Izcili panākumi starptautiskā viktorīnā par Baltijas jūru

Desmit mūsu skolas skolēni nupat saņēmuši sertifikātus par sasniegtiem izciliem rezultātiem UNESCO Baltijas jūras projekta starptautiskā viktorīnā WebQuiz 2023.

Starptautiskā viktorīnā par Baltijas jūras reģiona ilgtspējas jautājumiem galvenokārt piedalījās tie mūsu skolas 12. klašu skolēni, kuri apgūst padziļināto ģeogrāfijas kursu Ģeogrāfija II.

Starptautiska viktorīna par Baltijas jūru ir ikgadējs Tartu Dabas mājas un UNESCO organizēts pasākums (kopš 2013. gada), tajā piedalās vairāk nekā tūkstotis skolēnu no deviņām dažādām Baltijas jūras valstīm. Piedaloties viktorīnā, skolēni var uzlabot savas zināšanas par Baltijas jūras ekosistēmām, vides apziņu un izpratni par ilgtspējīgu attīstību, kā arī veidot kritiskās domāšanas prasmes, pārbaudīt tiešsaistes informācijas meklēšanas prasmes un mācīties angļu valodu.

Apsveicam Kristapu Vilku (12.d), Līvu Ozoliņu (12.d), Deinu Bitāni (12.d), Lindu Reimani (12.sb), Sāru Elizabeti Tīti (12.e), Evelīnu Bērziņu (12.e), Jēkabu Reini Vilsonu (12.c), Undīni Brutāni (12.c), Hariju Tekuti (12.d) un Flēru Krūmiņu (11.a)! Lepojamies ar jūsu starptautisko panākumu!


LAUREĀTI PAR VIKTORĪNU UN DALĪBU TAJĀ:

​"Pirmo reizi piedalījos šāda veida viktorīnā, es uzzināju daudz ko jaunu par Baltijas jūru un dažādiem jauniem un interesantiem projektiem. Ļoti noderēja zināšanas, kuras bijām apguvuši ģeogrāfijas stundās."
- Sāra Elizabete (12.e)

"Viktorīna bija tiešām interesanta, jautājumi nebija tikai ierastie testa formāta, bet arī ar papildus materiāliem, lai iepazītos ar jaunākajiem nozares risinājumiem. Es uzzināju par jauniem interesantiem projektiem un idejām Baltijas jūras reģionā. Viktorīna popularizēja un iedrošināja uz jauniem, dabai draudzīgiem risinājumiem, lai mums būtu prieks dzīvot sakoptas Baltijas jūras krastā."
- Evelīna (12.e)

"Viktorīnā bija jautājumi, kas aktualizē pašreizējās problēmas Baltijas jūrā. Jautājumi bija interesanti un deva iespēju uzzināt ko jaunu."
- Undīne (12.c)

"Viktorīna nebija balstīta tikai uz faktiem, pie vairākiem jautājumiem bija pievienoti klāt papildus materiāli, kurus izlasot, vajadzēja spriest par atbildi. Jautājumi nebija vienkārši, tie lika iedziļināties tematā."
- Harijs (12.d)

"Ļoti priecājos, ka piedalījos. Viktorīna nebija kā klasiskās olimpiādes, pie kurām esmu pieradusi, man patika, ka tajā varēja izpausties un pašai bija jāmeklē resursi tiešsaistē. Tādejādi uzzināju arī daudz jaunas informācijas ārpus pašiem jautājumiem."
- Flēra (11.a)


Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Betija Zemīte

Bioloģijas valsts 46. olimpiādes rezultāti
Flēra Krūmiņa gūst 3. pakāpi politikas un tiesību ...