7.-9. klašu projektu aizstāvēšana

Aizvadītā nedēļa Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā pamatskolas klasēm bija projektu darbu nedēļa. Tās laikā skolēni sadarbojās izveidotajās darba grupās, meklēja un apkopoja informāciju, veica aptaujas un intervēja speciālistus. Rezultātā tapa projektu darbi, plakāti un prezentācijas.

Piektdien, 2. februārī, notika projektu darbu aizstāvēšana. Septītklasnieki vēl lielākoties mazliet kautrīgi un bikli, bet devītie skolas aktu zālē jau ar lielu pārliecību un drosmi iepazīstināja klausītājus ar savu paveikto - prezentēja savu projektu darbu secinājumus, aicināja skolasbiedrus aizdomāties par projektu darbos apskatītajām tēmām un rīkoties ilgtspējīgi. Katra skolēnu grupa bija arī izveidojusi plakātu par sava projektu darba tēmu.

Šajā gadā skolēni izstrādāja savus projektu darbus par tēmu "Cilvēka rīcības ietekme uz vidi". Tas pavēra plašas iespējas apskatīt visdažādākos jautājumus, jo globālu un lokālu problēmu cilvēka un dabas mijiedarbības jomā netrūkst. Ātrā mode un tās radītās problēmas vides jomā, zīdītājdzīvnieku situācija vides izmaiņu kontekstā, klimata pārmaiņu radītās problēmas dažādās jomās, mežu izciršanas problēma un kompromisa meklēšana starp pieprasījuma pieaugumu pēc meža resursiem un mežu kā bioloģiskās daudzveidības uzturētāju, elektroauto un to gausā ievešana Latvijā... Tās ir tikai dažas no daudzveidīgajām problēmām, par ko savus projekta darbus izstrādāja mūsu pamatskolas posma skolēni.

Jāatzīmē arī, ka nu jau otro gadu skola sniedza īpašu atbalstu 7. klašu skolēniem, novadot papildu nodarbības par to, kā projekta izstrādes laikā sadarboties, sadalīt pienākumus, risināt potenciālos konfliktus, uzņemties atbildību, atklāt katra stiprās puses, kļūt par līderi grupā. Tāpat ar katru 7. klasi pārrunāsim projekta izstrādes gaitu, grupu sadarbības stiprās un vājās puses, veiksmes un nepieciešamos uzlabojumus.

Ceram, ka dažādo vides problēmu aktualizēšana vienaudžiem ļaus aizdomāties par ilgtspējīgu rīcību ikdienā. Paldies pamatskolas klašu audzinātājiem par sniegto atbalstu jauniešiem, sperot pirmos soļus pētniecības darbā!

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Andris Ģērmanis, Linda Pilāne, Viktorija Treimane, Maija Stūrmane

Flēra Krūmiņa gūst 3. pakāpi politikas un tiesību ...
10. sb klases komanda iekļūst KSIM “Cēsis 2024” ko...