Barikāžu muzeja apmeklējums

Es pirmo reizi apmeklēju barikāžu muzeju. Patika, ka gide vairākas reizes izskaidroja un lika pareizi saprast, kas ir barikādes, to īsto definīciju un būtību, mērķi. Likās interesanta, tā teikt, ievaddaļa, kurā pastāstīja vispārīgi par padomju laikiem, komunālā dzīvokļa sadzīvi, cenzūru. Ļoti iesaistoši šķita uzdevumi, ko lika veikt pa pāriem. Varbūt prasījās nedaudz vairāk tieši pastāstīt par pašiem eksponātiem, piemēram, par kamerām, ar ko tās atšķīrās, kam piederējušas utt. Visvairāk man patika grozāmais MK barikāžu plānojums, jo, tādu eksponātu apskatot, var gūt pareizu priekšstatu par "aizsargežu", atrašanās vietu būtību. Mana lielākā atziņa - informācija ir visa "atslēga", tā ir svarīga un nepieciešama, barikādes tika pamanītas arī starptautiskā līmeni, tajās iesaistījās ļoti daudz cilvēku no visas Latvijas.

Sāra Natālija Čakārne, 11. b klase 

Otrdien, 17. janvārī, RV2Ģ 10.a klases skolēni dev...
Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori