Ķīmijas 65. olimpiādes 2. posma rezultāti

​Rīgas valstspilsētas ķīmijas 65. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem tika aizvadīts 11. janvārī. Olimpiādes dalībniekiem tika paredzēti četri uzdevumu komplekti, katrs savai klašu grupai, kurus skolēni risināja tiešsaistes platformā.

Sveicam visus 15 mūsu skolas laureātus ar gūtajiem augstajiem rezultātiem! Varam lepoties ar divām 1. vietām, sešām 2. vietām un vairākām gūtajām 3. vietām un atzinībām!

Īpaši sveicam Ernestu Eņģeli (9.c), Andri Seļāvo (9.c), Edgaru Reini Slavinski (10.sb), Tatianu Kalmikovu (11.c), Daniilu Maideli (11.e), Linardu Lūsi (12.d) un Tomu Pfeiferu (12.d) ar saņemto uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā jeb valsts līmenī!

Valsts olimpiāde gaidāma jau 2024. gada 5.-7. martā LU Ķīmijas fakultātē un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.

Izsakām pateicību Dzintrai Porozovai, Totam Koķim, Indrai Vasiļivai un Tomam Pullem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

"Vērtējam darbus un solījumus" diskusiju cikla rai...
Fizikas 74. olimpiādes 2. posma rezultāti