Ministru kabineta Diplomi par starptautiskajiem sasniegumiem ģeogrāfijā

Piektdien, 3. martā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pasniedza Ministru kabineta Diplomus Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/godina-skolenus-un-pedagogus-par-izciliem-sasniegumiem-starptautiskajas-macibu-prieksmetu-olimpiades-un-konkursa-worldskills-2022-special-edition

Šo apbalvojumu saņēma ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 11.d klases skolnieks Linards Lūsis un viņa ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis. Linards 2022. gadā ieguva 3. vietu Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē (IGEO2022), kurā piedalījās dalībnieki no 56 valstīm.

Pirms pasaules ģeogrāfijas olimpiādes Linards Lūsis piedalījās arī Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē (Baltic iGeo2022), kur ieguva 2. vietu. Viņš ir laureāts arī Rīgas valstpilsētas olimpiādēs ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā un angļu valodā, valsts olimpiādēs ģeogrāfijā un ķīmijā, kā arī Latvijas atklātajās olimpiādēs ģeogrāfijā, ģeoloģijā un matemātikā.

Savukārt ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis vienmēr pratis atklāt talantīgos skolēnus, raisīt viņos interesi, attīstīt prasmes izaugsmei un vest ceļā uz jauniem un jauniem sasniegumiem.

Apsveicam, priecājamies un lepojamies!


Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Žetonu vakars
Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolēniem godalgotas vie...