Latvijas Skolēnu matemātiskās analīzes turnīrs

Latvijas Skolēnu matemātiskās analīzes turnīra fināls, kas rīkots sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), A. Liepas Neklātienes matemātikas skolu un Programme.lv, tika aizvadīts 2023. gada 21. decembrī. Turnīra mērķis - sekmēt skolēnu ieinteresētību paaugstinātas grūtības uzdevumos, kā arī sniegt tiem iespēju pārbaudīt savas prasmes praktiski.

Ar matemātiskās analīzes elementiem izglītojamie pārsvarā tiek iepazīstināti augstskolās, taču palielināta interese par šo tēmu Latvijā šobrīd novērojama gan vidusskolēnu, gan pamatskolēnu vidū. Šis bija pirmais tāda veida matemātiskās analīzes turnīrs Latvijā, kura konceptuālā ideja pārņemta no Amerikas augstskolām.

Finālā kvalificējās 8 labākie skolēni no visas Latvijas, to starpā veseli divi mūsu skolas audzēkņi – Linards Lūsis (12.d) un Pauls Kronlaks (12.sb).

Kā norāda puišu matemātikas skolotāja Kaiva Treija: "Paulu un Linardu atbalstīt atnāca vairāki klases biedri, bija patiešām aizraujoši vērot "milžu cīņas" pie tāfeles."

Sveicam Linardu un Paulu ar kvalificēšanos konkursa fināla posmam! Sveicam Linardu Lūsi ar gūto 3. vietu šajā konkursā!

Izsakām pateicību skolotājai Kaivai Treijai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vairāk informācijas:
- https://www.nms.lu.lv/lv/par-mums/zinas/zina/t/81789/
- https://www.analizesturnirs.lv/

Foto: organizatoru arhīvs, Inga Treimane
Valentīndienas ģeogrāfija
"Vērtējam darbus un solījumus" diskusiju cikla rai...