Ģeoloģijas mācību stundas muzejā

21. un 28. septembrī 12. klašu skolēni, kuri apgūst padziļināto ģeogrāfijas kursu Ģeogrāfija II, apmeklēja Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) Muzeja Ģeoloģijas kolekciju, savukārt 5. oktobrī - Latvijas Nacionālo dabas muzeju.

Pirmā tēma padziļinātās ģeogrāfijas kursā saistīta ar ģeoloģiju un litosfēru, tādēļ ļoti svarīgi stundās apgūtās teorētiskās zināšanas par minerāliem un iežiem, zemestrīcēm un vulkāniem, Zemes attīstību un ģeohronoloģisko tabulu, Latvijas teritorijas ģeoloģisko attīstību, kontinentu dreifu, iežu aprites ciklu, reljefa formām un ledājiem sasaistīt ar praktiskām nodarbībām, ko lieliski piedāvā iespējas muzejos.

Pirmajā nodarbībā LU Muzejā apskatījām Latvijas teritorijas ģeoloģisko griezumu - dažāda vecuma Zemes dzīļu iežus un fosilijas. Muzeja ekspozīcijā iepazināmies arī ar daudzveidīgajiem Latvijas derīgajiem izrakteņiem un to izmantošanas iespējām.

Otrajā nodarbībā skolā mācītās teorētiskās zināšanas ģeoloģijas jautājumos varējām apgūt praktiski: noteikt minerālu un iežu cietību, izmantojot Mosa skalu, grupēt iežus pēc to izcelsmes, uzzināt, kur Rīgā var ieraudzīt stalaktītus, kur - gliemeždolomītu, iemācīties noteikt vairākus iežus, uzzināt, kāpēc viens un tas pats minerāls var būt dažādās krāsās.

Skolēni priecājās par iespēju šajā nodarbībā strādāt praktiski, sadarboties un iedziļināties šajā nebūt ne vieglajā tēmā. Bija arī iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem izsmeļošas atbildes.

Paldies nodarbības vadītājai Dr. ģeol. Vijai Hodirevai!

Savukārt 5. oktobrī apmeklējām Latvijas Nacionālo dabas muzeju, kur nostiprinājām zināšanas par zemestrīcēm un vulkāniem, galvenajiem notikumiem uz Zemes un dzīvības attīstībā katrā ģeohronoloģiskās tabulas ērā un periodā, izpildot interaktīvu testu, izbaudījām zemestrīci, mikroskopā vērojām dažādus minerālus, turpinājām iepazīt minerālus un iežus, uzzinājām par iežu luminiscenci, no detaļām salikām bruņuzivi, noskatījāmies video par Kvartāra perioda apledojumu Latvijas teritorijā, iepazināmies ar ģeoloģiskajiem urbumiem dažādās Latvijas vietās.

SKOLĒNU ATSAUKSMES PĒC NODARBĪBAS LU MUZEJĀ:

"Nepiespiestā gaisotnē varējām klausīties interesantu stāstījumu no vadītājas ar iespēju uzdot interesējošos jautājumus. Lielākais ieguvums no šādas klātienes nodarbības bija iespēja apskatīt un aptaustīt iežus un minerālus, par kuriem mācāmies ģeogrāfijas mācību stundās, kā arī dzirdēt stāstus, kā tie iegūti un nonākuši muzejā."
- Evelīna

"Bija patīkami pamainīt mācību vidi. Interesanti vielu apgūt citādākā veidā, darbojoties praktiski un uzklausot ģeoloģi."
- Deina

"Interesanti bija uzzināt, ka pat Rīgā ir iespējams apskatīt stalaktītus."
- Undīne

"Interesanti bija uzzināt par smilšakmens bumbiņām, un to, kā tās veidojas. Patika iespēja pieskarties bruņuzivs zvīņām."
- Marta

"Nodarbība bija pamācoša un interesanta. Patika, kā tika pastāstīts par minerāliem Latvijā un citur. Patika arī tas, ka pastāsta kur varētu tikt izmantots iezis. Dalība nodarbībā ļāva izprast dažādas nianses, ko varētu pielietot iespējams pat nākotnes profesijā."
- Lauris

"Interesantas un noderīgas nodarbības, kurās varēja uzzināt daudz ko jaunu. Patika nodarbība, kurā bija iespējams arī dažādos iežus pataustīt. Tāpat patika arī pasniedzēja, kura šīs nodarbības padarīja interesantākas un aizraujošas."
- Sāra Elizabete

"Lietderīgi un kvalitatīvi pavadīts laiks, kurā varēja uzzināt daudz jaunus faktus par iežiem, minerāliem un to veidošanās procesiem. Un lai visu vieglāk un labāk būtu uztvert, patīkama bija iespēja visu pataustīt un aplūkot tuvāk."
- Kristaps

"Jauka nodarbība. Patika, ka vadītāja varēja atbildēt uz visiem jautājumiem un bija ļoti komunikabla. Interesanti pašai izpētīt dažādus ikdienā neievērotus iežus un minerālus no Latvijas."
- Betija


Teksts un foto: Andris Ģērmanis

Čehu skolotāji ciemojas Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā

Šī gada 4. un 10. oktobrī "Erasmus+" projekta ietvaros četri skolotāji no Čehijas, Čoteboras tehniskās skolas, viesojās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā. Apciemojuma galvenais mērķis bija vērot mūsu skolotāju vadītās angļu valodas un matemātikas stundas Starptautiskā bakalaurāta Diploma programmas 10. klasē.

Šī pieredzes apmaiņa vērtējama kā ļoti veiksmīga. Čehu skolotāji ne tikai slavēja mūsu skolotāju profesionalitāti, dažādās mācību metodes un prasmi ieinteresēt skolēnus, bet arī atzinīgi novērtēja mūsu skolēnu augsto sniegumu un zināšanu līmeni mācību stundās.

Paldies par atvērtajām stundām skolotājai Ievai Apīnei, Tatjanai Strigaļovai un Sinanam Ciftleram!


Angļu valodas skolotāji


Angļu valodas stundas vērošana


Matemātikas skolotāji


10. sb klase


Angļu valodas skolotāji


Matemātikas stundas vērošana

Fizikas skolotāja vizīte CERN

Lai gūtu jaunu pieredzi, zināšanas un iedvesmu skolotāja darbam 23. - 28. aprīlī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas fizikas skolotājs Voldemārs Muižnieks kopā ar 12 Latvijas fizikas skolotājiem un kolēģiem no Lietuvas un Igaunijas piedalījās fizikas skolotāju mācību programmā «Baltic Teacher Programme 2023» Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) Šveicē.

Braucienam uz CERN skolotāji tika izvēlēti, vērtējot viņu iesniegtās motivācijas vēstules atbilstoši iepriekš izstrādātajiem kritērijiem.

Skolotāju mācību programmā tika sniegta iespēja tikties ar CERN darbiniekiem, kā arī piedalīties nodarbībās, ko vada CERN strādājošajie Latvijas zinātnieki, piemēram, T. Torims, K. Palskis, N. R. Strautnieks u.c. CERN organizētajās nodarbībās un ekskursijās bija unikāla iespēja redzēt paātrinātāju iekārtas, dibināšanas vēsturi, uzzināt galvenos pētījumu virzienus ne tikai daļiņu fizikā, bet arī tās praktisko pielietojumu cilvēcei, piemēram, kā daļiņas varētu mērķtiecīgi izmantot daļiņu terapijā.

CERN ir viena no mūsdienu zinātnes un tehnoloģiju augstākajām virsotnēm, kas piedāvā unikālas izglītības programmas pedagogiem – īpaši fizikas skolotājiem sagatavotas lekcijas un prezentācijas, piemēram, par elektromagnētismu, daļiņu fiziku, kosmoloģijas elementiem, kā arī nodrošinot iespēju strādāt laboratorijās, iepazīties ar CERN eksperimentiem.

Esot CERNā skolotājiem pašiem ir unikāla iespēja gūt jaunas zināšanas un iespaidus, izpratni par modernās zinātnes darbību un tehnoloģiju iespējām, lai varētu strādāt ar skolēniem.


"Okazionālismi" ir 10.a klases skolnieču Emīlijas Medziņas un Madaras Kukules izveidots dzejas klubs

"Okazionālismi" ir 10.a klases skolnieču Emīlijas Medziņas un Madaras Kukules izveidots dzejas klubs. Ideja radusies tādēļ, ka bija vēlme pēc vietas un vides, kur izpausties un dalīties labsajūtā, ko meitenēm sniedz dzeja, kā arī vēlme aizraušanos attīstīt lielākās lietās. Klubs izveidots, lai apvienotu tos, kurus aizrauj dzeja un tās rakstīšana. Tas ir izveidots, pateicoties jauniešu vēlmei dalīties savā dzejā, to iepazīt tuvāk un atrast sev līdzīgos. Tā ir vieta, kur nav viena skolotāja, šeit visi mācās un iegūst viens no otra, meklējot iedvesmu. Tikšanās notiek reizi divās nedēļās, tajās tiek apspriesti zināmi un mazāk zināmi rakstnieki, iepazīstot viņu dzīvesgājumu, bet galvenokārt dzeju. Pārsvarā notiek spēle ar dzeju un tiek izmēģināti dažādi paņēmieni, kā to radīt. Dzejas klubiņā tiek ļauta vaļa katra viedoklim. Mērķis ir radīt patīkamu atmosfēru, kurā dzejas cienītājs sastop domubiedrus un ir gatavs reizēm pārkāpt savas robežas un dalīties savos darbos un kur cilvēki, kas neraksta dzeju, tiek iedrošināti to pamēģināt. Bieži vien tiek piedāvāti arī dažādi ar dzeju saistīti pasākumi, un iespējas, kur dalīties ar saviem darbiem jau plašākā mērogā. Pagaidām viss ir sākuma stadijā, bet ceram uz vēl ražīgākām tikšanās reizēm vasarā un nākamajā mācību gadā. Dzejas klubiņš ir labs veids, kā uz brīdi aizmirsties un atkāpties no ikdienas steigas un noguruma. Tā ir vieta, kur dalīties mīlestībā pret dzeju, rast iedvesmu un apzināties, cik mūsu paaudze ir spējīga.


11. a klases skolēni siltā maija pēcpusdienā devās ciemos pie A. Čaka

​11. a klases skolēni siltā maija pēcpusdienā devās ciemos pie A. Čaka, kur laipni sagaidīja muzeja vadītāja A. Medne. Skolniece M. Liepiņa:,, A. Čaka muzejs palīdzēja redzēt Čaku no īstās puses, ka kādreiz zināju dzejnieku kā ,,Mūžības skartie" autoru, tad tagad zinu arī autora biogrāfiju un citus darbus." K. Slavinska:,, Ļoti patika muzeja apmeklējums, bija interesanti un autentiski. Ļoti patīkama atmosfēra."M. Ķempe: ,,Man šķiet, ka divas autentiski saglabājušās istabas dod tikai mazumpiegaršu. Es gribētu, lai viss dzīvoklis būtu saglabāts tā, kā tas izskatījās, kad Čaks tur dzīvoja, un lai ieejot varētu justies kā pirms 100 gadiem."

9.maijā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas komanda rīkoja izglītojošu orientēšanās spēli par Eiropas Savienību.

9.maijā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas komanda rīkoja izglītojošu orientēšanās spēli par Eiropas Savienību. Tajā piedalījās 9 komandas, ko veidoja 11.a un 11.b klases skolēni. Viņi pildīja 5 staciju uzdevumus, pārbaudot savas zināšanas par ES vēsturi un tās dalībvalstīm. Pasākuma dalībnieki piedalījās arī jautrā vārdu skaidrošanas spēlē, "Eirovīzijas" dziesmu atpazīšanā un izveidoja Eiropas Savienības iniciāļus.

Pludmales volejbola PČ U19 2022

Pludmales volejbola pasaules čempionāts U19 vecuma grupā norisinājās mācību gada sākumā, tas ir, 14.-18. septembrim Turcijā, Dikili. Es, Dāvis Teteris, ar savu pārinieku Oliveru Bulgaču bijām izcīnījuši Latviju pasaules kausā pārstāvēt kā otrā deleģētā komanda, tādēļ mums pirmās spēles sākās dienu ātrāk par otru komandu. Mēs zinājām, ka mēs kā komanda esam spējīgi, taču lielas cerības uz pašu turnīru un tik augstiem sasniegumiem nelikām. Tomēr uz laukuma abi parādījām izcilus sniegumus, un vienu spēli pēc otras turpinājām to arī atrādīt, tādejādi no visām desmit spēlem zaudējot diemžēl tikai vienu lielajā finālā. Finālā otra komanda arī bija no Latvijas, kas mūsu maziņajai valstij bija milzīgs sasniegums, ko neviens nebija paredzējis. Protams, liels paldies jāpasaka arī skolai un skolotājiem par iespēju visu 6 gadu garumā apvienot mācības ar sportu, bez kuras šādi pasaules līmeņa sasniegumi nebūtu bijuši iespējami. Gan dodoties uz turnīru, gan atgriežoties atpakaļ, visi skolotāji bija saprotoši un izpalīdzīgi, lai varētu plūstoši atsākt mācības un iemācīties kavēto mācību vielu. 

Ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu

2023.gada 28.martā 10.a klases skolēni devās izglītojošā ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu. Tās laikā jaunieši iepazina 1.Saeimas vēsturi un nesenāko Saeimas deputātu sarakstus, kā arī ieguva zināšanas par Saeimas zālē savstarpēji izvietotajām frakcijām. Zināšanas tika papildinātas arī par parlamenta ēkas būvvēsturi, arhitektūru un interjeru, kas atklāja ēkas transformāciju vairāku gadsimtu laikā.

Parlamenta ēkas un politiķu darba izzināšanu papildināja tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu, uz kuru parlamenta vadītājs bija personīgi izteicis uzaicinājumu. Sarunas laikā tika uzdoti interesējušie jautājumi par deputātu darbalaiku un profesionālo karjeru, valodu zināšanām, internacionālām vizītēm un došanos uz Ukrainu. Saeimas priekšsēdētājs izteica atzinību par skolēnu vēlmi savu nākotni saistīt ar politiku un mudināja viņus iesaistīties dažādos projektos, piemēram, Jauniešu Saeimā. Lai jauniešiem sniegtu vēl lielāku sapratni par Saeimas galveno telpu, tās izkārtojumu un akustiku, Edvards Smiltēns izrādīja īpašu godu, skolēniem atļaujot apsēsties pie sava darba galda Saeimas centrā.

Pēc sarunas jaunieši ieguva izpratni, ka politiķa darbs ir 24/7 un ka par politiķi nevar kļūt nakts laikā – ir jābūt zināšanām daudzpusīgās jomās. 

Fotogrāfe Ieva Ābele.

Fotogrāfijas pieejamas: https://www.saeima.lv/lv/galleries/view/11278


Vērtēšanas pieredzes popularizēšana forumā

17. martā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā norisinājās pedagogu profesionālās pieredzes forums «Vērtēšana skolēna sniegumam». Forumu organizēja Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Skola2030. Tajā ar saviem labās prakses piemēriem dalījās vairāki desmiti skolotāji no Rīgas un Pierīgas skolām. Forumā kā klausītāji piedalījās vairāki simti skolotāju.

Forumā uzstājās un ar veiksmīgiem vērtēšanas pieredzes piemēriem dalījās arī mūsu skolas skolotāji Andris Ģērmanis un Inga Treimane. Viņi iepazīstināja citu skolu pedagogus ar labās prakses piemēriem sadarbības grupu darbā izvērtēšanā pamatskolas skolēnu projektu darbu piemērā.

Šajā mācību gadā mūsu skola 7. klašu skolēniem sniedza inovatīvu atbalstu, pirms projektu darba uzsākšanas mācot grupu darba atšķirības no individuālā darba, grupas veidošanas priekšnosacījumus, izprast līdera lomu grupā, grupu darba attīstības fāzes, lomu sadalījumu grupā, vērtības, pienākumus un atbildību. Savukārt pēc projekta darbu aizstāvēšanas izvērtējām, kas projekta darbu veidošanas sakarā veicies, kas neveicies.

Foruma dalībnieki atgriezeniskajā saitē mums rakstīja:

«Popularizēšu pedagogu auditorijā, jo ir jābūt projektu darbu ekspertiem, kuri sagatavo augsni darbam skolas kolektīvā.»

«Paldies, ļoti labi redzamas pamatīgas izstrādnes un milzīgs darbs. Ieguvēji ir skolēni.»

«Sniedz ieskatu skolēniem, kā mācīties strukturēt informāciju. Projektam ir praktisks pielietojums! Lieliski! Aktualizēšu kolēģiem idejas, kā jau 7. klasēs skolēnus var rosināt domāt plašāk.»

«Ieguvu apstiprinājumu, ka visiem skolas pedagogiem ir jāsadarbojas.»

Teksts: Andris Ģērmanis
Foto: Inga Treimane

Izrādes “Dzejnieks ar jautājuma zīmi” un ”Tāda ir mīlestība”

Apgūstot tematu par Aspazijas dzeju un dramaturģiju, 11. a klases skolēni mēneša laikā sagatavoja divas izrādes "Dzejnieks ar jautājuma zīmi" un "Tāda ir mīlestība". Katra skolēnu grupa veidoja izrādes scenāriju, gatavoja nepieciešamos rekvizītus un rezultātā iepriecināja ar interesantām izrādēm, paverot skatu uz radoša cilvēka meklējumu pasauli, Aspazijai sastopoties ar saviem laikabiedriem, kā arī saskatot daudzveidīgās mīlestības izpausmes no mūsdienu sabiedrības skatu punkta. Skolēni sevī atklāja spēlēt prieku, mācījās atbalstīt grupu, izprast vārda un mūzikas mijiedarbību, spēja risināt problēmas, lai gala rezultāts iepriecinātu jo īpaši pašus. Aicinām arī visus pārējos noskatīties izrāžu ierakstus!  

Dzejnieks ar jautājuma zīmi - https://youtu.be/bxgB2NlKRxU

Tāda ir mīlestība - https://youtu.be/dUqAsw9P-hM

Iliāda: ja nu...

Iliāda: ja nu...- izrāde, kas no idejas līdz gala produktam tapusi vien trīs nedēļās, bija liels izaicinājums 10.a - humanitārās klases skolēniem. Kā jau visos darbos, ir ļoti svarīgs darba mērķis, kas šoreiz bija jāsasaista ar Seno Grieķiju. Mēs izlēmām apspēlēt cilvēku izvēles, kas ir aktuālas ne tikai šodien ,bet bija arī pirms diviem tūkstošiem gadu. Šo domu centāmies attēlot ar humora devu, izsmejot nejēdzīgās rīcības un lēmumus, pārspīlējot dievu īpatnības Izvēloties komēdiju kā izrādes žanru, jāapzinās, ka tas ir viens no sarežģītākajiem izpausmes veidiem, jo dialogos ir jāprot iesaistīt frāzes, kas uzjautrinātu skatītājus, bet neskanētu pārlieku banāli vai nebūtu aizvainojoši. Izrādes tapšanas process bija lieliska iespēja katram iepazīt teātri tuvāk un no cita skatpunkta, un katram bija iespēja izpausties aktiermākslā. Aktierspēli papildināja scenogrāfija, kas bija ļoti ierobežota, taču, liekot lietā radošumu, spējām iziet no situācijas. Lielisks papildinājums izrādei bija mūzikas pavadījums, kas deva pabeigtības sajūtu. Visi saskārāmies ar dažādiem izaicinājumiem, taču neilgā laika sprīdī spējām iestudēt ap 40 minūšu ilgu teātra uzvedumu, kas lielu daļu skatītāju piecēla no krēsliem. Šī bija nenovērtējama pieredze, kas pārbaudīja katra izturību un lika apzināties gan individuālo, gan kopīgo spēku.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Žetonu vakars

Šī gada 2. un 3. martā norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 12. klašu Žetonu vakars. Svinīgā ceremonijā audzēkņiem tika dāvināti skolas gredzeni, izteikti pateicības vārdi skolotājiem un vadībai.

Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu, lai viesiem dotu iespēju izjust klases gaisotni; neizpalika arī skolotāju un direktora vēlējumi. Skolas 2. stāva gaiteņos iespējams apskatīt plakātus, kurus izveidojuši 12. klašu skolēni un klases audzinātāji.

Sveicam 12. klašu skolēnus un novēlām izturību eksāmenu laikā!


Sirsnīgi sveicam skolotāju, skolēnus un absolventus svētkos!

Šī gada 12. februāri atzīmējam skolas 107. jubileju. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija dibināta 1916. gada 12. februārī, kad "Latviešu izglītības biedrība" atvēra Meiteņu ģimnāziju un Zēnu reālskolu, kas bija pirmā Rīgas vidējās izglītības iestāde, kurā pilna izglītība bija apgūstama latviešu valodā.

Svētku ietvaros norisinājās skolēnu padomes rīkotā modes nedēļa, kurā skolēni aktīvi piedalījās.

Par godu svētkiem 10. februārī norisinājās svētku koncerts, kurā uzstājās pamatskolas meiteņu koris, vidusskolas jauktais koris un skolas tautas deju kolektīvs. Paldies dziedātājiem un dejotājiem, kā arī diriģentiem - Edgaram Vītolam un Laumai Eglītei.

Sirsnīgi sveicam skolotāju, skolēnus un absolventus svētkos!


2023.gada 8.februārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika diskusija "Jaunietis-vēlētājs"

2023.gada 8.februārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika diskusija "Jaunietis-vēlētājs", ko organizēja Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas komanda. Pasākumā piedalījās: 14.Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, 14.Saeimas deputāte Jana Simanovska, politologs prof. Jānis Ikstens un vēsturnieks Gatis Krūmiņš.

Pasākumu atklāja ar jautājumu par vēlēšanu aktivitātes pasivitāti. Eksperti norādīja, ka, lai uzlabotu vēlētāju iesaisti, cilvēkiem ir jāizprot, jārunā par politiku jau ģimenē un jānovērtē demokrātiskas valsts iespēja piedalīties godīgās vēlēšanās. Krievija ir spilgts piemērs tam, ka tās iedzīvotāji nevar brīvi izpaust savu viedokli un ietekmēt valsts procesus. E.Smiltēns akcentēja, ka dalība vēlēšanās ir īpaši svarīga, lai saglabātu valsts demokrātisko režīmu, jo katrai balsij ir iespēja mainīt vēlēšanu rezultātus.

Par vēlētāju spēju ietekmēt rezulātus izteicās J.Simanovska, minot, ka par ''Brexit'' vairākumā nobalsoja vecāka gājuma cilvēki, nevis jaunieši, kuru nākotne tiks ietekmēta visvairāk. Jaunieši, būdami pasīvi, atļāva citai sabiedrības grupai izlemt viņu vietā. Lai nepieļautu savu interešu ierobežošanu, aktīvi jāpiedalās vēlēšanās.Diskusija turpinājās ar jautājumu, vai jauniešiem būtu jānodrošina iespēja piedalīties reģionālās vēlēšanās no 16, nevis 18 gadiem. Politiķi atzina, ka jauniešu iesaiste vēlēšanās būtu lieliska iespēja, kā palielināt sabiedrības līdzdalību, un ka šis jautājums ir diskusiju vērts.

Pēc diskusijas jauniešiem pilnveidojās sapratne, ka pirms nozīmīgu lēmumu pieņemšanas ir jāveic plašas diskusijas un jāaplūko iespējamās problēmas no dažādiem aspektiem. Skolēni atzina, ka uzlabojās sapratne par nepieciešamību piedalīties vēlēšanās, to ietekmi uz demokrātiju un valsts pārvaldi.

Diskusijas moderatore Flēra par pasākumam piesaistītajiem ekspertiem izsakās šādi:''Bija ļoti patīkami atrasties vienā istabā un "sarunu burbulī" ar cilvēkiem, kas ir ieinteresēti valsts pārvaldē un problēmu risināšanā. Dzirdēt viņu domas par mūsdienās aktuālām situācijām bija patīkami, jo tas radīja emocionālu saikni ar runātājiem - viņi vairs nebija cilvēki TV ekrānos, bet īstas personības ar saviem uzskatiem.''


Diskusija: jaunietis – vēlētājs. Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā. 8. februārī, 15.00.

Otrdien, 17. janvārī, RV2Ģ 10.a klases skolēni devās uz izglītojošu lekciju ES Mājā

Otrdien, 17. janvārī, RV2Ģ 10.a klases skolēni devās uz izglītojošu lekciju ES Mājā. Lienes Valdmanes vadībā viņiem bija iespēja uzzināt ko jaunu par ES izveidi, attīstību, kā arī institūciju darbību un Latvijas dalību tajās. Interaktīvie uzdevumi un testi ļāva tuvāk iepazīt atsevišķas ES dalībvalstis, kā arī uzzināt interesantus faktus par tām. Tika pārrunātas arī ES vērtības un aktuālās problēmas, un kā jaunieši var iesaistīties to risināšanā.

Skolas Ziemassvētku balle 2022

22. decembrī pēc divu gadu pārtraukuma norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Ziemassvētku balle, kas pulcināja gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēnus. Par pasākuma atmosfēru parūpējās grupas "Ģenerāts" un "Pēdējais brīdis", kuru muzikālais sniegums tika atzīts uz deju grīdas. Skolas sporta zālē jeb "Rave cave" bija iespēja baudīt DJ Trupa un DJ 10toesdown priekšnesumus. Visa vakara garumā skolēniem tika dota iespēja piedalīties "speed-dating", tādejādi tuvāk iepazīstot savus vienaudžus.

Par pasākumā pieejamajiem našķiem jāpateicas uzņēmumam "Selga", savukārt "Liepājas teātrim" par balvu sagādāšanu "speed-dating" aktivitātes uzvarētājiem.

Liels paldies skolēnu padomei par Ziemassvētku balles organizēšanu! 


Ziemassvētku koncerts

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Ziemassvētku koncerts 2022

Šī gada 21. Decembrī pēc divu gadu pauzes Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kori atsāka ikgadējo tradīciju un priecēja vecākus ar brīnišķīgu koncertu Ziemassvētku noskaņās. Vidusskolas jauktais koris Edgara Vītola vadībā un pamatskolas jauktais koris ar diriģenti Laumu Eglīti priekšgalā apvienojās, lai radītu sirsnīgu koncertu, kas parādīja mūsu skolēnu muzikālo pusi un iedvesa svētku garu arī skatītājos. Repertuārs ietvēra kā atpazīstamas dziesmas latviešu valodā, piemēram, Ziemassvētku klasiku "Zvaniņš skan" un R. Tigula "Lec saulīte!", kā arī atsevišķas dziesmas, kas atskanēja angļu valodā, piemēram, "Heaven is a wonderful place". Paldies koristiem un diriģentiem!


Panākumi ĢIS Dienās 2022

Mūsu skolas 12. klašu skolēni, kuri apgūst mācību kursu Ģeogrāfija II, aktīvi iesaistījās ĢIS Dienu 2022 Āra aktivitātē un iekļuva uzvarētāju pulkā.

Āra aktivitātē skolēni interaktīvai kartei pievienoja dažāda veida atpūtas vietas - objektus, kuros viņi pavada savu brīvo laiku, piemēram, sporta spēļu laukumus, muzejus, bibliotēkas, u. c. Skolēni arī pievienoja attēlus un īsus aprakstus par sev mīļajām atpūtas vietām.

Izveidotā karte apskatāma šeit:

https://storymaps.arcgis.com/collections/d488dc82670f4c729f3f2ac36d1c6db0?item=3

Vienlaicīgi iesaistījāmies arī otrajā ĢIS Dienu 2022 pasākumā – spēlējām spēli «Apceļo Latviju!» Spēles uzdevums bija interaktīvā kartē atrast 11 vietas Latvijā. Katru vietu skolēni atrada, balstoties uz ģeogrāfiskām norādēm.

13. decembrī pie mums ciemojās SIA Envirotech pārstāve Elza Bidere, kura atveda gan Pateicības rakstu, gan gardu dāvanu, gan arī pastāstīja par ĢIS aktualitātēm un iespējām.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija šajā mācību gadā, uzsākot mācīt padziļināto ģeogrāfijas kursu, ir pievienojusies ESRI Eiropas ĢIS Skolu programmai.

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Inga Treimane


Mūsu skolas skolniece Estere Marta Balode veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes

Mūsu skolas skolniece Estere Marta Balode veiksmīgi piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotajā līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmā Future Heroes, kas ar British Council pārstāvniecības Latvijā un SEB bankas atbalstu, Latvijā notiek jau trešo gadu.
Sešu mēnešu garumā 50 jaunietes no visas Latvijas piedalās 8 prasmju darbnīcās, kur dažādu jomu līderu vadībā, gūst teorētiskas zināšanas, praktiski darbojas un pilnveido sevi, kā arī rod iedvesmu jaunām idejām. Programmas laikā jaunietes strādā komandās - pieredzējušu mentoru vadībā īstenojot sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Īpaši atzinīgi novērtējam Esteres Martas Balodes ieguldījumu programmā Future Heroes, kura kopā ar 15 meitenēm no iepriekšējām programmas sezonām ir kļuvusi par Big Sister jeb "Lielo māsu". Viņa turpina pilnveidot jau iegūtās prasmes un palīdz organizēt un moderēt prasmju darbnīcas, komunicē ar sadarbības partneriem un aktīvi piedalās sociālo mediju kontu satura veidošanā. Vēlamies, lai katra programmas dalībniece ar savu piemēru iedvesmotu citus jauniešus būt aktīviem, apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, pilnveidot sevi, kā arī pieņemt jaunus izaicinājumus. 


Uzsākot meiteņu līderības un uzņēmējdarbības programmas "Future Heroes" trešo sezonu 50 jaunietes, topošās līderes no visas Latvijas, oktobra vidū tikās atklāšanas pasākumā, bet jau šobrīd viņas aktīvi darbojas desmit komandās, lai veidotu sabiedrībai nozīmīgus sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Britu Padomes pārstāvniecību Latvijā, SEB banku, Future Heroes Estonia globālo kustību un citiem sadarbības partneriem, kas vēlas atbalstīt meiteņu izaugsmi, līderības spējas un citu mūsdienās nozīmīgu prasmju pilnveidi, kā arī veicināt viņu pilsonisko aktivitāti un uzņēmējdarbības potenciālu.

No oktobra līdz martam meitenes piedalās 8 prasmju darbnīcās, kurās tiek gūtas zināšanas no vadošajiem jomu ekspertiem. Katru darbnīcu atklāj viedokļu līderis vai pazīstama personība, kas ar savu pieredzes stāstu motivē un iedvesmo sasniegt savus mērķus. Iegūtās prasmes dalībnieces liek lietā un desmit komandās īsteno projektus, ar kuru palīdzību meklē risinājumus šobrīd aktuālām problēmām. Viņām uz izvirzītājiem mērķiem palīdz virzīties mentori – pieredzējuši profesionāļi.
"Future Heroes" turpina darboties 15 programmas absolventes, kas palīdz organizēt tās norisi -moderē prasmju darbnīcas, komunicē ar sadarbības partneriem un aktīvi piedalās sociālo mediju kontu satura veidošanā.

Programmas vadītāja Aina Špaca uzsver, cik nozīmīga ikvienas jaunietes potenciāla atklāšanai ir iedvesma, iespēja sadarboties ar jomu ekspertiem, uz izaugsmi vērsta un atbalstoša vide, kurā gūt projektu vadības un uzņēmējdarbības pieredzi jau skolas gados. Tā kā programmas darba valoda ir angļu, tad meitenes var papildus nostiprināt šīs valodas pielietojumu biznesa vidē. Jaunietēm tā ir iespēja pilnveidot sevi, iegūt patiesi vērtīgas un ikdienā noderīgas prasmes, jaunas draudzenes un veidot profesionālos kontaktus nākotnei.

Par Future Heroes programmu

Future Heroes programma Latvijā tika aizsākta 2020. gadā, tās ietvaros 14 līdz 17gadus vecas meitenes attīsta līderības prasmes, apgūst nākotnes darba tirgū nepieciešamās prasmes, kā arī veido sociālos un uzņēmējsdarbības projektus.

Future Heroes programmas galvenais mērķis ir izglītot jaunietes - nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas - stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Programma sniedz ieguldījumu drosmīgas, saliedētas un sociāli atbildīgas paaudzes veidošanā, kur liela loma būs nākotnes līderēm un pārmaiņu radītājām.

Programmu veiksmīgi absolvējušas jau 92 meitenes no dažādiem Latvijas novadiem, īstenojot 20 sociālos un uzņēmējdarbības projektus.

Papildu informācijai:


https://futureheroes.lv
https://www.youtube.com/channel/UCTemp4ZY8ei-r6hwFuVCzVA
instagram.com/futureheroeslatvia

facebook.com/FutureHeroesLatvia