Nordplus Junior projekts “Designing Services for a Greener Future” / “Veidot pakalpojumus zaļākai nākotnei”

Projekta nr. NPJR-2022/10115

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2022. – 31.08.2025 (3 gadi)

Dalībvalstis:

Kalmāres starptautiskā skola Zviedrijā.

Tartu Hugo Trefnera ģimnāzija Igaunijā.

Hamrahlid ģimnāzija Reikjavikā, Islandē.

Galvenā problēma, kuru risina šis projekts ir moderna, videi draudzīga, praktiska, ilgstspējīga biznesa izglītība, kuru nenodrošina standarta vidusskolas programmas.
Otra galvenā problēma, kuru risina projekts, ir Skola 2030 definēto caurviju iemaņu attīstība. Konkrēti runa ir par sekojošām caurviju iemaņām vidusskolas grupā:

- Kritiskā domāšana un problēmu risināšana;

- Jaunrade un uzņēmējspēja;

- Sadarbība;

- Digitālās prasmes.
No 2022. g. 3.-7. oktobrim notika projekta pirmā mobilitāte Latvijā. Tās tēma bija "Zaļā izglītība". Sadarbībā ar Rīgas ekonomikas augstskolas ekspertiem tika izstrādātas ilgtspējības biznesa idejas izglītības jomā. Šajā projektā piedalījās 8 11. sb klases skolēni. 


Projekta laikā skolēni tika sadalīti 6 komandās, katrā pa vienam skolēnam no katras valsts. Katrai komandai 3 dienu laikā bija jāizveido biznesa ideja saistībā ar tēmu "Zaļā izglītība" . Projekta ietvaros norisinājās semināri ar Rīgas Ekonomikas augstskolas profesoriem, kā arī ekskursija pa SIA "Rīgas Meži". Pēdējā dienā visām grupām bija jāprezentē savas idejas žūrijai un katra grupa guva atgriezenisko saiti, ka arī tika apbalvota.
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēniem šīs projekts bija vērtīgs, jo visi iemācījās strādāt starptautiskajās komandās, ieguva iespēju apmeklēt kvalitatīvas biznesa ekspertu un profesoru lekcijas, uzzināja daudz jauna par citu valstu dalībniekiem un dalījās ar pieredzi. Strādājot grupās, tika attīstītas gan caurviju sadarbības iemaņas, gan radošums un uzņēmējspēja, gan digitālās iemaņas.

Sīkāka informācija par projektu pieejama Facebook, Instagram un projekta mājas lapā.

www.greenerfuture.eu

www.facebook.com/greenerfuture.eu

www.instagram.com/greenerfuture.eu


Rīgas pašvaldības balvas “Zelta pildspalva” un “Ze...
Ar minerāliem un iežiem piepildītu Skolas somu