Latvijas Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti

Atklātā matemātikas olimpiāde tika aizvadīta 2023. gada 26. novembrī. Olimpiādi rīkoja Latvijas Universitātes (LU) Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS), un tajā varēja piedalīties jebkurš 5. līdz 12.klases skolēns. Šajā olimpiādē skolēniem 5 stundu laikā bija jāatrisina 5 augstas grūtības pakāpes uzdevumi. Vienam no uzdevumiem bija zināma tēma: 5. - 9. klasēm tā bija "Skaitļa pieraksts", 10.-12. klasēm - "Nevienādību pierādīšana, atdalot pilno kvadrātu", pārējos uzdevumos skolēniem bija jāparāda savas matemātiskās zināšanas un spējas nestandarta uzdevumu risināšanā.


Rīgas Valsts 2. ģimnāzija lepojas ar veseliem 15 laureātiem Atklātajā matemātikas olimpiādē!

Laureātu rezultāti:
  • 2. vieta – diviem skolēniem;
  • 3. vieta – pieciem skolēniem;
  • Atzinība – astoņiem skolēniem.

Sveicam visus 15 laureātus ar augstajiem rezultātiem!

Izsakām pateicību un uzslavu Diānai Ruļukai-Pašai, Kaivai Desmitniecei, Annai Dārijai Rozei, Kaivai Treijai, Tatjanai Strigaļovai un Guntim Vasiļevskim par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


K. Treija, L. Lūsis, L. Ozoliņa

G. Vasiļevskis un A. Linkevičs

A. Dārija Roze,  A. Remezs un R. Urbāns

K. Desmitniece, M. Barseņeva, B. Gruntmane, L. Anna Egle

D. Ruļuka-Paša un T. Sperga

T. Strigaļova un P. Andersone

K. Treija, J. Vegere, E. Eņģelis, A. Seļāvo, E. Skujiņa

​Ekonomikas 25. olimpiādes 2. posma rezultāti
Elza Strupiša – Rīgas skolēns 2023