Sveicam Sāru Natāliju Čakārni ar gūtajiem sasniegumiem franču valodas olimpiādēs!


Sveicam Sāru Natāliju Čakārni (12.b) ar iegūto I pakāpi franču valodas valsts 54. olimpiādē, kā arī gūto 3.vietu Baltijas valstu franču valodas olimpiādē!

6. aprīlī 12.b klases skolniece Sāra Natālija Čakārne piedalījās Baltijas Franču valodas grupu olimpiādē, kurā piedalās pieci franču valodas skolēni no katras Baltijas valsts (Latvijas, Igaunijas, Lietuvas), kas uzrādījuši augstākos rezultātus valsts olimpiādes posmā.

Olimpiādē pēc nejaušības principa tika sadalītas piecas grupas, kurās katru valsti pārstāv viens tās cilvēks. Trijotnei savā starpā bija jāveido diskusija debašu formātā par konkrētu izlozētu tēmu, piemēram, stresa nozīmi cilvēku dzīvēs, pārtraukuma gadu starp vidusskolas absolvēšanu un mācībām universitātē, ilgtspējīgu produktu lietošanu, anglicismu izplatību Eiropā utt. Viens skolēns darbojas kā pesimists, otrs kā optimists, bet trešais kā sarunas "vadītājs" un intervētājs. Sāra bija komandas pesimiste un kopā ar igauņu puisi Andre un lietuvieti Ugnius izcīnīja 3. vietu.

Par saviem iespaidiem un gūto pieredzi Sāra norāda sekojošo: "Aizgāju uz olimpiādi, lai pārbaudītu savas franču valodas zināšanas. Tēma bija plaša – par stresu un tā novēršanu. Bija interesanti darboties pesimista lomā, proti, argumentējot to, ka stresu nevar novērst, tomēr vērtētājiem patika mans viedoklis un tā pamatojums. Domāju, ja ir kāda lieta vai mācību priekšmets, kas pašam patīk, tad ir svarīgi to turpināt apgūt un praktizēt arī tālāk nākotnē. Man tā ir ar franču valodu. Piedalījos olimpiādē savam priekam, jo šī valoda ir mans hobijs!"

Lepojamies ar Sāru! Sveicam skolnieci ar gūtajiem panākumiem!

Foto: Paula Ulmane

Padziļinātās ģeogrāfijas brīvdabas mācību nodarbīb...
Sveicam Linardu Lūsi ar gūtajiem sasniegumiem fizi...