Apsveicam!

Atklātās svešvalodu olimpiādes 2023 logo. Avots: https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi

Mūsu 7. klašu skolēni veiksmīgi startējuši Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā angļu valodas olimpiādē un ieguvuši godalgotas vietas!

2. vieta Miks Strazdiņš
3. vieta Aleksa Grēta Konošonoka
Atzinība Stella Viļuma


Vairāk informācijas par olimpiādi var izlasīt šeit https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi.


Sirsnīgi sveicam skolotāju, skolēnus un absolventu...
2023.gada 8.februārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā not...