Rīgas izglītības iestāžu koru konkurss

Skola saņēmusi diplomus par sasniegumiem Rīgas izglītības iestāžu koru konkursā, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Sveicam Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 7.-9. klašu kori ar gūto 1. pakāpi!

Sveicam Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jaukto kori ar gūto Augstāko pakāpi!

Lepojamies ar gūtajiem panākumiem! Izsakām pateicību diriģentiem Edgaram Vītolam, Laumai Eglītei un koncertmeistarei Inesei Vaļiniecei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Uzvedums “Dāmu drēbnieks”
Filozofijas valsts 10. olimpiādes 3. posma rezultā...