Filozofijas valsts 10. olimpiādes 3. posma rezultāti

2024. gada 20. februārī Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē tika aizvadīts Filozofijas valsts 10. olimpiādes 3. posms.

Par šī gada olimpiādes tēmu tika izvēlēta filozofiskā antropoloģija: cilvēks, vide, vērtības. Olimpiādes saturu veidoja testa uzdevumi, teksta analīze un eseja par vienu no piedāvātajiem tematiem.

Mūsu skola lepojas ar 3 filozofijas olimpiādes laureātēm:
  • ​II pakāpe - Jasmīna Pakalne (11.a)
  • II pakāpe - Emīlija Medziņa (11.a)
  • Atzinība - Amanda Kempele (12.a)
Sveicam meitenes ar gūtajiem panākumiem! Sveicam arī Aneti Pulksteni (11.a) ar dalību olimpiādes 3. posmā!

​Izsakām pateicību Alvilam Zaueram par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Rīgas izglītības iestāžu koru konkurss
Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiā...