Padziļinātās ģeogrāfijas brīvdabas mācību nodarbības Zemgales līdzenumā


8. maijā 12. klašu skolēni, kuri apgūst padziļinātās ģeogrāfijas (Ģeogrāfija II) kursu, devās mācību ekskursijā uz Zemgali. Brīvdabas mācību nodarbībās tika apgūtas daudzas praktiskas lietas, dabā ieraudzīts mācību stundās mācītais un veidota dziļāka izpratne par dažādiem ģeogrāfijas jautājumiem un likumsakarībām.

Ceļā iepazinām Latvijas ainavu dārgumu krātuvi, pārrunājām Zemgales līdzenuma kultūrainavas pazīmes un vērtības. Praktiskās nodarbības sākām ar uzkāpšanu Tērvetes Cukurkalnā, tad devāmies uz Bukaišu Melnā stārķa parku un iepazinām Bukaišu aleju – aizsargājamu dabas pieminekli.

Dabas liegumā «Ukru gārša» dabā apskatījām vairākus stundās bieži mācītos meža augšanas apstākļu tipus – vēri un gāršu. Iepazinām reto un aizsargājamo augu – villaino gundegu. Praktiski apguvām dižkoku uzmērīšanu un koku augstuma noteikšanas tehnikas. Daudz noderīgas informācijas ieguvām ne tikai par dabas lieguma vērtībām, bet arī par Latvijas savvaļas dzīvniekiem, to pēdām, trofejām, paradumiem, kā arī medībām.
Apmeklējām Latvijas Finiera stādītās bērzu audzes, kur mācījāmies par dabisku un mākslīgu meža atjaunošanu un to atšķirībām, kā arī apskatījām sukcesijas gaitu Zemgales mežu ekosistēmās.

Dodoties izglītojošā pastaigā pa Ukru ciemu, atkārtojām stundās mācīto par Latvijas apdzīvoto vietu tipiem, praktiski iepazinām lauku ciema struktūru un plānojumu, depopulācijas ietekmi uz pierobežas apdzīvotību un tā saucamo «tukšās telpas problēmu», savukārt Bēnes ciemā diskutējām par ciema un pilsētas atšķirībām un pazīmēm, pārrunājot, kāpēc bijušais pilsētciemats savulaik nolēma kļūt par ciemu, nevis – pilsētu.
Bēnes Garākalna smilšu krupja atradnes dabas liegumā dabā iepazinām osu kā ļoti savdabīgu reljefa formu. Dabas liegumā apskatījām arī teritorijas rekultivācijas izpausmes pēc derīgo izrakteņu ieguves un mēģinājām saklausīt smilšu krupja sisināšanu.

Šāda izbraukuma mācību nodarbība ir ļoti nepieciešama skolēniem, lai dabā ieraudzītu dažādās reljefa formas, mežu tipus, aizsargājamās dabas teritorijas, apdzīvotās vietas un to tipus, praktiski apgūtu koku uzmērīšanu, uzzinātu daudz jauna par augiem un dzīvniekiem.


​Skolēnu viedokļi:

Lauris (12.d klase):
Man ekskursija patika, uzskatu, ka caur šādu neformālu mācīšanās procesu jaunieši var vieglāk apgūt mācību vielu.

Marta (12.d klase):
Ekskursija bija ļoti labi saplānota. Es ļoti izbaudīju visas aktivitātes, it īpaši dzīvnieku kažokādu un kaulu apskati. Ļoti patika gida, Agra, stāstījums, kas bija ļoti izglītojošs un patīkams, nebija steigas.

Sāra Elizabete (12.e klase):
Man šī ekskursija ļoti patika un likās aizraujoša. Visvairāk man patika pastaiga pa Ukru gāršu, jo nekad iepriekš tur nebiju bijusi, kā arī tajā redzēju un uzzināju daudz ko jaunu. Man šī diena likās produktīvi pavadīta, jo vienā dienā paspējām apskatīt vairākas vietas. Ļoti noderīgi likās uzzināt par Latvijas meža dzīvniekiem un to pēdu nospiedumiem, kas palīdz arī mācību procesā. Nevar nepieminēt arī jauko kompāniju, kas padarīja ekskursiju jautrāku.

Deina (12.d klase):
Bija liels prieks pirmo reizi doties šādā ekskursijā, pamainīt vidi, kārtīgi izstaigāties. Manuprāt, tas bija ideāls noslēgums mācību gadam, jo aplūkojām vairākas lietas, par ko tika runāts skolā, analizējām dzīvē redzēto ar jau iepriekš gūtajām zināšanām, kā arī uzzinājām jaunu, unikālu informāciju par, piemēram, medniecību. Kopumā jauka, noderīga, pārdomāta ekskursijas pieredze. Paldies!

Kristaps (12.d klase):
Ekskursija bija ļoti patīkama. Varēja iepazīt Latvijas pierobežas ciemus, uzkāpt interesantajā Tērvetes pilskalnā un Rīgas saspringto dzīvi nomainīt pret izzinošu un veselīgu pastaigu Ukru gāršā. Prieks, ka mācību procesu var papildināt arī ar kopīgām ekskursijām, lai iepazītu Latvijas ģeogrāfiju.

Betija (12.d klase):
Ekskursija izdevās ļoti jauka. Patika, ka ar mums bija gids, kurš varēja izcelt Ukru gāršai raksturīgākos dabas «eksponātus» un padalīties ar detaļām no ikdienas, strādājot šajā dabas liegumā. Vēl man palika atmiņā dižkoku apskatīšana un salīdzināšana un nodarbība par dzīvniekiem. Bija interesanti salīdzināt, kā ir saglabājušies dažādi dižkoki un kā tie atšķiras, augot blakus. Runājot par dzīvnieku nodarbību, iepriekš ar medībām vairāk saskāros izklaides kontekstā, tāpēc bija vērtīgi dzirdēt gida atsaukšanos uz to, kāda nozīme medībām ir dzīvnieku kontroles kontekstā (piem., ierobežojot invazīvo sugu izplatīšanos, kurām nav dabisko ienaidnieku konkrētajā teritorijā). Domāju, ka ekskursija ir labs papildinājums apgūtajam stundās. Man ļoti patika ekskursija un svaigais gaiss.

Evelīna (12.e klase):
Ekskursija pa Zemgali bija interesanta, jo ierasto muzeju vietā izzinājām un baudījām dabu. Protams, nevar aizmirst par gida stāstījumu, nodarbību par medībām, kas dienu padarīja vēl daudzpusīgāku. Šī bija laba iespēja gan parunāt ar skolasbiedriem, ko sanāk satikt tikai ģeogrāfijas stundās, gan dzīvē apskatīt, par ko tad mācību gada laikā esam mācījušies. Domāju, ka šādas ekskursijas ir vērtīgs mācību līdzeklis jebkurā priekšmetā.

Artūrs (12.d klase):
Izbrauciens man ļoti patika. Īpaši noderīgi bija informācija par plantācijas mežu izveidi un meža dzīvniekiem, saistībā ar medībām. Patika apskatīt reģionu, kur nebiju bijis.

Līva (12.d klase):
Ekskursija likās jauka, informatīva. Visinteresantākā bija prezentācija par dzīvniekiem un pastaiga pa gāršu. Skolotāja stāstījums pa ceļam labi papildināja redzēto ar kontekstu.


Teksts un foto: Andris Ģērmanis

Skolotāju profesionālās pilnveides kursi Eiropas K...
Sveicam Sāru Natāliju Čakārni ar gūtajiem sasniegu...