Sveicam Linardu Lūsi ar gūtajiem sasniegumiem fizikas olimpiādēs!


Sveicam laureātu Linardu Lūsi (12.d) ar gūto II pakāpi fizikas valsts 74. olimpiādē un atzinību XXII Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas (NBPhO) olimpiādē!

2024. gada 21. un 22. martā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā tika aizvadīts fizikas valsts 74. olimpiādes 3. posms.

Olimpiādes eksperimentālajā kārtā katrā klašu grupā bija sagatavoti divi uzdevumi (eksperiments un demonstrējuma skaidrojums), bet teorētiskajā kārtā – trīs uzdevumi ar kvantitatīviem un kvalitatīviem apakšjautājumiem. Olimpiādes uzdevumu bāzi veidoja fizikas pedagogu un augstskolu mācībspēku piedāvātie uzdevumi.

26.-28. aprīlī Linardam Lūsim bija tas gods pārstāvēt Rīgas Valsts 2. ģimnāziju Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiādē (NBPhO:Nordic-Baltic Physics Olympiad).

Kā norāda pats Linards: "Olimpiādi sastādīja desmit uzdevumi no dažādām fizikas tēmām, to skaitā bija arī divi eksperimenti. Šogad uzdevumos tika aplūkotas kinemātikas, optikas un elektronikas tēmas, kā arī tādi interesanti procesi kā pilnais Saules aptumsums un dabā atrodamie kodolreaktori.
Sagatavoties šādas olimpiādes uzdevumiem nav viegli, jo nepietiek tikai ar fizikas formulu lapām vai datu tabulām. Daudz noderīgāka ir prasme ieraudzīt atjautīgas idejas risinājumam, kas ne vienmēr nākas viegli. Šī bija lieliska iespēja pārbaudīt un papildināt savas fizikas zināšanas, kā arī iepazīt jauniešus no citām valstīm ar līdzīgām interesēm."

Paldies skolotājai Elzai Līnai Liniņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vairāk informācijas:
https://nbpho.ee/nbpho-2024/

Sveicam Sāru Natāliju Čakārni ar gūtajiem sasniegu...
Aizvadītas 26. Rīgas skolēnu spēles