Flēra Krūmiņa gūst 3. pakāpi politikas un tiesību valsts 17. olimpiādē

Politikas un tiesību valsts 17. olimpiādes 3. posms tika aizvadīts 2024. gada 30. janvārī. Olimpiādes tēma – atzīmējot Latvijas iestāšanās NATO un ES gadadienu: starptautisko organizāciju loma valsts tiesiskuma, drošības un demokrātijas stiprināšanā.

Valsts posma olimpiāde noritēja 2 daļās:
1. daļa – tests;
2. daļa – simulācijas spēle.

Uz olimpiādes 2. daļu tika aicināti ne vairāk kā 1/3 daļai no visiem dalībniekiem pēc testa iegūto punktu kopsummas dilstošā secībā.

Sveicam Flēru Krūmiņu (11.a) ar gūto 3. pakāpi olimpiādē!

Izsakām pateicību skolotājam Jānim Arājam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


Izcili panākumi starptautiskā viktorīnā par Baltij...
7.-9. klašu projektu aizstāvēšana