​Ekonomikas 25. olimpiādes 2. posma rezultāti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības ekonomikas 25. olimpiādes 2. posms 10.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 2024. gada 22. janvārī.

Par šī mācību gada olimpiādes tematu izvēlēts "Valsts loma ekonomisko satricinājumu periodos". Temata aktualitāte saistīta ar ekonomisko situāciju 2020.-2023. gadā, ko raksturo cenu lēcieni, globālo piegādes ķēžu pārrāvumi, ģeopolitiskas cīņas, sankcijas u.c. nestabilitāti rosinoši fenomeni.

Aizvadītajā ekonomikas olimpiādes 2. posmā uzsvars tika likts uz ekonomikas pamatproblēmām, ekonomiskajām sistēmām, tirgus likumsakarībām un uzņēmējdarbību. Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas, tika izmantoti slēgtas formas jautājumi ar automatizētu vērtēšanas sistēmu.

Sveicam visus 13 mūsu skolas laureātus ar augstajiem rezultātiem un gūtajām atzinībām! Izsakām pateicību Rutai Pelcei un Inetai Vīksnai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vēlam veiksmi 9 dalībniekiem, kas saņēmuši komisijas uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā!

Uzaicināto dalībnieku saraksts:
  • Amanda Graudiņa 11.b
  • Amanda Pēce 11.sb
  • Valentīns Galaiskis 11.sb
  • Emīls Gustavs Mežinskis 11.sb
  • Rihards Česnauskas 12.c
  • Līva Ozoliņa 12.d
  • Dāvids Ēberliņš 12.e
  • Amanda Henke 12.sb
  • Dominika Ignatjeva 12.sb

Ekonomikas valsts 25. olimpiādes 3. posms jau 22. februārī!

Fizikas 74. olimpiādes 2. posma rezultāti
Latvijas Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti