no mums bija iespēja aizdomāties par to, cik laimīgi varam būt, dzīvojot brīvā, mierīgā un neatkarīgā valstī.

Paldies visiem iesaistītajiem pasākuma rīkotājiem un apmeklētājiem, kopā mums izdevās uzburt sirsnīgu un vienotu pirmssvētku gaisotni!

Saules mūžu Latvijai!

Foto: Viktorija Treimane un Ineta Krastiņa

Rēzijas Ābeļkalnes dzejolis publicēts grāmatā “Miera vēstis Latvijai”

10. novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, noslēdzās Preiļu Galvenās bibliotēkas, Preiļu novada pašvaldības un Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres rīkotais patriotiskās dzejas konkurss "Miera vēstis Latvijai" 5.-12. klašu skolēniem. Šogad konkurss tika rīkots otro reizi, par tā patronu nemainīgi bija iecelts kinorežisors Jānis Streičs.

Konkursam tika iesūtīti 79 dzejoļi, no kuriem, saskaņā ar žūrijas vērtējumu, tika atlasīti 46 labākie, kas izdoti grāmatā "Miera vēstis Latvijai". Varam lepoties, jo veiksmīgāko dalībnieku skaitā nokļuvusi arī mūsu skolas 12. a klases skolniece Rēzija Ābeļkalne.

​Grāmatā iekļauto dzejoļu autoriem šogad tika sniegta iespēja piedalīties dzejnieku Kārļa Vērdiņa un Aivara Eipura meistarklasēs. Par aizvadītajām meistarklasēm un tajās piedzīvoto 12. a klases skolniece Rēzija sniedz komentāru:

"Šī gada 10. novembrī apmeklēju konkursa "Miera vēstis Latvijai" apbalvošanas pasākumu. Pēc oficiālās daļas uzstājās folkloras grupa "Muosys", un man bija iespēja piedalīties divās meistarklasēs kopā ar dzejniekiem Kārli Vērdiņu un Aivaru Eipuru. Meistarklasē ar Kārli Vērdiņu katrs radījām savu dzejoli no avīžu izgriezumiem un virsrakstiem. Dzejnieks pastāstīja nedaudz arī par šī žanra aizsākumiem un savu profesionālo darbību. Pasākums un meistarklase bija ļoti interesanta un izglītojoša. Konkursa uzvarētājus uzrunāja arī tās patrons režisors Jānis Štreičs."

​Priecājamies par Rēzijas sasniegumiem, kā arī sakām lielu paldies Ilvai Lazdānei par skolēnu sagatavošanu patriotiskās dzejas konkursam!


Foto: preili.lv

Sveicam Diānu Ruļuku-Pašu ar gūto balvu “Zelta pildspalva”

Šonedēļ, 14. novembrī, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" tika pasniegta Rīgas gada balva izglītībā pašvaldības labākajiem izglītības iestāžu darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu. Balvas "Zelta pildspalva" pasniegšanas ceremonija kļuvusi nu jau par ikgadēju tradīciju, septiņās dažādās nominācijās godinot 15 labākos Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolu pedagogus. Esam lepni, jo šogad šo 15 skolotāju vidū ierindojās arī mūsu pašu matemātikas skolotāja Diāna Ruļuka-Paša, saņemot apbalvojumu nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem".

Apbalvojums "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem" tiek piešķirts skolu pedagogiem par sistemātisku darbu skolēnu spēju un individuālo kompetenču attīstīšanā, ko apliecina skolēnu sasniegumi vismaz trīs gadu laikposmā valsts pārbaudes darbos, dažāda mēroga olimpiādēs un sacensībās, kā arī zinātniskās pētniecības konferencēs. Nav noslēpums, ka Diāna Ruļuka-Paša, darbojoties Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā jau vairāk kā 10 gadus, kļuvusi ne vien par ļoti iemīļotu skolotāju skolēnu vidū, bet arī par respektētu un atzītu kolēģi darbinieku vidū. Savas pedagoģiskās prasmes Diāna vairākkārt apliecinājusi ar savu skolēnu veiksmīgajiem uz izcilajiem sasniegumiem mācību olimpiādēs, kā arī to gūtajiem rezultātiem valsts centralizētajos eksāmenos, kas ir ievērojami augstāki par valsts vidējiem rādītājiem. Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem Diāna Ruļuka-Paša arī iepriekš saņēmusi RIIMC un VISC pateicības.

No sirds lepojamies ar Diānas sasniegumiem un ceram, ka šis apbalvojums turpinās ne tikai motivēt citus skolotājus, bet arī kopumā celt un stiprināt pedagoga profesijas prestižu sabiedrības acīs!

Pasaules lielākajā mācību stundā izvērtēta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas dinamika

Katru gadu Rīgas Valsts 2. ģimnāzija piedalās UNESCO starptautiskajā izglītības akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda". Tā tas bija arī šogad, kad laikā no 16. līdz 20. oktobrim ģeogrāfijas stundās 11.a, 11.b, 11.c, 11.d un 11.e klases skolēni aktīvi iesaistījās ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā. "Pasaules lielāko mācību stundu" vadīja skolotājs Andris Ģērmanis.

Šogad "Pasaules lielākā mācību stunda" bija veltīta darbam ar dažādiem informācijas avotiem un faktiem, attīstot kritisko domāšanu un digitālās prasmes.

Saturiski šogad pievērsāmies visiem 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Ir pagājuši 7 gadi no šo mērķu sasniegšanai atvēlētā laika, līdz 2030. gadam, kad mērķi jāsasniedz, arī palikuši 7 gadi, tātad šogad esam tieši viduspunktā, tādā kā starpbrīdī starp diviem puslaikiem, runājot sporta terminoloģijā.

11.a, 11.b un 11.d klases skolēni veidoja plakātus un sniedza ziņojumus klasesbiedriem par situāciju pasaulē un Latvijā, vērtēja, kas jau no plānotā paveikts, kas vēl jāpaveic, sprieda par to, vai visu izdosies paveikt, analizēja katra mērķa sasniegšanas dinamiku un iespējas nākotnē. Svarīgs nosacījums, sniedzot ziņojumu, bija iekļaut tajā ne tikai iepriekš minēto, bet arī idejas par to, ko katrs no mums var darīt, lai šos mērķus izdotos sasniegt veiksmīgi.

Savukārt 11.c un 11.e klases skolēni šogad pasaules lielāko mācību stundu apņēmās sagatavot un novadīt pašu spēkiem. Skolēni stundas vadīšanā izmantoja dažādas metodes – demonstrēja prezentācijas, vadīja grupu darbus, aicināja domāt un atbildēt uz āķīgiem interaktīva testa jautājumiem. Paldies Žanam, Anastasijai, Gavrilam, Tatianai, Katrīnai, Sintijai, Luīzei un Norai, jums izdevās ieinteresēt klasesbiedrus un nopietni analizēt dažādās problēmas pasaulē un vērtēt šo mērķu sasniegšanas gaitu!

Rezultātā skolēni zina, kas ir ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kā līdz šim veicies ar to sasniegšanas tempu un kādas ir prognozes nākotnē, prot analizēt dažādus statistikas datus, izvērtēt informācijas avotus, kā arī zina daudz ideju par to, kā padarīt mūsu pasauli labāku.

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Ilze Darģe un 11. klašu skolēni

Valsts svētkus sagaidām ar panākumiem vizuālās mākslas konkursā

Gaidot Latvijas 105. gadadienu, Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" ar Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu izsludināja Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursu "Plakāts valsts svētkos 2023".

Šogad 28 vizuālās mākslas pedagogi pieteica savus audzēkņus dalībai konkursā "Plakāts valsts svētkos 2023", kā arī sniedza savu ieguldījumu tos sagatavojot, iedrošinot un pārrunājot plakāta tehnisko izpildījumu. Konkursā piedalījās 26 izglītības iestādes, tostarp arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas audzēkņi, gūstot labus panākumus.

Sveicam mūsu skolnieces ar gūtajiem sasniegumiem un sakām lielu paldies skolotājai Lindai Pilānei!

​Par godu šim patriotiskajam notikumam Bērnu un jauniešu centrā "Laimīte" no 24. oktobra līdz 16. novembrim atklāta izstāde, kurā apskatāmi visi konkursam iesūtītie audzēkņu darbi.

Zemāk aplūkojami mūsu audzēkņu iesūtītie plakāti.Māra Janova (9.c) "Latvijai 105"

Ance Emīlija Gauja (7.c) "Latvijai 105 "

Zīle Sarja (9.c) "Svinam Latvijai 105"


Brīvdabas pedagoģijā izzinājām karsta kritenes un piedalījāmies novadpētniecībā Bauskas novadā

25. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Andra Ģērmaņa vadībā organizēja tālākizglītības programmu skolotājiem "Dabas un cilvēka mijiedarbība. Caurviju prasmju attīstīšana novadpētniecībā un brīvdabas pedagoģijā". Programmā piedalījās vairāki desmiti skolotāju gan no Rīgas, gan Latvijas skolām.

Kursu programmā apmeklējām Zvirgzdes kāpu, Bārbeles sēravotu, Ausekļa dzirnavas, Skaistkalnes karsta kritenes un karsta procesa skartos reģionus Latvijas un Lietuvas pierobežā.

Novadpētniecība un brīvdabas pedagoģija Bauskas novada Bārbeles un Skaistkalnes pagastā bija ļoti interesants piedzīvojums un profesionāla bagātināšanās, apgūstot aktuālos jautājumus par Latvijas dabas vērtībām, cilvēka un dabas mijiedarbību, audzināšanas vadlīnijām (atbildība par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju), caurviju prasmēm, starpdisciplinaritāti un iespējām organizēt izzinošas klases mācību ekskursijas.

Novadpētniecībā, tālākizglītības programmā izmantojot brīvdabas pedagoģijas metodes, iepazinām Bauskas novada Lietuvas pierobežas ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos objektus un procesus, tikāmies ar vietējiem iedzīvotājiem un baudījām reģionam raksturīgos cepelīnus (visiem ļoti garšoja!). Ausekļa dzirnavās apguvām cilvēka un dabas mijiedarbības daudzveidīgos aspektus, kā arī atkārtojām un papildinājām zināšanas un prasmes par caurviju prasmēm. Rezultātā varēsim bagātināt savas vadītās mācību stundas, veiksmīgi organizēt klašu mācību ekskursijas un rast jaunas un aktuālas iespējas caurviju prasmju aktualizēšanai un attīstīšanai.

Īpaši lielu nozīmi tālākizglītības programmā pievērsām karsta procesam un tā virszemē redzamajām izpausmēm – karsta kritenēm. Karsts ir neparasts ģeoloģisks process, kas notiek pazemē. Tur kustībā esošais pazemes ūdens veic šķīstošu iežu, kā, piemēram, ģipšakmens, šķīdināšanu, kas tādējādi izraisa apakšzemes tukšumu – piltuvju, aku, kanālu, dobumu vai alu - rašanos, kuriem savukārt pakāpeniski paplašinoties, rodas iebrukumi. Šī procesa laikā var rasties ne tikai kritenes, bet arī sausgultnes, kriteņu avoti, kriteņu ezeri. Karsta procesa iemesls tieši Skaistkalnes apkārtnē meklējams tajā, ka šajā apvidū atrodami nozīmīgi ģipšakmens slāņi un apvidu no abām pusēm ieskauj divas upes – Iecava un Mēmele. Pazemes ūdens straumju rezultātā rodas šie unikālie dabas veidojumi. Ne viens vien vietējais iedzīvotājs zina stāstus par to, ka zeme pēkšņi atveras, pazūd zirgs vai kaza, vai zemnieka apstrādātie lauki pēkšņi pārtop par maziem ezeriņiem… Ne velti kritenēm doti arī atbilstošie nosaukumi – Siena dobe, Kazas dobe, Šķūņa kritene, un vēl daudzas citas! Apskatījām gan senās karsta kritenes, gan tās, kuras veidojušās šogad. Cilvēka un dabas mijiedarbības aspekts ir aktuāls arī šajā ziņā, jo Lietuvas pusē plāno būvēt vēja parku, tā radot jautājumu, vai un kā tas ietekmēs karsta procesa turpmāko aktivitāti Skaistkalnes pusē?


NO KURSU DALĪBNIEKU ATSAUKSMĒM:

​"Guvu ļoti derīgu informāciju par mūsu dabas daudzveidību, izmaiņām, vienlaicīgi - reālu objektu apskati. Īpaši patika Skaistkalnes gides vienkāršais, interesantais stāstījums! Paldies!"

"Andris ir fantastisks stāstītājs. Spēj aizrautīgi raksturot dažādus dabas un kultūrvēsturiskos objektus. Viņš prot saliedēt grupu un caur jokiem un asprātībām kolektīvu pozitīvi noskaņot. Mājās atbraucu iedvesmota un priecīga. Kaut vairāk būtu šādu lekciju un izbraukumu!"

"Patika, ka vienmēr viss ir līdz pēdējam pārdomāts un saplānots. Esmu tikai par šāda veida izbraukuma kursiem, var iepazīt Latviju ar jaunām zināšanām un vietām."

"Paldies par lielisko izbraukumu! Vienmēr ir interesanti apskatīt vietas, kur neesi bijis, un tā bija arī šoreiz. Ja man vēl kādreiz būs audzināmā klase, man būs gatavs ekskursijas maršruts. Ļoti interesanti bija pabūt pierobežā un apskatīt, kā tā izskatās/attīstās Latvijā un Lietuvā. Lai gan savā mācību priekšmetā diez vai kādreiz mācīšu par karsta kritenēm, ļoti patika, ka bija šī teorētiskā puse Skaistkalnē ar praktiskiem piemēriem Lietuvā (to svaigāko kriteni), jo iepriekš par to biju dzirdējusi, bet nezināju, ka ir reģioni, kur tas ir aktuāli un notiek diezgan bieži. Vēlreiz paldies!"

"Kursi bija tiešām lieliski. Liels paldies Andrim par sniegto informāciju par Latvijas un Lietuvas ģeogrāfiju, reljefu un utt. Kursi bija izcili. Viena pati es nekad nebūtu devusies šādā briesmu pilnā karsta reģionā un mežā. Šādi kursi ir ļoti nepieciešami. Latvijā ir tik daudz objektu, kur neesmu bijusi. Pateicoties šādiem kursiem, paplašinās manas zināšanas par dzimto zemi arī kā klases audzinātājai."

"Paldies! Braucu ar šādu grupu pirmo reizi. Viss bija saplānots, pārdomāts. Ļoti patika. Labprāt arī turpmāk piedalītos šādos izbraukumos!"

"Novadpētniecības tēma ir ļoti labs pamats caurviju prasmju demonstrēšanai. Pāri visam - šādi izbraukuma kursi ne tikai paplašina profesionālo skatu punktu, bet arī emocionāli uzlādē ar kolēģu savstarpējo domu apmaiņu."

"Lieliski noorganizēta mācību ekskursija. Interesanti stāsti par apskates objektiem. Dabā ieraudzīti līdz šim neapmeklēti objekti. Piesaistīti zinoši gidi. Caurviju prasmju attīstīšana novadpētniecībā un brīvdabas pedagoģijā. Patīkami ceļa biedri. Zinošs un atraktīvs ekskursijas vadītājs. Paldies!"

"Sabalansēta dienas kārtība, viss bija izplānots bez steigas. Pieredzējuši gidi un profesionāls organizētājs Andris."

"Ģeogrāfija brīvā dabā vienmēr aizrauj!"

A. Ģērmanis ar skolotājiem pie Bārbeles sēravota

Kirkilu skatu tornis Lietuvā

Skaistkalnes karsta kritenes

Kursi izbraukuma formā nu jau kļuvuši par vienu no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas tradīcijām. Šāda formāta kursos esam mācījuši kolēģiem vadīt ģeogrāfijas un bioloģijas stundas mežā, viesojoties dabas liegumā "Ukru gārša", ekonomikas stundas Smiltenes puses uzņēmumos, latviešu valodas un literatūras stundas muzejā, izzinot Annas Brigaderes dzimto pusi u. tml. Ļoti nozīmīgi šādos kursos bagātināties arī sākumskolas skolotājiem un klašu audzinātājiem, gūstot prasmes klases mācību ekskursiju organizēšanā.

Brīvdabas pedagoģija mūsdienās izglītībā ieņem arvien lielāku nozīmi. Tās ir iespējas mācību stundas vadīt ārpus klases un skolas telpām - dabā, uzņēmumā, muzejā un citur. Šāda mācīšanās bieži ir cieši saistīta ar reālo dzīvi un iespēju vadīt praktiskās nodarbības, tikties ar jomas speciālistiem. Tas paver arī lieliskas iespējas starppriekšmetu saiknei, vienlaicīgi mācoties vairākos mācību priekšmetos apgūstamo vielu, kā arī caurviju prasmju attīstīšanai.

Ģeogrāfijas skolotāji izbraukuma kursos un reģionālajās konferencēs piedalās regulāri, šādi pasākumi tikuši organizēti kā pirmās brīvvalsts laikā, tā padomju gados un arī mūsdienās. Arvien vairāk šīs iespējas izmanto arī ekonomikas skolotāji, apmeklējot dažādus uzņēmumus, bioloģijas skolotāji mācās dabas aizsargājamajās teritorijās un dažādās ekosistēmās, latviešu valodas skolotāji dodas uz Latvijas novadiem saklausīt valodas izloksnes, bet literatūras skolotāji labprāt apmeklē literātu dzimtās vietas, lai labāk izprastu vides ietekmi rakstnieku, dzejnieku un dramaturgu daiļrades attīstībā utt.

Novadpētniecība (dabas, saimniecības, iedzīvotāju, tradīciju utt. izpēte kādā apkaimē) ir aktuāla visās jomās, tādēļ šāda kursu forma skolotājiem kļuvusi ļoti aktuāla un pieprasīta.

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: tālākizglītības programmas dalībnieki

Teleklātbūtnes robots - jaunais palīgs mācību procesā

Gadsimtā, kad ikdienas dzīve nav iedomājama bez jaunāko tehnoloģiju atbalsta, arī izglītības joma neatpaliek un joprojām spēj pārsteigt. Šogad pirmo reizi Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas pastāvēšanas vēsturē skolas gaiteņos un klasēs bija iespējams sastapties ne tikai ar čalojošiem skolēniem, bet arī teleklātbūtnes robotu.

Teleklātbūtnes robots ir daļa no "Erasmus+" starptautiskā projekta "InClass - Using Telepresence Robots in the Classroom". Šī projekta galvenais mērķis ir uzlabot to skolēnu iesaisti mācību procesā, kuri dažādu iemeslu dēļ spiesti mācīties attālināti (sporta nometnes, veselības problēmas, rehabilitācija u.c.). Lai noskaidrotu, cik vērtīgi mācību procesā ir šāda veida teleklātbūtnes roboti, Valsts izglītības satura centrs (VISC), kā projekta dalībnieks Latvijā, sniedz iespēju dažādām skolām praktiski tos izmēģināt un sniegt atgriezenisko saiti. Šobrīd Rīgas Valsts 2. ģimnāzija kļuvusi par otro skolu Latvijā, kurai sniegta šāda iespēja.

Kā norāda VISC starptautisko projektu vadītāja Marita Kroiča, šī robota lielākā priekšrocība ir tāda, ka to attālināti ar datora palīdzību vada pats skolēns, tāpēc skolotājiem un citiem mācību procesa vadītājiem par to nav jāuzņemas pārāk lielas rūpes. Protams, ka robotam var rasties nepieciešamība pēc neliela tehniskā atbalsta gadījumā, ja skolā jāpārvietojas pa kāpnēm vai jāatver durvis. Līdzšinējā pieredze gan rāda, ka ar to labprātīgi izpalīdz paši klases biedri jeb tā saucamie 'robot buddies'.

Teleklātbūtnes robots sniedz vienreizīgu iespēju skolēnam neatpalikt no mācību ritma un būt mācību stundā. Pateicoties tajā iebūvētajām funkcijām, skolēns ar šī robota starpniecību spēj ne tikai pārvietoties, lasīt, dzirdēt un grozīt galvu jeb ekrānu, bet arī pilnvērtīgi socializēties gan ar pasniedzējiem mācību stundā, gan ar saviem skolas biedriem gaitenī. Šobrīd šāda iespēja tikusi dota skolēnam no 10. c klases.

Savu pieredzi puisis raksturo šādi: "Kopumā man patika, ka bija iespēja apmeklēt stundas, izmantojot robotu, kuru gan dažkārt bija problemātiski vadīt. Uzskatu, ka vienīgais, ko varētu uzlabot, ir robota kameras kvalitāte. Es noteikti ieteiktu arī citiem izmantot šo iespēju. Domāju, ka nākotnē šādus robotus varētu izmantot vairāk."

Savu komentāru un atgriezenisko saiti sniedz arī skolotāji, kuru stundās izmantots teleklātbūtnes robots:

"Pašam robotam nav ne vainas, bet interneta pieslēgumam gan ir. Nav tā, ka man tas traucēja vadīt stundu, bet skolēniem, protams, tas robots bija uzmanības centrā, dažbrīd varēja just, ka tas viņiem nedaudz traucē koncentrēties."

"Katrā ziņā skolēnam bija iespēja redzēt un dzirdēt klasē notiekošo, kā arī uzdot jautājumus. Manu darbu robots neietekmēja. Skolēniem nedaudz traucēja saskatīt uz tāfeles rakstīto."

"Robots ir noderīgs, lai skolēns neatpaliek no mācību vielas, proti, ir informēts par apgūstamo tēmu. Vienīgais, man nesanāca ar tā palīdzību iesaistīt arī skolēnu līdzdarboties un atbildēt. Mani nekādi neietekmēja robota klātesamība stundā, vārdu sakot, neizjutu diskomfortu vai apgrūtinājumu."

Teleklātbūtnes robots mācību stundā

Iepazīšanās ar robotu skolas gaiteņos

Marita Kroiča ar teleklātbūtnes robotu

Starptautiskais projekts tika uzsākts 2022. gadā sadarbībā ar Dānijas universitāti, kas ir projekta vadošais partneris. Pārējie iesaistītie sadarbības partneri ir no Vācijas, Kipras, Rumānijas un Itālijas. Marita Kroiča norāda, ka visām iesaistītajām pusēm galvenais uzdevums esot viens - izprast robota lietojamību, noderīgumu un vispārējo darbību skolas vidē. Tas, kas atšķiras iesaistīto pušu darbībā, ir dažādie robotu modeļi, kas tiek izmēģināti skolās. Piemēram, robots, kas tiek izmēģināts Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, ir diezgan statisks un izturīgs, tam ir salīdzinoši liels ekrāns un 3 riteņi stabilitātei. Citās valstīs tiek izmēģināti arī mazāki roboti, kurus iespējams ne tikai novietot uz galda klasē, bet arī darbināt attālināti ar telefonu. Marita Kroiča arī uzsver, ka pētījumā ļoti svarīgs noteikums bija izmantot tādus robotus, lai tiktu ievērota personas datu aizsardzība. Šī iemesla dēļ visi teleklātbūtnes roboti strādā kā datu pārraide, paši neko neierakstot un datus nesaglabājot.


Lai gan Rīgas Valsts 2. ģimnāzija ir tikai maza daļiņa no visa šī lielā pilotprojekta pētījuma, esam priecīgi un pateicīgi par sniegto iespēju.

Atskats uz 7. klašu iesvētībām

Jauna skola – iespēju, cerību un zināšanu avots. Tas ir jauns posms dzīvē, un neatņemama šīs pieredzes sastāvdaļa ir skolēnu iesvētības.

Šī gada 11. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā tika rīkotas 7. klašu iesvētības. No animācijas filmas "Šreks" līdz Ausekļa "Gaismas pilij"- tieši tik daudzveidīgi bija 7. klašu izveidotie priekšnesumi, kuri izcili atklāja katras klases radošās prasmes un komandas saliedētības garu. Pēc priekšnesumiem skolēni apmeklēja dažādas stacijas, kurās 8. klases pārstāvji bija sagatavojuši izklaidējošus un izglītojošus uzdevumus. Stacijās skolēni varēja gan spēlēt muzikālos krēslus, gan iepazīt skolu foto orientēšanās spēlē. Pasākuma galvenajā daļā 7. klašu skolēni deva svinīgo zvērestu, kā arī tika apbalvoti veiksmīgākie aktivitāšu dalībnieki.


Paldies 8. klašu pārstāvjiem, kas šo pieredzi padarīja neaizmirstamu!

Aizvadīts 10. klašu iepazīšanās pasākums

​18. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika ikgadējais 10. klašu iepazīšanās pasākums. Pasākums sākās ar 10. klašu skolēnu sagatavotajiem priekšnesumiem, kuros viņi iepazīstināja skolasbiedrus ar saviem talantiem. Pēc priekšnesumiem bija jāatbild uz āķīgiem viktorīnas jautājumiem par skolas vēsturi, skolotājiem un slaveniem skolas absolventiem. Tālāk desmitklasnieki devās uz sešām stacijām, kurās bija jāveic 11. klašu skolēnu sagatavotie uzdevumi, kas bija vērsti uz klašu saliedēšanu. Pasākumā notika arī klašu savstarpējā apdāvināšanās un diplomu izsniegšana, kā arī kopīga zvēresta nodošana. Noslēgumā varēja ļauties aktīviem deju soļiem.

​Paldies iesaistītajiem 11. klašu pārstāvjiem par veiksmīgu pasākuma noorganizēšanu!

10. KLAŠU SKOLĒNU ATSAUKSMES:

"Man ļoti patika, ka katra klase bija sagatavojusi savu priekšnesumu. Uzdevumi klasēs arī bija ļoti interesanti. Pēc šādiem pasākumiem klase saliedējas."
- Monika

"Man šajā pasākumā patika viss, it īpaši tās viktorīnas, protams, arī priekšnesumi un dejas beigās."
- Elizabete

"Patika atmosfēra! Ļoti patika izveidotās stacijas un to uzdevumi. Laba noskaņa. Ļoti jautri skatīties citu klašu priekšnesumus. Forša ideja par dāvanu apmaiņu, zvērests arī bija ļoti atjautīgs!"
- Sniedze

"Patika klašu vienotība, tas, ka katrai klasei bija iespēja izveidot priekšnesumu un iepazīstināt ar sevi. Protams, arī 11. klašu skolēnu izveidotās stacijas bija lieliskas un pārdomātas!"
- Alise

"Bija ļoti interesantas aktivitātes, un visas klase vairāk satuvinājās. Ļoti patika arī diskotēkas daļa."
- Nellija

"Patika klašu priekšnesumi. Skolotāji, kuri iesaistījās priekšnesumos. Stacijas. Apdāvināšanās."
- Krišs

"Patika skatīties citu klašu priekšnesumus, kā arī ar klasesbiedriem kopā gatavoties mūsu uznācienam. Balle arī bija ļoti forša."
- Marta

"Klašu uzvedumus bija interesanti skatīties, atrakcijas, kas bija jāveic kopā ar klasi, manuprāt, saliedēja mūs vēl vairāk, taču vislabāk man patika diskotēka."
- Emīlija


Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: 11.e klase


Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas gada atklāšanas pasākums

Šī gada 23. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā norisinājās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklāšanas pasākums. Skolā pulcējās vairāk nekā 300 programmas dalībnieku un skolotāju, pārstāvot ikvienu programmas dalības skolu no visas Latvijas.

Tā kā šis mācību gads veltīts, lai gatavotos nākamā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, izzinot gan vēlēšanu būtību, gan politikas veidošanu, pasākuma dalībnieki ieguva ieskatu un padziļinātāk izzināja daudzveidīgos vēlēšanu aspektus. Tāpat skolēni piedalījās dažādās ekspertu vadītās lekcijās, kas bija veltītas komunikācijas stratēģijai, digitālajām novitātēm, vēlēšanu iespējamai nozagšanai, un veidoja sarunas ar jaunajiem līderiem, uzzinot vairāk par jauniešu iesaistes iespējām. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja tikties ar Eiropas Parlamenta deputātiem – Ivaru Ijabu un Daci Melbārdi -, kuri kopējā sarunā apsprieda ar vēlēšanām saistītos jautājumus un jauniešu iesaistes nozīmi.

Pasākuma īstenošanā piedalījās arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 11.a klases skolnieces, kuras palīdzēja pasākuma organizatoriem ar viesu koordinēšanu un praktiskiem jautājumiem. Tāpat pasākumu apmeklēja arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas EPVS komanda, kura, kā pārējie dalībnieki, iepazinās ar šī mācību gada iecerēm un ieguva nepieciešamās prasmes un zināšanas, kas noderēs turpmākā projekta izstrādei.

Pasākums bija piemērota vieta, kur skolēni atcerējās savu līdzdalības svarīgo nozīmi nākotnes Eiropas veidošanā un interešu pārstāvēšanā valsts un Eiropas pārvaldes institūcijās. Tika atgādināts, ka ikviena balss vēlēšanās ir svarīga, un skolēni jau tagad var sākt iesaistīties aktivitātēs un jauniešu organizācijās, lai iegūtu nepieciešamo pieredzi un zināšanas, kas noderēs turpmākajā dzīvē. Reflektējot uz pasākumā uzzināto, dalībnieki pauda, ka ir paplašinājuši zināšanas par Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi un jauniešu iesaistes iespējām, lai stiprinātu savā kopienā un vienaudžu vidū parlamentārās demokrātijas vērtības.