No Indonēzijas atved sudraba medaļu ģeogrāfijā

Mūsu skolas skolnieks Linards Lūsis pirms dažām dienām atgriezās no Indonēzijas, līdzi atvedot tur starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē nopelnīto sudraba medaļu! Viņa ģeogrāfijas skolotājs – Andris Ģērmanis.

Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde šogad no 6. līdz 18. augustam norisinājās Bandungā, Indonēzijā, tā pulcēja labākos jaunos ģeogrāfus no 54 valstīm.

Latviju olimpiādē pārstāvēja četri skolēni, katrs no viņiem izcīnīja kādu no medaļām, arī kopvērtējumā Latvijai rezultāts ir ļoti augsts – izcīnīta 6. vieta visu dalībvalstu kopvērtējumā.

Valsts izglītības satura centra mājas lapā teikts: «Kopējais izlases dalībnieku sniegums liecina par augsto lokāla un nacionāla līmeņa ģeogrāfijas olimpiāžu kvalitāti, atlases procesa nopietnību, sagatavošanās gaitas pozitīvo devumu līdz olimpiādei, ka arī augstvērtīgas ģeogrāfijas iestrādnes gan standarta, gan interešu izglītības mācību procesā.»

Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē skolēniem jāveic trīs veidu uzdevumi. Rakstiskajā daļā dalībnieki pierādīja savas spējas teorētiskajās zināšanās cēloņsakarību skaidrošanā un informācijas analīzē. Praktiskajā daļā, lauka un kamerālo darbu ietvaros, vajadzēja novērot un analizēt dažādas struktūras un fenomenus brīvā dabā, nacionālā parka teritorijā. Dalībniekiem bija jāpilda arī nu jau tradicionālais multimediju tests, kur bija nepieciešams atbildēt uz 40 āķīgiem jautājumiem, pielietojot ne tikai dalībnieku faktoloģisko zināšanu bāzi, bet arī dažādas ģeogrāfijas prasmes miniatūrā mērogā.

Linards Lūsis pēc olimpiādes stāsta: «Nacionāla un Baltijas mēroga olimpiādes retrospektīvi šķiet pat nedaudz grūtākas par starptautisko olimpiādi, kurai bijām īpaši labi sagatavojušies un erudīti. Sagatavošanās nodarbības un materiāli no komandas vadītājiem noteikti bija ļoti noderīgi. Šogad esam līderi no visām Baltijas valstīm, domāju, ka tas bija gan mūsu sagatavošanās, gan vadītāju, gan visas komandas atmosfēra un kopīgs darbs. Mēs bijām ļoti laba komanda!»

Skolēnu dalību olimpiādē īsteno Valsts izglītības satura centrs, ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Priecājamies un lepojamies ar Linarda Lūša kārtējo izcilo sasniegumu ģeogrāfijā starptautiskajā arēnā! 

1.septembra svinīgais pasākums
Projekts "Jaunās tendences ekonomikā un uzņēmējdar...