Sofija Jansone gūst atzinību konkursā “Laikmetīgā māksla. Flora un fauna - nākotnes vīzijas”

Lai veicinātu jauniešu radošumu, interesi par laikmetīgo mākslu, kā arī rosinātu skolēnus vērot, pētīt un padziļināti iepazīt procesus un pārmaiņas dabā, Rīgas Jauno tehniķu centrs (RJTC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu organizēja Rīgas bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu – izstādi "Laikmetīgā māksla. Flora un fauna - nākotnes vīzijas".

Laikmetīgā māksla ir tikai viens no mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kas ar refleksijām, fantāziju un eksperimentālu pieeju tiecas pievērst sabiedrības uzmanību ekoloģisko pārmaiņu problēmām, ko radījis modernais cilvēks, ienākot floras un faunas pasaulē. Lai aktualizētu šo problēmu arī jauniešu vidū, dalībniekiem, gatavojoties konkursam, bija nepieciešams iepazīties ar dokumentāliem notikumiem un modernās mākslas piemēriem par dabu, vidi un ekoloģiju. Šī izpēte bija nepieciešama, lai rezultātus izmantotu radošajā darbā.

Konkurss norisinājās no 2023. gada 31. oktobra līdz 30. novembrim. Tajā tika iesniegti 196 darbi, tostarp arī mūsu skolnieces Sofijas Jansones (12.a) darbs "Viņu dzīvei nav jākļūst kā mūsējai". Žūrija rūpīgi izvērtēja katra darba ideju, oriģinalitāti, atbilstību tēmai, tehnisko kvalitāti un māksliniecisko sniegumu. Augstu novērtējumu izpelnījās arī Sofijas Jansones darbs, konkursā gūstot atzinības diplomu C grupas kategorijā (16-18 gadi). Sveicam Sofiju!

Liels paldies konkursa rīkotājiem par sniegto iespēju! Liels paldies arī skolotājai Lindai Pilānei par izrādīto iniciatīvu un ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Sofija Jansone “Viņu dzīvei nav jākļūst kā mūsējai”


Vairāk informācijas: https://www.rjtc.lv/?p=8025

Barikāžu atcerei par godu veltīta viktorīna
Robertas Metsolas vizīte Latvijā