Seniespieddarbu un rokrakstu izstāde “Bibliotheca Rigensis 500”

10. aprīlī 11.a klase apmeklēja izstādi, kas izveidota Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā par godu vēsturiskās "Bibliotheca Rigensis" dibināšanas 500. gadadienai.

Izstādē atlasīti 70 darbi – ilustrēti manuskripti, grāmatas, rokraksti u.c. -, kuru datējums iekļaujas diapazonā no 9. līdz 20. gadsimtam. Starp tiem ir tādi darbi kā Šekspīra kopoto rakstu 2. izdevums, I. Kanta "Tīrās prāta kritikas" 1. izdevums un citi. Izstādē aplūkojamo darbu vērtība mērāma miljonos, un citās situācijās tie nebūtu pieejami apskatei. 11.a klases skolēnus ar bibliotēkas vēsturi un izstādes saturu iepazīstināja Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa.

Izstāde sniedz vērtīgu informāciju par grāmatniecības vēsturi Latvijas teritorijā un par šīs nozares svarīgo lomu kultūras, politikas un citos procesos, un tā ir brīvi pieejama apskatei.

Teksts: Jānis Arājs

Sveicam Latvijas un novadu mācības atklātās olimpi...
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 9.c kl. atsauksme par ...