Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 2. posma rezultāti

Pagājušajā mēnesī tika aizvadīts latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 2. posms gan 8.-9. klašu skolēniem, gan 11.-12. klašu audzēkņiem.

8.-9. klašu skolēniem olimpiādes tēma šogad bija Noras Ikstenas pasakas („Pasakas ar beigām", „Ulubeles pasakas"), bet 11.-12. klašu skolēniem - Imants Ziedonis un Ojārs Vācietis dzīvē un literatūrā.

Kā jau katru gadu, arī šogad olimpiāžu uzdevumi pārbaudīja skolēnu zināšanas par literatūras žanriem un virzieniem, valodas lietojumu (leksika, frazeoloģismi, gramatika, stilistika u.c.), kā arī valodas un kultūras dzīves nozīmīgākajiem notikumiem valstī 2023. gadā. Tika pārbaudītas arī pašu jauniešu tekstveides prasmes un spējas patstāvīgi analizēt daiļdarbu vai tā fragmentu.

Mūsu skola lepojas ar 36 laureātiem! Sveicam visus skolēnus ar gūtajiem panākumiem!

Mūsu skolēni uzrādījuši izcilus rezultātus, gūstot:
  • ​Desmit 1. vietas
  • Desmit 2. vietas
  • Desmit 3. vietas
  • Sešas atzinības.
Izsakām pateicību Ilvai Lazdānei, Dainai Štokmanei, Laurai Meijerei, Inesei Anstrangai, Guntai Barbānei, Kristīnei Dziļumai un Alisei Zitai Zeidakai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Filozofijas valsts 10. olimpiādes 3. posma rezultā...
11. a klases uzvedums “Es pats”