Ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu

2023.gada 28.martā 10.a klases skolēni devās izglītojošā ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu. Tās laikā jaunieši iepazina 1.Saeimas vēsturi un nesenāko Saeimas deputātu sarakstus, kā arī ieguva zināšanas par Saeimas zālē savstarpēji izvietotajām frakcijām. Zināšanas tika papildinātas arī par parlamenta ēkas būvvēsturi, arhitektūru un interjeru, kas atklāja ēkas transformāciju vairāku gadsimtu laikā.

Parlamenta ēkas un politiķu darba izzināšanu papildināja tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu, uz kuru parlamenta vadītājs bija personīgi izteicis uzaicinājumu. Sarunas laikā tika uzdoti interesējušie jautājumi par deputātu darbalaiku un profesionālo karjeru, valodu zināšanām, internacionālām vizītēm un došanos uz Ukrainu. Saeimas priekšsēdētājs izteica atzinību par skolēnu vēlmi savu nākotni saistīt ar politiku un mudināja viņus iesaistīties dažādos projektos, piemēram, Jauniešu Saeimā. Lai jauniešiem sniegtu vēl lielāku sapratni par Saeimas galveno telpu, tās izkārtojumu un akustiku, Edvards Smiltēns izrādīja īpašu godu, skolēniem atļaujot apsēsties pie sava darba galda Saeimas centrā.

Pēc sarunas jaunieši ieguva izpratni, ka politiķa darbs ir 24/7 un ka par politiķi nevar kļūt nakts laikā – ir jābūt zināšanām daudzpusīgās jomās. 

Fotogrāfe Ieva Ābele.

Fotogrāfijas pieejamas: https://www.saeima.lv/lv/galleries/view/11278


Vērtēšanas pieredzes popularizēšana forumā

17. martā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā norisinājās pedagogu profesionālās pieredzes forums «Vērtēšana skolēna sniegumam». Forumu organizēja Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Skola2030. Tajā ar saviem labās prakses piemēriem dalījās vairāki desmiti skolotāji no Rīgas un Pierīgas skolām. Forumā kā klausītāji piedalījās vairāki simti skolotāju.

Forumā uzstājās un ar veiksmīgiem vērtēšanas pieredzes piemēriem dalījās arī mūsu skolas skolotāji Andris Ģērmanis un Inga Treimane. Viņi iepazīstināja citu skolu pedagogus ar labās prakses piemēriem sadarbības grupu darbā izvērtēšanā pamatskolas skolēnu projektu darbu piemērā.

Šajā mācību gadā mūsu skola 7. klašu skolēniem sniedza inovatīvu atbalstu, pirms projektu darba uzsākšanas mācot grupu darba atšķirības no individuālā darba, grupas veidošanas priekšnosacījumus, izprast līdera lomu grupā, grupu darba attīstības fāzes, lomu sadalījumu grupā, vērtības, pienākumus un atbildību. Savukārt pēc projekta darbu aizstāvēšanas izvērtējām, kas projekta darbu veidošanas sakarā veicies, kas neveicies.

Foruma dalībnieki atgriezeniskajā saitē mums rakstīja:

«Popularizēšu pedagogu auditorijā, jo ir jābūt projektu darbu ekspertiem, kuri sagatavo augsni darbam skolas kolektīvā.»

«Paldies, ļoti labi redzamas pamatīgas izstrādnes un milzīgs darbs. Ieguvēji ir skolēni.»

«Sniedz ieskatu skolēniem, kā mācīties strukturēt informāciju. Projektam ir praktisks pielietojums! Lieliski! Aktualizēšu kolēģiem idejas, kā jau 7. klasēs skolēnus var rosināt domāt plašāk.»

«Ieguvu apstiprinājumu, ka visiem skolas pedagogiem ir jāsadarbojas.»

Teksts: Andris Ģērmanis
Foto: Inga Treimane

Izrādes “Dzejnieks ar jautājuma zīmi” un ”Tāda ir mīlestība”

Apgūstot tematu par Aspazijas dzeju un dramaturģiju, 11. a klases skolēni mēneša laikā sagatavoja divas izrādes "Dzejnieks ar jautājuma zīmi" un "Tāda ir mīlestība". Katra skolēnu grupa veidoja izrādes scenāriju, gatavoja nepieciešamos rekvizītus un rezultātā iepriecināja ar interesantām izrādēm, paverot skatu uz radoša cilvēka meklējumu pasauli, Aspazijai sastopoties ar saviem laikabiedriem, kā arī saskatot daudzveidīgās mīlestības izpausmes no mūsdienu sabiedrības skatu punkta. Skolēni sevī atklāja spēlēt prieku, mācījās atbalstīt grupu, izprast vārda un mūzikas mijiedarbību, spēja risināt problēmas, lai gala rezultāts iepriecinātu jo īpaši pašus. Aicinām arī visus pārējos noskatīties izrāžu ierakstus!  

Dzejnieks ar jautājuma zīmi - https://youtu.be/bxgB2NlKRxU

Tāda ir mīlestība - https://youtu.be/dUqAsw9P-hM

Iliāda: ja nu...

Iliāda: ja nu...- izrāde, kas no idejas līdz gala produktam tapusi vien trīs nedēļās, bija liels izaicinājums 10.a - humanitārās klases skolēniem. Kā jau visos darbos, ir ļoti svarīgs darba mērķis, kas šoreiz bija jāsasaista ar Seno Grieķiju. Mēs izlēmām apspēlēt cilvēku izvēles, kas ir aktuālas ne tikai šodien ,bet bija arī pirms diviem tūkstošiem gadu. Šo domu centāmies attēlot ar humora devu, izsmejot nejēdzīgās rīcības un lēmumus, pārspīlējot dievu īpatnības Izvēloties komēdiju kā izrādes žanru, jāapzinās, ka tas ir viens no sarežģītākajiem izpausmes veidiem, jo dialogos ir jāprot iesaistīt frāzes, kas uzjautrinātu skatītājus, bet neskanētu pārlieku banāli vai nebūtu aizvainojoši. Izrādes tapšanas process bija lieliska iespēja katram iepazīt teātri tuvāk un no cita skatpunkta, un katram bija iespēja izpausties aktiermākslā. Aktierspēli papildināja scenogrāfija, kas bija ļoti ierobežota, taču, liekot lietā radošumu, spējām iziet no situācijas. Lielisks papildinājums izrādei bija mūzikas pavadījums, kas deva pabeigtības sajūtu. Visi saskārāmies ar dažādiem izaicinājumiem, taču neilgā laika sprīdī spējām iestudēt ap 40 minūšu ilgu teātra uzvedumu, kas lielu daļu skatītāju piecēla no krēsliem. Šī bija nenovērtējama pieredze, kas pārbaudīja katra izturību un lika apzināties gan individuālo, gan kopīgo spēku.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Žetonu vakars

Šī gada 2. un 3. martā norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 12. klašu Žetonu vakars. Svinīgā ceremonijā audzēkņiem tika dāvināti skolas gredzeni, izteikti pateicības vārdi skolotājiem un vadībai.

Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu, lai viesiem dotu iespēju izjust klases gaisotni; neizpalika arī skolotāju un direktora vēlējumi. Skolas 2. stāva gaiteņos iespējams apskatīt plakātus, kurus izveidojuši 12. klašu skolēni un klases audzinātāji.

Sveicam 12. klašu skolēnus un novēlām izturību eksāmenu laikā!


Sirsnīgi sveicam skolotāju, skolēnus un absolventus svētkos!

Šī gada 12. februāri atzīmējam skolas 107. jubileju. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija dibināta 1916. gada 12. februārī, kad "Latviešu izglītības biedrība" atvēra Meiteņu ģimnāziju un Zēnu reālskolu, kas bija pirmā Rīgas vidējās izglītības iestāde, kurā pilna izglītība bija apgūstama latviešu valodā.

Svētku ietvaros norisinājās skolēnu padomes rīkotā modes nedēļa, kurā skolēni aktīvi piedalījās.

Par godu svētkiem 10. februārī norisinājās svētku koncerts, kurā uzstājās pamatskolas meiteņu koris, vidusskolas jauktais koris un skolas tautas deju kolektīvs. Paldies dziedātājiem un dejotājiem, kā arī diriģentiem - Edgaram Vītolam un Laumai Eglītei.

Sirsnīgi sveicam skolotāju, skolēnus un absolventus svētkos!


2023.gada 8.februārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika diskusija "Jaunietis-vēlētājs"

2023.gada 8.februārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika diskusija "Jaunietis-vēlētājs", ko organizēja Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas komanda. Pasākumā piedalījās: 14.Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, 14.Saeimas deputāte Jana Simanovska, politologs prof. Jānis Ikstens un vēsturnieks Gatis Krūmiņš.

Pasākumu atklāja ar jautājumu par vēlēšanu aktivitātes pasivitāti. Eksperti norādīja, ka, lai uzlabotu vēlētāju iesaisti, cilvēkiem ir jāizprot, jārunā par politiku jau ģimenē un jānovērtē demokrātiskas valsts iespēja piedalīties godīgās vēlēšanās. Krievija ir spilgts piemērs tam, ka tās iedzīvotāji nevar brīvi izpaust savu viedokli un ietekmēt valsts procesus. E.Smiltēns akcentēja, ka dalība vēlēšanās ir īpaši svarīga, lai saglabātu valsts demokrātisko režīmu, jo katrai balsij ir iespēja mainīt vēlēšanu rezultātus.

Par vēlētāju spēju ietekmēt rezulātus izteicās J.Simanovska, minot, ka par ''Brexit'' vairākumā nobalsoja vecāka gājuma cilvēki, nevis jaunieši, kuru nākotne tiks ietekmēta visvairāk. Jaunieši, būdami pasīvi, atļāva citai sabiedrības grupai izlemt viņu vietā. Lai nepieļautu savu interešu ierobežošanu, aktīvi jāpiedalās vēlēšanās.Diskusija turpinājās ar jautājumu, vai jauniešiem būtu jānodrošina iespēja piedalīties reģionālās vēlēšanās no 16, nevis 18 gadiem. Politiķi atzina, ka jauniešu iesaiste vēlēšanās būtu lieliska iespēja, kā palielināt sabiedrības līdzdalību, un ka šis jautājums ir diskusiju vērts.

Pēc diskusijas jauniešiem pilnveidojās sapratne, ka pirms nozīmīgu lēmumu pieņemšanas ir jāveic plašas diskusijas un jāaplūko iespējamās problēmas no dažādiem aspektiem. Skolēni atzina, ka uzlabojās sapratne par nepieciešamību piedalīties vēlēšanās, to ietekmi uz demokrātiju un valsts pārvaldi.

Diskusijas moderatore Flēra par pasākumam piesaistītajiem ekspertiem izsakās šādi:''Bija ļoti patīkami atrasties vienā istabā un "sarunu burbulī" ar cilvēkiem, kas ir ieinteresēti valsts pārvaldē un problēmu risināšanā. Dzirdēt viņu domas par mūsdienās aktuālām situācijām bija patīkami, jo tas radīja emocionālu saikni ar runātājiem - viņi vairs nebija cilvēki TV ekrānos, bet īstas personības ar saviem uzskatiem.''


Diskusija: jaunietis – vēlētājs. Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā. 8. februārī, 15.00.

Otrdien, 17. janvārī, RV2Ģ 10.a klases skolēni devās uz izglītojošu lekciju ES Mājā

Otrdien, 17. janvārī, RV2Ģ 10.a klases skolēni devās uz izglītojošu lekciju ES Mājā. Lienes Valdmanes vadībā viņiem bija iespēja uzzināt ko jaunu par ES izveidi, attīstību, kā arī institūciju darbību un Latvijas dalību tajās. Interaktīvie uzdevumi un testi ļāva tuvāk iepazīt atsevišķas ES dalībvalstis, kā arī uzzināt interesantus faktus par tām. Tika pārrunātas arī ES vērtības un aktuālās problēmas, un kā jaunieši var iesaistīties to risināšanā.

Skolas Ziemassvētku balle 2022

22. decembrī pēc divu gadu pārtraukuma norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Ziemassvētku balle, kas pulcināja gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēnus. Par pasākuma atmosfēru parūpējās grupas "Ģenerāts" un "Pēdējais brīdis", kuru muzikālais sniegums tika atzīts uz deju grīdas. Skolas sporta zālē jeb "Rave cave" bija iespēja baudīt DJ Trupa un DJ 10toesdown priekšnesumus. Visa vakara garumā skolēniem tika dota iespēja piedalīties "speed-dating", tādejādi tuvāk iepazīstot savus vienaudžus.

Par pasākumā pieejamajiem našķiem jāpateicas uzņēmumam "Selga", savukārt "Liepājas teātrim" par balvu sagādāšanu "speed-dating" aktivitātes uzvarētājiem.

Liels paldies skolēnu padomei par Ziemassvētku balles organizēšanu! 


Ziemassvētku koncerts

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Ziemassvētku koncerts 2022

Šī gada 21. Decembrī pēc divu gadu pauzes Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kori atsāka ikgadējo tradīciju un priecēja vecākus ar brīnišķīgu koncertu Ziemassvētku noskaņās. Vidusskolas jauktais koris Edgara Vītola vadībā un pamatskolas jauktais koris ar diriģenti Laumu Eglīti priekšgalā apvienojās, lai radītu sirsnīgu koncertu, kas parādīja mūsu skolēnu muzikālo pusi un iedvesa svētku garu arī skatītājos. Repertuārs ietvēra kā atpazīstamas dziesmas latviešu valodā, piemēram, Ziemassvētku klasiku "Zvaniņš skan" un R. Tigula "Lec saulīte!", kā arī atsevišķas dziesmas, kas atskanēja angļu valodā, piemēram, "Heaven is a wonderful place". Paldies koristiem un diriģentiem!


Panākumi ĢIS Dienās 2022

Mūsu skolas 12. klašu skolēni, kuri apgūst mācību kursu Ģeogrāfija II, aktīvi iesaistījās ĢIS Dienu 2022 Āra aktivitātē un iekļuva uzvarētāju pulkā.

Āra aktivitātē skolēni interaktīvai kartei pievienoja dažāda veida atpūtas vietas - objektus, kuros viņi pavada savu brīvo laiku, piemēram, sporta spēļu laukumus, muzejus, bibliotēkas, u. c. Skolēni arī pievienoja attēlus un īsus aprakstus par sev mīļajām atpūtas vietām.

Izveidotā karte apskatāma šeit:

https://storymaps.arcgis.com/collections/d488dc82670f4c729f3f2ac36d1c6db0?item=3

Vienlaicīgi iesaistījāmies arī otrajā ĢIS Dienu 2022 pasākumā – spēlējām spēli «Apceļo Latviju!» Spēles uzdevums bija interaktīvā kartē atrast 11 vietas Latvijā. Katru vietu skolēni atrada, balstoties uz ģeogrāfiskām norādēm.

13. decembrī pie mums ciemojās SIA Envirotech pārstāve Elza Bidere, kura atveda gan Pateicības rakstu, gan gardu dāvanu, gan arī pastāstīja par ĢIS aktualitātēm un iespējām.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija šajā mācību gadā, uzsākot mācīt padziļināto ģeogrāfijas kursu, ir pievienojusies ESRI Eiropas ĢIS Skolu programmai.

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Inga Treimane


Mūsu skolas skolniece Estere Marta Balode veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes

Mūsu skolas skolniece Estere Marta Balode veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes, kas ar British Council pārstāvniecības Latvijā un SEB bankas atbalstu, Latvijā notiek jau trešo gadu.
Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes no visas Latvijas piedalās 8 prasmju darbnīcās, kur dažādu jomu līderu vadībā, gūst teorētiskas zināšanas, praktiski darbojas un pilnveido sevi, kā arī rod iedvesmu jaunām idejām. Programmas laikā jaunietes strādā komandās - pieredzējušu mentoru vadībā īstenojot sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Īpaši atzinīgi novērtējam Esteres Martas Balodes ieguldījumu programmā Future Heroes, kura kopā ar 15 meitenēm no iepriekšējām programmas sezonām ir kļuvusi par Big Sister jeb "Lielo māsu". Viņa turpina pilnveidot jau iegūtās prasmes un palīdz organizēt un moderēt prasmju darbnīcas, komunicē ar sadarbības partneriem un aktīvi piedalās sociālo mediju kontu satura veidošanā. Vēlamies, lai katra programmas dalībniece ar savu piemēru iedvesmotu citus jauniešus būt aktīviem, apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, pilnveidot sevi, kā arī pieņemt jaunus izaicinājumus. 


Uzsākot meiteņu līderības un uzņēmējdarbības programmas "Future Heroes" trešo sezonu 50 jaunietes, topošās līderes no visas Latvijas, oktobra vidū tikās atklāšanas pasākumā, bet jau šobrīd viņas aktīvi darbojas desmit komandās, lai veidotu sabiedrībai nozīmīgus sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Britu Padomes pārstāvniecību Latvijā, SEB banku, Future Heroes Estonia globālo kustību un citiem sadarbības partneriem, kas vēlas atbalstīt meiteņu izaugsmi, līderības spējas un citu mūsdienās nozīmīgu prasmju pilnveidi, kā arī veicināt viņu pilsonisko aktivitāti un uzņēmējdarbības potenciālu.

No oktobra līdz martam meitenes piedalās 8 prasmju darbnīcās, kurās tiek gūtas zināšanas no vadošajiem jomu ekspertiem. Katru darbnīcu atklāj viedokļu līderis vai pazīstama personība, kas ar savu pieredzes stāstu motivē un iedvesmo sasniegt savus mērķus. Iegūtās prasmes dalībnieces liek lietā un desmit komandās īsteno projektus, ar kuru palīdzību meklē risinājumus šobrīd aktuālām problēmām. Viņām uz izvirzītājiem mērķiem palīdz virzīties mentori – pieredzējuši profesionāļi.
"Future Heroes" turpina darboties 15 programmas absolventes, kas palīdz organizēt tās norisi -moderē prasmju darbnīcas, komunicē ar sadarbības partneriem un aktīvi piedalās sociālo mediju kontu satura veidošanā.

Programmas vadītāja Aina Špaca uzsver, cik nozīmīga ikvienas jaunietes potenciāla atklāšanai ir iedvesma, iespēja sadarboties ar jomu ekspertiem, uz izaugsmi vērsta un atbalstoša vide, kurā gūt projektu vadības un uzņēmējdarbības pieredzi jau skolas gados. Tā kā programmas darba valoda ir angļu, tad meitenes var papildus nostiprināt šīs valodas pielietojumu biznesa vidē. Jaunietēm tā ir iespēja pilnveidot sevi, iegūt patiesi vērtīgas un ikdienā noderīgas prasmes, jaunas draudzenes un veidot profesionālos kontaktus nākotnei.

Par Future Heroes programmu

Future Heroes programma Latvijā tika aizsākta 2020. gadā, tās ietvaros 14 līdz 17gadus vecas meitenes attīsta līderības prasmes, apgūst nākotnes darba tirgū nepieciešamās prasmes, kā arī veido sociālos un uzņēmējsdarbības projektus.

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes - nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas - stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Programma sniedz ieguldījumu drosmīgas, saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, kur liela loma būs nākotnes līderēm un pārmaiņu radītājām.

Programmu veiksmīgi absolvējušas jau 92 meitenes no dažādiem Latvijas novadiem, īstenojot 20 sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Papildu informācijai:


https://futureheroes.lv
https://www.youtube.com/channel/UCTemp4ZY8ei-r6hwFuVCzVA
instagram.com/futureheroeslatvia

facebook.com/FutureHeroesLatvia 

Ričards Vimba pārliecinoši uzvar ģeogrāfijas olimpiādē

26. novembrī norisinājās Rīgas pilsētas 6. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 8. un 9. klašu skolēniem. Olimpiādi organizēja Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. Arī šogad olimpiādes dalībnieki uzdevumus pildīja tiešsaistē, atrodoties katrs savās mājās.

Šogad interese par olimpiādi bija pat divkārt lielāka, ja salīdzinām ar pagājušo gadu. Ģeogrāfijas skolotāji no 39 Rīgas skolām bija pieteikuši 174 dalībniekus, bet līdz darbu iesniegšanai tika 143 jaunie ģeogrāfi.

Šogad olimpiādes tēma bija dabas jeb fiziskā ģeogrāfija, tādēļ skolēniem nācās atpazīt ezerus pēc to aprakstiem, atbildēt uz jautājumiem par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi, atpazīt meža augšanas apstākļu tipus, zināt, kur atrodas dažādas alas, saranžēt ģeogrāfiskos objektus un notikumus, kā arī veikt citus ar dabu saistītus uzdevumus.

1. uzdevumā bija jātiek galā ar jautājumiem par salām. Kas ir atols, kas – salu arhipelāgs? Kur atrodas lielas un mazas salas? Vai var būt tā, ka Havaju salas patiesībā augstākas par pašu Everestu? Šajā uzdevumā nepārspēts palika Oļegs Dubovskis (Rīgas Purvciema vidusskola), kurš ieguva 18 no 20 punktiem.

2. uzdevums visvairāk prieka sagādāja speleoloģijas faniem. Ar stalaktītiem un stalagmītiem bagātās alas, alas smilšakmeņos un ledus blāķos, alas filmās un mākslas darbos... Viszinošākie par alām (iegūstot 8 no 10 punktiem) izrādījās Kirills Kožemjačonoks (Rīgas 89. vidusskola) un Niks Zaharkins (Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija).

3. uzdevumā bija jādemonstrē zināšanas par Baltijas jūras krastiem. Pēc attēliem vajadzēja noteikt, kur tie uzņemti, bija jāorientējas šērās, lagūnās un fjordos, kas vislabāk (14 punkti no 15) izdevās Adrianam Selezņevam (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Aleksam Ankuram (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Sandim Vīburam (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Līvai Laugalei (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola) un Oskaram Freimanim (Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola).

4. uzdevumā nācās risināt jautājumus par klimatu. Bija doti 20 apgalvojumi par klimatu, daži no tiem arī ļoti āķīgi. Tomēr prieks, ka četri skolēni spēja nopelnīt pat 17 punktus (no 20). Tātad vislabākās zināšanas klimata jomā uzrādīja Pēteris Zvirgzdiņš (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Ričards Vimba (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Ādams Viļums (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un Kristaps Buivids (Rīgas Centra humanitārā vidusskola).

5. uzdevumā vajadzēja pēc dotajiem aprakstiem atpazīt gan Latvijas, gan pasaules ezerus. Kaut arī bija daži jaunie censoņi, kas Velnezeru meklēja Āfrikā, absolūtajam vairumam olimpiādes dalībnieku šis uzdevums problēmas nesagādāja. Maksimālos 10 punktus ieguva pat 47 skolēni, tāpēc visus neuzskaitīsim.

6. uzdevums visvairāk pie sirds gāja tiem, kuriem patīk mežs. Un vēl labāk, ja ne tikai patīk, bet ir arī zināšanas par meža augšanas apstākļu tipiem. Uzdevums gan izrādījās diezgan ciets rieksts, bet 7 no 10 meža tipiem nepārspēti izdevās «pārkost» Grētai Volkovičai (Āgenskalna Valsts ģimnāzija).

7. uzdevumā skolēni parādīja ranžēšanas prasmes. Vajadzēja saranžēt paugurus pēc to augstuma, Baltijas jūras attīstības stadijas un daudz ko citu. Visus 30 punktus spēja iegūt vienīgi Evelīna Bumbure (Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola).

8. uzdevums izcēla saulītē tos skolēnus, kuri draudzējas ar ģeogrāfijai radniecīgo ģeoloģijas jomu, jo šajā uzdevumā vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi. Kad veidojies kristāliskais pamatklintājs, kad – pamatieži? Kādi resursi sastopami Latvijas zemes dzīlēs? Šajā uzdevumā nepārspēts palika Ričards Vimba (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).

9. uzdevums parādīja ģeogrāfiskās domāšanas prasmes. Ģeogrāfiskās koordinātas, laika joslas, orientēšanās apvidū, dienas garums – tās ir pamatlietas, ko vajadzētu zināt katram. Prieks par pieciem olimpiādes dalībniekiem, kuri spēja iegūt maksimālo punktu skaitu šajā uzdevumā. Tie ir Mārtiņš Gulbis (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Rihards Krusts (Rīgas 84. vidusskola), Ričards Vimba (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Ādams Viļums (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un Kristaps Buivids (Rīgas Centra humanitārā vidusskola).

10. uzdevums lika paskatīties uz seniem un ļoti seniem notikumiem, jo vajadzēja savienot ievērojamus ģeogrāfus ar viņu savulaik veiktajiem atklājumiem. Tas vislabāk (17 no 20 punktiem) izdevās Pēterim Zvirgzdiņam (Āgenskalna Valsts ģimnāzija) un Tomam Vulānam (Rīgas 25. vidusskola).

Saskaitot visus iegūtos punktus, izkristalizējās olimpiādes laureāti. Absolūtais olimpiādes laureāts ir RIČARDS VIMBA (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija). Priecājamies un lepojamies!

8. klašu grupā:

1. vietas diplomu saņem:

Pēteris

Zvirgzdiņš

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Tabita

Rūsiņa

Rīgas 84. vidusskola

Mārtiņš

Gulbis

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

2. vietas diplomu saņem:

Aleksandrs

Veinbergs

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Silva

Stūrmane

Rīgas 85. pamatskola

Alekss

Ankurs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Adrians

Selezņevs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Sandis

Vīburs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

3. vietas diplomu saņem:

Rihards

Ahmetovs

Rīgas Baltmuižas pamatskola

Roberts Dainis

Ābols

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Evelīna

Bumbure

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Olivers

Zirnis

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Jānis

Misiņš

Rīgas Franču licejs

Adelina

Zabecka

Rīgas 40. vidusskola

Rihards

Urbanovičs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Kārlis

Kopštāls

Rīgas Igauņu pamatskola

Mārtiņš

Mālakalns

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Atzinības rakstu saņem:

Marta

Zvirbule

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Laura

Garkane

Rīgas Franču licejs

Jānis

Grabis

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Sarma

Gusare

Mežciema pamatskola

Alise

Ūpe

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola

Iļja

Trofimovs

Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija

Hugo

Brālis

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

9. klašu grupā:

1. vietas diplomu saņem:

Ričards

Vimba

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Ādams

Viļums

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Linards

Buivids

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

2. vietas diplomu saņem:

Grēta

Volkoviča

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Kristaps

Buivids

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Raimonds

Smiltnieks

Rīgas 47. vidusskola

Rihards

Krusts

Rīgas 84. vidusskola

Anda

Vismane

Rīgas 47. vidusskola

Marta

Avota

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Līva

Laugale

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

3. vietas diplomu saņem:

Rolands

Skorohodovs

Rīgas 84. vidusskola

Augusts

Punenovs

Rīgas Franču licejs

Laura

Darkevica

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Emīls Gustavs

Sangovičs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Elza

Aščuka

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Paula

Bičeka

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Oskars

Freimanis

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola

Krišjānis

Urniks

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

Zelma

Grīvane

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Arturs

Jansons

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Atzinības rakstu saņem:

Renāte

Šmite

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Jevgenija

Ļivšica

Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskola

Roberts

Būcens

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Rainers

Rončs

Rīgas Imantas vidusskola

Viktorija

Spurķe

Mežciema pamatskola

Artjoms

Berestenskis

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Henrijs Gustavs

Strīģelis

Rīgas Kultūru vidusskola

Atzinības rakstu par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu ģeogrāfijas olimpiādei saņem šādi ģeogrāfijas skolotāji – Alla Tumiņa (Rīgas 40. vidusskola), Anastasija Podlužnaja (Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola), Andris Ģērmanis (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Gunta Gultniece (Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola), Ilze Grīnhofa (Rīgas 84. vidusskola), Ina Jukēvica (Rīgas Centra humanitārā vidusskola), Inese Roziņa (Rīgas Franču licejs), Irina Čučukina (Rīgas Baltmuižas pamatskola), Laura Freimane (Rīgas 47. vidusskola), Ligita Zelča (Rīgas Igauņu pamatskola), Santa Miksone-Tukiša (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Tīna Sarkane (Rīgas 85. pamatskola) un Vija Melne (Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola). Paldies arī pārējiem skolotājiem!

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija pateicas visiem olimpiādes dalībniekiem par dalību šajā ikgadējā pasākumā. Rīgas pilsētas atklātās ģeogrāfijas olimpiādes 8. un 9. klašu skolēniem organizēšana kļuvusi par Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas neatņemamu tradīciju, kas nu jau turpinās sešu gadu garumā. Uz tikšanos 7. olimpiādē nākamgad!

Andris Ģērmanis

2022.gada 11.novembrī 10.a klases skolēni devās uz Rīgas Brāļu kapiem

2022.gada 11.novembrī 10.a klases skolēni devās uz Rīgas Brāļu kapiem, lai piedalītos svinīgā ziedu nolikšanā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, ministru prezidentu Krišjāni Kariņu un citām augstām amatpersonām. Skolēni nolika svecītes pie kritušo karavīru, Latvijas Armijas pirmā virspavēlnieka, ģenerāļa Dāvida Sīmansona un Baltijas landesvēra pieminekļa.

Vēstures atcerēšanās un godināšanas aktivitātes turpinājās Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kur tika apskatīts pilns Lāčplēša kara ordeņa komplekts, Kara muzeja priekšpusē, kur skolēni iepazinās ar NBS un sabiedroto bruņutehniku, un Sudrabkalniņā, kur norisinājās svinīgs svētku koncerts.


Koncerts "Tavi esam, Tavi būsim"

11. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika Lāčplēša dienai veltīts koru un pūtēju orķestra koncerts "Tavi esam, Tavi būsim", kurā piedalījās arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jauktais koris. 

27.oktobrī, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 10.a klases skolnieces un EPVS pārstāves Anete Krūmiņa, Monta Kaufmane, Elza Rone un Anastasija Kurahtanova tikās ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu.

27.oktobrī, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 10.a klases skolnieces un EPVS pārstāves Anete Krūmiņa, Monta Kaufmane, Elza Rone un Anastasija Kurahtanova tikās ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Robertu Metsolu. Sarunas mērķis bija noskaidrot jauniešu viedokli par sabiedrībā svarīgām tēmām, kuras ir aktuālas ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Tika uzdoti arī jautājumi par mentālo veselību, dzimumu vienlīdzību, problēmām, ar kurām saskaras cilvēki ar invaliditāti, un kara Ukrainā izraisītajām sekām. Brīvā atmosfēra ļāva jauniešiem labāk izprast Eiropas Savienības nozīmi un katra individuālo lomu tās labklājības veicināšanā.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklāšanas pasākums

25. oktobrī, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas EPVS komandas pārstāvji devās uz 2022./2023. m.g. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklāšanas pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. EP Vēstnieku skolas programmas eksperte Prof. Žaneta Ozoliņa un programmas koordinatore Jolanta Bogustova iepazīstināja EPVS komandas ar to, ko varēs sagaidīt no organizatoru puses visa mācību gada garumā, arī ar to, ko organizētāji sagaida turpmākajā sadarbības procesā. Pasākuma pirmajā pusē notika seminārs "Vēlēšanu maratons", kuru vadīja Prof. Daunis Auers un Mārtiņš Spuris, tam sekoja diskusija ar Eiropas Parlamenta deputātiem- Daci Melbārdi, Nilu Ušakovu un Ivaru Ijabu, kuri pauda savu pieredzi, uzskatus un rosinājumus par Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Pasākuma otrajā daļā pārstāvjiem bija iespēja piedalīties interaktīvās diskusijās par tēmām kā, kāpēc ir jāiet vēlēt, kas ir deputāti, kā sociālie mediji ietekmē vēlēšanu procesu un kā orientēties politiskajā tirgū, kurus vadīja tādi eksperti kā, Kristīne Bērziņa, Egita Prāma, Sigita Struberga, Iveta Reinholde, Rihards Bambals un Jānis Sildniks.

Komandai bija iespēja piedalīties interaktīvajās diskusijās, kurās bija dota iespēja uzdot jautājumus un veidot diskusijas ar politologiem un medijpratības speciālistiem, nemanot paskrēja laiks. Šīs diskusijas palīdzēja doto informāciju, tematiskos jautājumus uztvert labāk un saprotamāk, savstarpējā komunikācija starp ekspertiem un pārējiem EPVS dalībniekiem bija aizraujoša. Sapratām, cik svarīga ir katra cilvēka balss, kādam diplomātam būtu jābūt, par pašreizējām norisēm Eiropas Parlamentā. Pieredze bija jauna un nepierasta, noteikti var teikt, ka mēs esam gatavi Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolai!


Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijas EP Vēstnieku skolas komandas skolēnu dalība Eiropas Savienības informācijas sniedzēju fórumā LR Ārlietu ministrijā 2022.gada 19.septembrī

19.septembrī divas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas pārstāves – Sofija Jansone un Elizabete Zaumane - devās uz Ārlietu ministriju, lai piedalītos Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā. Pasākumā tika apspriesta sniegtā palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem, elektroenerģijas cenu pieaugums Eiropā un savu ikdienas paradumu maiņa.

Forumu apmeklēja dažāda gada gājuma cilvēki - gan skolēni, gan skolotāji, gan vadošie firmu speciālisti.

Elizabete uzskata, ka pasākums sniedza informatīvu ieskatu minēto tēmu aktualitātēs un ar interesi sekos līdzi šo notikumu attīstībai. Sofijai šķita, ka visi runātāji bija ļoti zinoši savā nozarē. Daudzas detaļas par apspriestajām tēmām nav publiski pieejamas, tāpēc dzirdēt speciālistus runājam gan par karu Ukrainā, un kāda reāla palīdzība tiek sniegta, gan par elektroenerģijas cenu kāpumu, bija salīdzinoši unikāla pieredze.


Pie Rīgas pils atklāj ārtelpas izstādi “Valsts prezidenta institūcijai 100”

Šī gada 28.septembrī 10.a klases skolēni kopā ar skolēnu padomes dalībniekiem un skolotājiem devās uz Latvijas prezidentūras simtgadei veltītu izstādi pie Rīgas pils. Svinīgajā atklāšanas ceremonijā piedalījās Valsts prezidents Egils Levits, eksprezidents Valdis Zatlers un vēstures doktors Gatis Krūmiņš.
Pasākuma laikā tika akcentēta Latvijas prezidenta loma parlamentārā valstī. Tika sniegts ieskats prezidenta pienākumu sarakstā, kas īpaši noderēja 10.klases skolēniem, kas šogad piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā. Vēstnieku skolas dalībnieki, personīgi aprunājoties ar Valsts prezidentu, no pirmavota ieguva atziņas gan par politiku, gan par prezidenta lomu nākotnē.

28.09.2022. Pie Rīgas pils atklāj ārtelpas izstādi "Valsts prezidenta institūcijai 100".

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.