Rīgas pilsētas matemātikas 74.olimpiādes 2. posma rezultāti

2. februārī tika aizvadīts Rīgas pilsētas matemātikas 74. olimpiādes 2. posms 9.-12. klašu skolēniem.

Šajā olimpiādes posmā dalībniekiem 5 astronomisko stundu laikā bija jāveic 5 uzdevumi. Žūrija katra uzdevuma risinājumu izvērtēja 0 – 10 punktu skalā, rezultātā nosakot laureātus un atlasot uz nākamo olimpiādes posmu uzaicināmos dalībniekus.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 12 laureātiem, kas guvuši gan 1., gan 2., gan 3. vietu, kā arī vairākas atzinības. Sveicam Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes 2. posma laureātus!

Sveicam Andri Seļāvo (9.c), Ričardu Vimbu (10.a) un Linardu Lūsi (12.d) ar saņemto uzaicinājumu dalībai olimpiādes 3. posmā jeb valsts līmenī!

Izsakām pateicību skolotājiem Kaivai Treijai, Annai Dārijai Rozei, Kaivai Desmitniecei, Dainai Briņķei, Tatjanai Strigaļovai, Aldim Bomim un Diānai Ruļukai-Pašai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!


10.a klase iepazīst antīkās Grieķijas kultūras man...
Vidusskolas jauktais koris viesojas Austrijā