Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Žetonu vakars

Šī gada 2. un 3. martā norisinājās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 12. klašu Žetonu vakars. Svinīgā ceremonijā audzēkņiem tika dāvināti skolas gredzeni, izteikti pateicības vārdi skolotājiem un vadībai.

Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu, lai viesiem dotu iespēju izjust klases gaisotni; neizpalika arī skolotāju un direktora vēlējumi. Skolas 2. stāva gaiteņos iespējams apskatīt plakātus, kurus izveidojuši 12. klašu skolēni un klases audzinātāji.

Sveicam 12. klašu skolēnus un novēlām izturību eksāmenu laikā!


Lepojamies ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu p...
Ministru kabineta Diplomi par starptautiskajiem sa...