Ķīmijas valsts 65. olimpiādes rezultāti

Sveicam ķīmijas valsts olimpiādes laureātus!

Marta sākumā tika aizvadīta ķīmijas valsts 65. olimpiāde, kas šogad risinājās vairākās kārtās. Olimpiāde sākās ar teorētisko kārtu, kurā tika pārbaudītas skolēnu spējas teorētisko uzdevumu risināšanā. Tai sekoja otrā jeb eksperimentālā kārta, kurā jauniešus jau sagaidīja praktiskais darbs. Olimpiādes noslēguma dienā jaunieši varēja doties ekskursijā un iepazīties ar tādām Latvijas zinātniskajām institūcijām un ķīmijas uzņēmumiem kā Latvijas Organiskās sintēzes institūts, AS "Olainfarm", "BIOR", SIA "Kinetics Nail Systems".

​Lepojamies ar 3 laureātiem:

  • I pakāpe - Linards Lūsis (12.d)
  • III pakāpe - Ernests Eņģelis (9.c)
  • Atzinība - Toms Pfeifers (12.d)

Sveicam puišus ar gūtajiem panākumiem! Īpašs prieks un lepnums par Linardu Lūsi, kas guvis ne tikai I pakāpi, bet arī 1. vietu olimpiādē pēc iegūtajiem punktiem!

Paldies skolotājiem Tomam Pullem un Dzintrai Porozovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Ģeogrāfijas valsts 41. olimpiādes rezultāti
Iepazīstot Ojāru Vācieti