• Sākums
  • Jaunumi
  • Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 2022./2023. mācību gadam

Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 2022./2023. mācību gadam

Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā

2022./2023. mācību gadam

Uz 7.klasi

Informācija par skolēnu uzņemšanu RV2.Ģ 7. klasēs šeit

Apvienotā iestājpārbaudījuma rezultāti šeit

Līdz 19.05.2022. plkst. 17:00 konkursam uz 7.klasi RV2.Ģ pieteikties (reģistrēties) aicināti pretendenti, kuri apvienotā pārbaudījumā ir ieguvuši vismaz 72 punktus. Pieteikšanās konkursam uz RV2.Ģ 7.klasi šeit

Konkursa uz RV2.Ģ 7.klasi rezultāti šeit

Pretendenta izvēle jāpaziņo (saziņa elektroniski) līdz 25.05.2022.

Uz 10.klasi 10. klasēs ar padziļinātu matemātikas apguvi

Informācija par skolēnu uzņemšanu RV2.Ģ 10. klasēs ar padziļinātu matemātikas apguvi šeit

No 2022. gada 20. maija plkst. 9:00 līdz 1.jūnija plkst. 9:00 pieteikšanās apvienotam iestājpārbaudījumam šeit

Apvienotā iestājpārbaudījuma rezultāti šeit

Pieteikšanās konkursam uz RV2.Ģ 10. klasi ar padziļinātu matemātikas apguvi šeit

Konkursa uz RV2.Ģ 10. klasi ar padziļinātu matemātikas apguvi rezultāti šeit

Uz 10.klasi virzienā ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi apguvi

Informācija par skolēnu uzņemšanu RV2.Ģ 10. klasē ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi šeit

No 2022. gada 20. maija plkst. 9:00 līdz 1.jūnija plkst. 9:00 pieteikšanās apvienotam iestājpārbaudījumam šeit

No 2022. gada 20. maija plkst. 9:00 līdz 1.jūnija plkst. 9:00 pieteikšanās iestājpārbaudījumam Latviešu valoda un vēsture šeit

Apvienotā iestājpārbaudījuma rezultāti šeit

Konkursa uz RV2.Ģ 10.klasi ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi rezultāti šeit

Pieteikums iestājpārbaudījumam konkursam uz brīvaj...
20.aprīlī 10.a klase devās uz Latvijas Nacionālo M...