1.septembra svinīgais pasākums

NordPlus Junior projekts Islandē
No Indonēzijas atved sudraba medaļu ģeogrāfijā