2021. g. oktobrī noslēdzies Nordplus Junior 3 gadu projekts “Jaunas tendences ekonomikā un uzņēmējdarbībā”

Nosaukums angļu valodā:New Tendencies in Economics and Entrepreneurship

Projekta numurs NPJP-2018/10154

Projekta norises periods 08/2018 - 10/2021

Projekta partneri:

Koordinators: Calmare International School (Zviedrija)

Dalībnieki: Hugo Treffner Gymnasium (Igaunija)

Fjolabrautaskolinn vid Armula (Islande)

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Projekta mērķis un uzdevumi:

Izglītot vidusskolas skolēnus un pedagogus par modernām tendencēm biznesā un uzņēmējdarbībā par tēmām, ko nemāca skolas ekonomikas mācību programmā:

- Sociālā uzņēmējdarbība

- Aprites ekonomika

- Koplietošanas ekonomika.

Veicināt praktisku iemaņu apgūšanu jaunu, inovatīvu biznesa ideju radīšanā.

Iepazīstināt skolēnus un pedagogus ar reāliem piemēriem praksē, kā inovatīvas biznesa idejas par katru no tēmām ir tikušas realizētas reālajā dzīvē starptautiskajā tirgū.

Projekta rezultāti:

  • Skolēni ir guvuši praktisku pieredzi jaunu biznesa ideju radīšanā un prezentēšanā Rīgas Ekonomikas augstskolas ekspertiem.
  • Skolēniem ir radusies izpratne par to, kā modernām tendencēm atbilstoši biznesa uzņēmumi darbojas Islandē, Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā.
  • Sagatavoti mācību materiāli par minētajām tēmām.
  • Izveidots ilgtermiņa sadarbības tīkls starp minētajām skolām un Rīgas Ekonomikas augstskolu.

Izveidota projekta mājas lapa un Facebook lapa, kur pieejama papildus informācija par projektu un visi projekta rezultāti:

- https://www.ntee.eu/

- https://www.facebook.com/ModernEntrepreneurship


Papildus uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 1...
Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 2022./2023. m...