Vidusskolas jauktais koris viesojas Austrijā


Ar pirmajiem pavasara sveicieniem un pumpuriem Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vidusskolas jauktais koris devās uz Austriju, kur korim bija gods pārstāvēt Latviju ar savu kordziedājumu, kā arī iepazīt valsts daudzveidīgo kultūru.

Lai gan ceļš bija tāls un koris ceļu mēroja ar autobusu, Čehijas pilsēta Olomouca kori sagaidīja vēlu vakarā, kur tika pārlaista pirmā nakts.

Nākamajā dienā brauciena galapunkts bija Zalcburga, tomēr pa ceļam tika piestāts Austrijas ziemeļaustrumos, Donavas upes labajā krastā, Melkas abatijā, kas ir 11. gadsimtā dibināts Benediktiešu ordeņa klosteris. Gida pavadībā koris izstaigāja klostera muzeju un iepazina vietas, kuras ir rotājuši ceļojošie itāļu izcelsmes virtuozi, pamatojoties uz baroka kompozīcijas ideju. Savas balsis dziedātāji iemēģināja Melkas baznīcā, izdziedot un laicīgi izmēģinot nākamās dienas koncerta kompozīcijas. Vēlāk, dodoties tālāk ceļā, kori sagaidīja naksnīgā Zalcburga, kur arī tika pārlaista nakts.

Nākamajā rītā korim jau bija paredzēts koncerts Zalcburgā, Eiropas ģimnāzijā. Koncertā bija atsaucīga publika, skolas zāle bija pilna ar tās skolēniem. Pirms koncerta koristes saņēma arī saldus sveicienus sieviešu dienā no puišiem. Vēlāk koristi apskatīja Zalcburgu, kā arī vietu, kur dzimis pats Mocarts. Pēc pilsētas apskates koristus uzņēma kalni, Alpu kalni, kur sākotnēji tika apskatītas sāls raktuves, bet vēlāk - kalnu virsotnes, kur varēja izstaigāt katru sniegoto vietu.

Pēc nakts pārlaišanas Vīnē, koris gatavojās māju braucienam un devāmies latviešu gides pavadībā pa kultūras metropoli Vīni, izstaigājot centru, redzot Vīnes operu un citas nozīmīgas vietas. Pēc tam koristi devās uz Katowici, Polijā, kur tika pārlaista pēdējā nakts pirms atgriešanās Latvijā.

Atpakaļceļš pagāja ļoti ātri, pārspriežot piedzīvoto, kaļot jaunus plānus un koncertu programmas. Paldies visiem kora pārstāvjiem par izturību un skanīgajām balsīm! Un vislielākais paldies skolotājām un diriģentam Edgaram Vītolam par ieguldīto darbu un pacietību!

Teksts: Veismane Marta 12.a

Rīgas pilsētas matemātikas 74.olimpiādes 2. posma ...
Informācijas diena vecākiem par uzņemšanu Rīgas Va...