Ekonomikas valsts 25.olimpiādes rezultāti

2024. gada 22. februārī Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē tika aizvadīts ekonomikas valsts 25. olimpiādes pēdējais posms.

Skolēnu prasmju un zināšanu pārbaudei olimpiādes komisija bija sagatavojusi testu un dažādus uzdevumus, tostarp problēmsituācijas analīzi, kas jauniešiem bija jāveic argumentēta pārsprieduma formātā.

Lepojamies ar mūsu 3 laureātiem:
  • ​II pakāpe - Rihards Česnauskas (12.c)
  • III pakāpe - Dāvids Ēberliņš (12.e)
  • III pakāpe - Emīls Gundars Mežinskis (11.sb)

Sveicam ekonomikas olimpiādes 3. posma laureātus!

Izsakām pateicību skolotājām Rutai Pelcei un Inetai Vīksnai par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu!


Uzvara Skolu komandu ģeogrāfijas olimpiādē
Lekcija par pusaudžu emocionālo veselību