Bioloģijas valsts 46. olimpiādes rezultāti

Bioloģijas valsts 46. olimpiādes 3. posms tika aizvadīts no 24. līdz 26. janvārim.

Olimpiādes pārbaudījumus šoreiz veidoja testa daļa, teorētiskie uzdevumi un laboratorijas darbi. Skolēniem olimpiādes ietvaros bija iespēja piedalīties arī dažādās meistarklasēs.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 3 laureātiem. Sveicam Ričardu Vimbu (10.a) un Anniju Amandu Cimermani (12.sb) ar gūto 3. pakāpi! Sveicam arī Martu Liepiņu (9.b) ar gūto atzinību!

Izsakām pateicību Dzintrai Porozovai un Agnesei Nātrei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Elza Strupiša – Rīgas skolēns 2023
Izcili panākumi starptautiskā viktorīnā par Baltij...