Fizikas 74. olimpiādes 2. posma rezultāti

Rīgas valstspilsētas fizikas 74. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 19. janvārī pārraudzītā tiešsaistes režīmā.

Sveicam mūsu 12 laureātus, kas ar saviem labajiem rezultātiem ieņēmuši visu olimpiādes pjedestālu! Mūsu skolēni guvuši gan 1., gan 2. vietu, gan vairākas 3. vietas un atzinības!

Lepojamies ar Ernestu Eņģeli (9.c) un Linardu Lūsi (12.d), kuri saņēmuši uzaicinājumu uz olimpiādes 3. posmu (valsts līmeni) jau 21.-22. martā. Vēlam puišiem veiksmi un izturību!

Izsakām pateicību Elzai Līnai Liniņai, Voldemāram Muižniekam un Agnetai Šneiderei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Ķīmijas 65. olimpiādes 2. posma rezultāti
​Ekonomikas 25. olimpiādes 2. posma rezultāti