Pasaules lielākajā mācību stundā izvērtēta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas dinamika

Katru gadu Rīgas Valsts 2. ģimnāzija piedalās UNESCO starptautiskajā izglītības akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda". Tā tas bija arī šogad, kad laikā no 16. līdz 20. oktobrim ģeogrāfijas stundās 11.a, 11.b, 11.c, 11.d un 11.e klases skolēni aktīvi iesaistījās ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā. "Pasaules lielāko mācību stundu" vadīja skolotājs Andris Ģērmanis.

Šogad "Pasaules lielākā mācību stunda" bija veltīta darbam ar dažādiem informācijas avotiem un faktiem, attīstot kritisko domāšanu un digitālās prasmes.

Saturiski šogad pievērsāmies visiem 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Ir pagājuši 7 gadi no šo mērķu sasniegšanai atvēlētā laika, līdz 2030. gadam, kad mērķi jāsasniedz, arī palikuši 7 gadi, tātad šogad esam tieši viduspunktā, tādā kā starpbrīdī starp diviem puslaikiem, runājot sporta terminoloģijā.

11.a, 11.b un 11.d klases skolēni veidoja plakātus un sniedza ziņojumus klasesbiedriem par situāciju pasaulē un Latvijā, vērtēja, kas jau no plānotā paveikts, kas vēl jāpaveic, sprieda par to, vai visu izdosies paveikt, analizēja katra mērķa sasniegšanas dinamiku un iespējas nākotnē. Svarīgs nosacījums, sniedzot ziņojumu, bija iekļaut tajā ne tikai iepriekš minēto, bet arī idejas par to, ko katrs no mums var darīt, lai šos mērķus izdotos sasniegt veiksmīgi.

Savukārt 11.c un 11.e klases skolēni šogad pasaules lielāko mācību stundu apņēmās sagatavot un novadīt pašu spēkiem. Skolēni stundas vadīšanā izmantoja dažādas metodes – demonstrēja prezentācijas, vadīja grupu darbus, aicināja domāt un atbildēt uz āķīgiem interaktīva testa jautājumiem. Paldies Žanam, Anastasijai, Gavrilam, Tatianai, Katrīnai, Sintijai, Luīzei un Norai, jums izdevās ieinteresēt klasesbiedrus un nopietni analizēt dažādās problēmas pasaulē un vērtēt šo mērķu sasniegšanas gaitu!

Rezultātā skolēni zina, kas ir ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kā līdz šim veicies ar to sasniegšanas tempu un kādas ir prognozes nākotnē, prot analizēt dažādus statistikas datus, izvērtēt informācijas avotus, kā arī zina daudz ideju par to, kā padarīt mūsu pasauli labāku.

Teksts: Andris Ģērmanis

Foto: Ilze Darģe un 11. klašu skolēni

Sveicam Diānu Ruļuku-Pašu ar gūto balvu “Zelta pil...
Valsts svētkus sagaidām ar panākumiem vizuālās māk...