2023.gada 8.februārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika diskusija "Jaunietis-vēlētājs"

2023.gada 8.februārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika diskusija "Jaunietis-vēlētājs", ko organizēja Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas komanda. Pasākumā piedalījās: 14.Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, 14.Saeimas deputāte Jana Simanovska, politologs prof. Jānis Ikstens un vēsturnieks Gatis Krūmiņš.

Pasākumu atklāja ar jautājumu par vēlēšanu aktivitātes pasivitāti. Eksperti norādīja, ka, lai uzlabotu vēlētāju iesaisti, cilvēkiem ir jāizprot, jārunā par politiku jau ģimenē un jānovērtē demokrātiskas valsts iespēja piedalīties godīgās vēlēšanās. Krievija ir spilgts piemērs tam, ka tās iedzīvotāji nevar brīvi izpaust savu viedokli un ietekmēt valsts procesus. E.Smiltēns akcentēja, ka dalība vēlēšanās ir īpaši svarīga, lai saglabātu valsts demokrātisko režīmu, jo katrai balsij ir iespēja mainīt vēlēšanu rezultātus.

Par vēlētāju spēju ietekmēt rezulātus izteicās J.Simanovska, minot, ka par ''Brexit'' vairākumā nobalsoja vecāka gājuma cilvēki, nevis jaunieši, kuru nākotne tiks ietekmēta visvairāk. Jaunieši, būdami pasīvi, atļāva citai sabiedrības grupai izlemt viņu vietā. Lai nepieļautu savu interešu ierobežošanu, aktīvi jāpiedalās vēlēšanās.Diskusija turpinājās ar jautājumu, vai jauniešiem būtu jānodrošina iespēja piedalīties reģionālās vēlēšanās no 16, nevis 18 gadiem. Politiķi atzina, ka jauniešu iesaiste vēlēšanās būtu lieliska iespēja, kā palielināt sabiedrības līdzdalību, un ka šis jautājums ir diskusiju vērts.

Pēc diskusijas jauniešiem pilnveidojās sapratne, ka pirms nozīmīgu lēmumu pieņemšanas ir jāveic plašas diskusijas un jāaplūko iespējamās problēmas no dažādiem aspektiem. Skolēni atzina, ka uzlabojās sapratne par nepieciešamību piedalīties vēlēšanās, to ietekmi uz demokrātiju un valsts pārvaldi.

Diskusijas moderatore Flēra par pasākumam piesaistītajiem ekspertiem izsakās šādi:''Bija ļoti patīkami atrasties vienā istabā un "sarunu burbulī" ar cilvēkiem, kas ir ieinteresēti valsts pārvaldē un problēmu risināšanā. Dzirdēt viņu domas par mūsdienās aktuālām situācijām bija patīkami, jo tas radīja emocionālu saikni ar runātājiem - viņi vairs nebija cilvēki TV ekrānos, bet īstas personības ar saviem uzskatiem.''


Apsveicam!
Vidusskolas skolēni tiek aicināti tikties ar Gabij...